T3, Dinamica de sistemes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Bioquímica y Biología Molecular - 2º curso
Asignatura biofisica
Año del apunte 2014
Páginas 12
Fecha de subida 07/04/2015
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 Dinàmica de sistemes Biofísica: especialitat de la Biologia que es basa en aplicar teories i mètodes de la física a l’estudi de sitemes biològics.
Entropia de la matèria viva Els sistemes biològics: molt estructurats (ordre total ?) Estructuració: fenomen que passa en tots els sistemes quan la temperatura absoluta s’aproxima al zero absolut. S’elimimna l’aleatorietat molecular.
Sistemes biològics (oberts) inverteixen molta energia a fi d’evitar una degradació cap a un estat d'equilibri, i convertir-se en una massa de materia inert: un estat en que les diferències de potencials elèctric i/o químic están igualades. Un estat d’equilibri, de màxima entropia.
L’entropia no és una idea abstracta, sinó una magnitud mesurable: a - 273 ºC, (0 K) l’entropia de qualsevol substància és zero. Quan una substància es porta a una altra temperatura mitjançants processos petits (reversibles), l’entropia augmenta en una quantitat que es calcula dividint cada petita porció de calor que s’ha suminitrat en cada procés per la temperatura absoluta a la qual a tingut lloc el procés, i finalment se sumen totes aquestes petites contribucions de calor (e.g. en una fusió d’un sòlid, l’entropia augmenta en un valor igual a la calor de fusió dividida per la temperatura de fusió (J/K)) Els sistemes biològics (organismes, a P i T cte) no poden utilitzar la transferència de calor per a realitzar treball, perquè la calor únicament és capaç de produir treball quan passa d’un sistema a una temperatura a una altra sistema que es trobi a una temperatura inferior.
Però en una maquinària bioquímica (isotèrmica), el destí principal de la calor és el manteniment de la temperatura de l’organisme i d’unes condicions adequades.
En un univers de 9 punts En un univers de 16 punts Ludwig Edward Boltzmann (1844 – 1906) S = k lnW Entropia i intuició química (S, J/K mol) Estructura perquè s’està lluny de l’equilibri ...