Tema 6. La revisió bibliogràfica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 6.LA REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA La revisió bibliogràfica És l’etapa bàsica de l’inici del treball, per elaborar la bibliografia amb un llistat de documents ja definits.
La revisió bibliogràfica suposa la utilització de mecanismes que permetin ubicar la major quantitat de documents escrits sobre el tema en qüestió.
Els mecanismes poden ser: - Biblioteques: uab, Gimbernat - SRI generals: Google acadèmic - SRI: pubmed. TDX És fonamental localitzar documents necessaris per : - No repetir estudis fets - Per ampliar el coneixement sobre el tema central - Per identificar els buits de coneixement  Procediment: - Fer llistat d’on podem cercar el material. Pubmed, facultat medicina, facultat fisioteràpia, google acadèmic.
Sobretot han de ser fonts seguires i fiables. Pagines Web són poc fiables.
 Mecanismes per a iniciar una investigació bibliogràfica: 1. Revisió dels arxius i bases de dades 2. Consulta als documentalistes 3. Revisió de la bibliografia que aparegui a cada text consultat -Si s’apliquen els mecanismes anteriors, es podrien arribar a elaborar extensos llistats d’obres a consultar -Per tant, cal seguir processos de depuració abans de dedicar-se a la lectura pròpiament dita -Un primer pas és llegir els resums del documents desprès examinar dades generals del text: -Introducció -Conclusions -Bibliografia -Data de realització i publicació, en articles en llibres, de la primera edició  D’aquesta manera s’obté: - Un panorama general de la forma en què es tracta el tema - El coneixement que aporta - el nivell d’actualitat  Seguidament es pot prioritzar els textos de major importància -És a dir, aquells que són entre la bibliografia més cops citada pels més grans coneixedors del tema  Un cop elaborat un llistat més precís, comença la tasca d’analitzar el text  S’inverteix temps en la lectura, con bé generar informació útil per al futur  Podria pensar-se en una fitxa única, relativament completa, numerada i que estigués referenciada: - La Fitxa de contingut  Apartats (I): -Fitxa nº ... (Article, llibre o altra publicació) -Títol: - Autors: -Ref. Bibliogràfica, seguint normes ANSI: Vancouver: http://ddd.uab.cat/record/60727 - Tema: -Tipus de publicació: -Guió / Estructura interna:  Apartats (II): -Resum: -Dades per utilitzar: -Idees que suggereix: - Altres dades d’interès: - Localització de l’autor: - Bibliografies d’interès: ...