BLOC A) La funcio directiva (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Turismo - 2º curso
Asignatura Recursos Humanos
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

A) LA FUNCIÓ DIRECTIVA 1.ESTRATEGIA,ESTRUCTURA,PROCÉS I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
QUÈ ÉS ESTRATEGIA? Surt de 5 preguntes ESTRATEGIA 1)QUE - El que  Quin és l’objectiu que volem assolir.
En el cas d’una empresa : ex. Maximitzar el benefici, el ben estar social, minimització de costos, minimització de les queixes al client...
ESTRUCTURA PROCÉS 2)COM - Com assolirem aquests objectius, amb quins GESTIÓ recursos(humans, tecnologia, econòmics,materials i RRHH coneixement) Recursos intangibles, el know-how...
De la combinació d’aquests recursos obtindrem el que ens ajudarà aconseguir l’objectiu.
Parlar de RECURSOS HUMANS és incorrecte perquè? Corba de demanda/oferta. Hi ha un punt d’equilibri.
Perquè en una corba no podem posar persones, no són com els cotxes o les fruites.
3)QUAN - Quin serà l’horitzó temporal en el qual assolirem l’objectiu del mercat. Hem de tenir clar quin serà l’horitzó temporal per saber si hem assolit o no l’objectiu.
4)ON - On assolirem l’objectiu, zona geogràfica, àrea, territori, es tracta d’una global, multinacional, cadena d’hotels que participa en varis països, un hotelet a nivell local?.
5)PREGUNTES BÀSIQUES D’ESTRATEGIA. De quina manera?  La manera amb l’ètica. Ens serà útil fer trampes? Ens és igual explotar las treballadors?... Diferencia amb COM: el com té a veure amb els recursos.
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Un ORGANIGRAMA ens dibuixa l’organització.
1. Ens informa de la relació i coordinació de les persones a l’organització.
2. Informa sobre la posició que ocupa cada persona a l’organització.
Organització en xarxa (una organització igualada). Que passaria si l’organigrama es veiés en 3D? El del mig es troba dalt. Aleshores és molt centralitzada i totes les decisions passarien pel centre.
PROCÈS De la combinació de l’estructura i l’estratègia arribem al procés. Es refereix a el COOMPORTAMENT de les persones a l’organització.
Aspectes que es tocaran: ètica – motivació i rendiment – comunicació – valors culturals de l’empresa.
GESTIÓ Totes aquelles polítiques que tenen a veure amb l’atracció de persones a l’organització i el seu desenvolupament per aconseguir els objectius de l’empresa. Té a veure amb aconseguir el número necessaris de treballadors, que tinguin les competències necessàries i que estiguin en l’empresa en el moment oportú.
2. CONCEPTE, ELEMENTS I TIPUS DE DIRECCIÓ DIRECCIÓ: Procés dinàmic d’actuació d’una persona anomenada dirigent sobre una altra/altres (dirigits o grup humà) amb l’objectiu de guiar el seu comportament cap a una finalitat determinada a traves de la seva prioritat de decisió que li dona la posició de poder.  Crítiques d’aquesta definició: 1. Correspon a un estil bàsicament autoritari.
2. La terminologia deixa molt que desitjar (dirigent, dirigits). Sona a dictadura.
3. Ha d’haver una interacció, si no és un estil autoritari, ha d’existir dinamisme.
4. L’objectiu és fonamental.
Actualment la bona definició seria en comptes de ser segons la posició de poder, seria pels CONEIXEMENTS, a més escollida per consens. També depèn del grup que s’estigui dirigint. El tipus de direcció tindrà a veure amb el tipus de persona que es dirigeixi. Ex: un professor no es pot impossar pel simple fet de ser professor, hauran profes que seran més autoritaris que d’altres, una direcció assemblea tampoc funcionaria...
Hi ha 2 tipus de dirrecció (no confondre amb estil de dirección):   DIRECCIÓ FORMAL: Es basa en un poder formal o institucional i bastant autoritaria.
DIRECCIÓ INFORMAL: Es refereix al lideratge que sorgeix d’una forma espontanea i amb l’acceptació de tot el grup. Els líders tenen capacitat d’entusiamsar i motivar. A més, saben interpretar i defensar els interessos del col·lectiu.
CARACTERÍSTIQUES: - Aceptació del líder per part del grup.
- Capacitat de crear entusiasme i convenciment.
- Superioritat per dominar una situació determinada.
*Amb la convergència entre direcció formal i informal s’arriba al èxit.
3. OBJECTIUS DE L’ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ: 2 definicions: - Activitat que s’estableix sistemàtica i racionalment la disposició del tot, subjecta a unes regles i persones determinades en relació una finalitat correcta.
- és el resultat de l’esmentada activitat (quan organitzem tenim un resultat) per tant serà una formació social estructurada amb uns objectius determinats.- Definició més vàlida.
