Tema 1. Els orígens de la psicologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Història de la Psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Història de la psicologia Tema 1. Els orígens de la psicologia La psicologia pot portar-nos a l’autoconeixement i canviar les nostres vides La Història      Reconstrucció intel·lectual del passat per tal de comprendre el present Característica principal. Perspectiva evolutiva i visió de conjunt Contingut: Moviment dinàmic d’interacció entre persones i forces externes que condicionen l’activitat dels científics.
La història no és neutra, no és objectiva: hi ha selecció, anàlisi, interpretació dels fets...
La història ens proporciona una perspectiva evolutiva, ens permet parlar d’un conjunt.
Geni  persona que es pot anticipar als seus temps La psicologia La psicologia com a ciència multi paradigmàtica. Formada per diferents paradigmes, models, escoles o orientacions tecno-pràctiques. Cada una d’elles comparteix: Metateoria: Conjunt de creences o teories bàsiques de tipus filosòfic i per tant no demostrables, com poden ser: la vida i la mort, la motivació, si és possible el canvi o no, si els éssers humans són lliures o estan determinats..
No hi ha res més pràctic que una bona teoria (Wertheimer) Antecedents Fisiologia La psicofísica de Fechner (1801-1887)      Necessitats de trobar una visió unitària del món (físic-psíquic; cos-ment) Psicofísica: Relació quantitativa entre estímuls físics i processos mentals ( ex: Sensació) El procés psíquic més complex és el de la sensació i també el més fàcil de mesurar.
Llei de Weber-Fechner Fechner inicia l’estudi matemàtic i experimental de la ment Diferents llindars sensorials. Inconscient.
La psicologia científica Wilheim Wundt (1834-1920) (Alemanya)    La Psicologia ha de ser una disciplina independent Més empírica que la Filosofia Més centrada en la ment que la Fisiologia Wundt li dóna a la Psicologia: 1- Un nom: psicologia general Experimental o Psicologia fisiològica.
2- Objecte d’estudi: La consciència, com a experiència immediata d’aquesta consciència.
3- Procediments metodològics: mètode d’introspecció experimental (=controlada), (excepte per psicologia dels pobles o tema llenguatge en la seva vessant de social).
4- Problemes a investigar: Sensació, atenció, emoció...
5- Infraestructura institucional: Universitat, aula, càtedra, laboratori. Va fundar el primer laboratori del món (U. Leipzig, 1879) 6- Òrgans de comunicació: Manuals: Principis de Psicologia Fisiològica (1874); La psicologia dels pobles (1920) +Revista on publiquen els resultats de les investigacions Principal mèrit de Wundt: Elaborar un Paradigma per a la psicologia  Va delimitar un camp Wundt planteja dues branques d’estudi: 1- Psicologia individual: Mètode experimental; processos mentals simples (sensacions, emocions)  Psicologia experimental  Psicologia infantil 2- Psicologia comparada: mètode observació i comprensió; processos mentals superiors (pensament, voluntat)  Psicologia dels pobles o etnopsicologia  Psicologia animal 3- Psicologia individual  Psicologia experimental dels processos conscients “experiències” de l’individu.
1- Psicologia bàsica ( no aplicada) 2- Psicologia experimental (no especulativa) 3- Objecte: processos conscients = experiència subjectiva 4- Mètode d’introspecció, avaluada experimentalment en condicions controlades 5- Temes: l’atenció ( límit del camp atencional), els sentiments ( introspecció + correlats fisiològics de l’atenció) La psicologia és la ciència de la subjectivitat.
Psicologia dels pobles    Objecte d’estudi: La “Ment col·lectiva” o “Esperit del poble”, el conjunt de pensaments, sentiments i estils de vida compartits pels membres d’un grup social.
Utilització dels mètodes descriptius de les ciències socials, basats en l’observació.
Creacions de la “ment col·lectiva”: - Llenguatge - Mites= pors i esperances comunes - Costums Primers passos a alemanya Brentano (1838-1917):    “Psicologia de l’acte”: els fenòmens psíquics entesos com a acte (escoltar el so, veure el color...) Mètode de la “Percepció interna”  FENOMENOLOGIA A diferència de Wundt, Segons Brentano els processos psíquics són dinàmics.
Ebbinghaus (1850-1909)  Estudis sobre la memòria a partir de llistats de síl·labes sense sentit La fascina la idea de Fechner de possibilitat de medir els aspectes mentals.
Per què recordem millor 24h després? Perquè hem descansat dormint.
Sabem que el procés del son, ajuda a passar la memòria de curt termini a llarg termini.
En síntesi, poc abans de la primers guerra mundial  Hi ha poc progrés teòric en psicologia; A GRAN BRETANYA Contribucions de la Biologia -L’evolucionisme de Darwin (1809-1882):     Variabilitat (espontània) La variabilitat individual acaba configurant la variabilitat de l’espècie.
Adaptació Selecció Lluita per la vida Psicologia comparada Imp. Aprenentatge Quan una es desmaia i no hi ha una causa orgànica, psíquicament estàs dient molt -Galton (1822-1911)      Tests mentals La intel·ligència és hereditària.
Estudis de bessons Eugenèsia positiva: Intervenir de forma explícita per crear un individu, una ètnia diferent.
Eugenèsia negativa: Vaig a exterminar les ètnies considerades com inferiors. Per ex: Hitler.
 Psicologia diferencial A FRANÇA Naixement de la Psiquiatria (finals del XVIII- inicis del XIX)   Pinel (1745-1826) És el creador de la història clínica.
- El Nen d’Aveyron Mesmer (1734-1815)  Teoria fluid universal  Magnetisme anima   Suggestió Charcot (1825-1893)  Hipnosis per al tractament de la histèria en Salpêtrière Braid? Força de la suggestió (placebo), no és tant la hipnosis, com la creença de que hi ha algú que t’ajudarà.
A RÚSSIA Pavlov (1849-1936)  Condicionament clàssic  Aprenentatge  Reflexes incondicionats vs. Condicionats  EI= Estímul incondicionat o absolut  EC= Estímul Condicionat Neurosis experimental Vygostki (1896-1934) Llei fonamental del desenvolupament  Si els professors no tenen una vinculació afectiva amb els nens, als nens els hi costa molt més aprendre ZDP ALS EEUU William James (1842-1910)   Psicologia funcionalista Pragmatisme El funcionament de la ment mereix ser un camp d’estudi independent La psicologia és la ciència de la vida mental, la vida dins dels cervells individuals, els pensaments i sentiments dels individus (èmfasi en el jo personal) Estar viu és experimentar un riu d’idees, pensaments i sentiments que són diferents als dels altres i que flueixen constantment.
...