OBJECTIUS DE L’ORGANITZACIÓ Nivells d’objectius 1. A veure amb l’individu. OBJECTIUS A NIVELL PERSONAL/INDIVIDUAL. Que les persones estiguin bé i siguin productives.
E 2. Que es compleixin els objectius de l’empresa. A NIVELL DE L’ORGANITZACIÓ.
O 3. A NIVELL DE L’ENTORN. Que l’organització s’adapti al mercat en el qual està competint.
I ELEMENTS DE L’ORGANITZACIÓ 1. PERSONES. Tindran 2 dimensions Coneixements. El que sabem fer Que volem fer. Quina motivació tenim per fer el que volem fer 2. ELEMENTS DE TREBALL (Recursos amb es quals comptem en l’empresa) Financers Tècnics Materials Inmaterials(tangibles) 3. SISTEMA DE COORDINACIÓ. Dirigir i coordinar a les persones en l’empresa TIPUS D’ORGANITZACIONS FORMALS INFORMALS ǂ  Es pot representar l’estructura organitzativa a  Difícil representació en un organigrama traves d’un organigrama.
d’estructura organitzativa.
 La línea jeràrquica és molt clara.
 Molt poc delimitades  Es regeixen per regles pre-establertes i ben  No hi ha unes regles clares pre-establertes que determinades.
les defineixen.
 Tendeixen a perdurar en el temps (durabilitat).
 No tenen una finalitat de supervivència. No reïxen amb uns objectius a ll/t.
 Els membres tenen molt clar el sentit de pertinença (que pertanyen a aquesta org.).
 Els seus membres no tenen clar que pertanyen a aquestes organitzacions.
 Rigidesa. Costa molt que s’adaptin als canvis de l’entorn. Ex: En crisi pateixen molt.
 Són molt flexibles.
Exemples: Equip de futbol – Col·legi Exmples: Grup d’amics En realitat ens trobem organitzacions híbrides (barrejades). Podem trobar una informal dins d’una formal. D’una organització formal es pot anar a una informal i viceversa (Formal  Informal). Ex: Festa major UAB, qualsevol partit polític(el PSOE abans de ser partit eren informals), un equip que es converteix en divisió, grups de música...
5. TENDÈNCIES ACTUALS. L’EMPRENEDORIA I LES ORGANITZACIONS.
5.1. CONTEXT EMPRESARIAL    QUIN PERCENTATGE DE PIMES HI HA EN LA NOSTRA SOCIETAT? 99,9% (pimes: menys de 200 treballadors).
“MICROEMPRESES? 80% (menys de 10 treballadors) “AUTÒNOMS(empresari individual)? 60% Trobem molt sentit quan parlem en turisme, perque turisme accepta aquest context.
  QUIN ÉS EL SECTOR ON HI HA MÉS? Sector terciari. Demografia empresarial Les empreses que desapareixen quan ja s’ha creat (Mortalitat de les empreses).
EMPRESES QUE DESAPAREIXEN DESRPÉS DE 5 ANYS? Actualment(depressió) 80%. En cicle expansiu, un 60%.
El perfil de les empreses que desapareixen són aquells empresaris que: s’han vist obligats a crear una empresa per sortir endavant, o que no estan formades les persones de les empreses.
Emprenedoria per necessitat ǂ Emprenedoria per oportunitat.(Tens una idea i la portes a terme).
VARIABLES INDEPENDENTS DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA: *La variable dependent és la creació de l’empresa.
CE = F (n1, n2 , nn) 1)Capital 2) Capital humà 3)Polítiques governamentals 4)Ubicació 5)Cicle econòmic 6)Cultura emprenedora CONSEQÜÈNCIES de quan es crea una empresa: Repercussions positives - Creixement econòmic (PIB) - Ocupació (llocs de treball) - Innovació (ens distingim de la resta, buscant un avantatge competitiu) - Desenvolupament humà 5.2. CONCEPTE D’EMPRENEDORIA EMPRENEDORIA: Procès per es següents fases (no és un fet puntual): LAS 4 E’s DEL EMPRENDIMIENTO:    EXPLORAR: Identificar o descubrir l’oportunitat de negoci. *Quina idea satisfarà les necessitats del client? ENTUSIASME: Hem d’estar motivats, transmetre il·lusió. *Els incentius motiven.
EVALUAR: Estudiar la viabilitat de la nostra idea.
Les viabilitats: Es faria un pla d’empresa en aquesta fase  EXPLOTACIÓ DEL PROJECTE: Dur a terme,implementar la idea.
No té perquè ser emprenedoria amb fins lucratius. Poden ser tot tipus de negocis.
MANIFESTACIONS: Empresa social, familiar, interemprenedora (empreses que ja existeixen) .
5.3.DE LA IDEA A L’EMPRESA Una empresa parteix d’una idea i analitzarem les viabilitats,etc.
...