Cestodes i Nematodes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 2º curso
Asignatura Microbiologia i Parasitologia dels Aliments
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 30/09/2014
Descargas 22
Subido por

Descripción

Cestodes i Nematodes

Vista previa del texto

Cestodes (cucs plans) 1. Tenia solium             Cysticercus cellulosae – ciscticercus en carn de PORC L’adult és un cestode, té 6-7 m de longituds, té 4 ventoses i una corona de ganxos i li serveixen per adherir-se a l’intestí prim.
Parasita només a l’home És molt especific→estenoexe De l’home surten els anells gravits plens d’ous per les femtes i són ingerits pels porcs.
Els ous es trenquen en el budell del porc surten de la larva, atravessen el budell del porc i s’instala a la musculatura i aleshores evoluciona i passa a ser una larva cisticerc i aquesta ja té l’escolex, és vesiculosa.
Quan nosaltres menjem el porc ens infestem És un cicle indirecte i eteroexe ( ja que té dos hostes) Tipus de ciscticercosis: subcutània, muscular, ocular, neurocisticercosis (provoca periodes d’epilepsia) Els ous de tenia solium són molt resistens.
Si ingerim ous ens passa igual que els animals i tindrem les larves cisticerc(cisticercosis) i ho poem patir per l’ingesta d’aigua, vegetals i per les mans brutes.
Ens podem parasitar de dos maneres: amb la carn i amb els ous.
L’autoinfestació es produeix quan hi ha una ruptura d’un anell i els ous per moviments peristaltics del budell, per bomits i nauseas els ous pujen a l’estomac i en allà s’activen.
Aleshores quan tornen al budell ens infestem i les larves van al muscul.
1. Tenia saginata      Cysticercus bovis – cisticercus en carn de BOU Encara que ingerim els ous de la T.saginata no ens infestarem.
És un cestode pla , només te 4 ventoses, no té corona de ganxos Parasita a l’home Per les femtes es desprenen anells i són ingerits per bestiar bovi i s’instala a la musculatura.
2. Hidatidosis unicular  El parasit adult es troba en el budell dels gossos ( familia cani)  En el budell dels gossos s’alliberen els ous ( tenen 6 ganxos dins).
 Per seguir el cicle aquests ous s’han d’ingerir per animals hervivors, aquests s’activen en el budell i les larves van a parar al fetge i als pulmons i aleshores van creixent i formen una larva hidatide.
 Té un cicle indirecte, eteroexe  L’hoste definitiu és el gos i el intermediari els hervivors i en aquest té especificitat baixa (euriexe). Els homes estan d’hoste intermediari.
3. Echinococcus granulosus  Distribució i prevalença: o És un paràsit cosmopolita o Europa; Suda Amèrica (endèmica al Perú, 10%) Australia.
o Es troba en les ovelles 87% ( 50% en Castella i lleó, 1995, 5anys) i gossos 32% o Incidència: 4,5 malalts/100.000 habitants/ any (1995)  Font d’emissió d’ous o En canins domèstics (gossos) i silvestres (llops, cahcal)  Resistència o Radiació solar: 1 min a 65ºC, 6 min a 57ºC i 60 min a 57ºC  Larves cicticerc: cuinar les carns fresques fins a tall uniforme i per peces de menys de 3 Kg és eficaç en la salmuera el 25% de CINa durant 4 setmanes. El fumat, així com el triturat per productes de xarcuteria són ineficaços.
4. E.multilocularis  Per canins silvestres i rosegadors.
5. Diphyllobothrium latum   Distribució geogràfica: o Europa ( regió subalpina suïssa i italia) Antiga unió Soviética, America de Nord, Asia, Urganda, Chile o Importació de peix parasitat procedents d’extracció o Consum de peix procedent d’aqüicultura: cria de salmó, juvenils en llargs i posterior trasllat a cultius marins.
Resistència a la calor i congelació o -10ºC entre 1-7 dies o +4ºC entre 72 hores o +50ºC entre 10 min 6. Taenia ovis    Cestode adult es troba en l’hoste definitiu : gos, guineu Larva ciscticerc del cestode es troba en l’hoste intermedi: ovella Cysticercus ovis (1cm): múscul masticador, en el diafragma i miocardi.
7. Taenia hydatigena    El cestode adult es troba en l’hoste definitiu: gossos La larva ciscticerc del cestode es troba en l’hoste intermedi: ovelles Cysticercus tenuicollis: en el mesenteri,fetge i pleure del peritoneu Nematodes (cucs cilíndrics) 1. Ascaris lumbricoide L’adult té un cicle directe. És un nemàtode que té sexe (pot ser masculí o femení). L’adult es troba en el budell prim dels humans (és un paràsit estenoxè). Les femelles poden posar ous que surten amb les fentes i arriben al terra. L’ou té només un zigot, quan presenta només el zigot és un ou NO embrionat. L’ou es queda a terra i poc a poc es divideix i es va embrionant al terra fins que es forma la larva. Quan la larva està formada per complert l’ou és un ou embrionat, llavors és quan tenen capacitat infestant. Un cop que l’home ingereix l’ou embrionat, aquest es trenca al budell prim i allibera el paràsit que esdevé adult. Si ingerim un ou NO embrionat NO és infestant.
Els ous són ovalats amb una coberta gruixuda. Un cop l’home ingereix els ous embrionats arriba al budell i els ous s’obren i parasiten l’home.
2. Toxocara cani/cati: Es poden presentar en gossos (cani) o en gats (cati).
Els adults es troben en els gossos i els gats. Amb les femtes arriben els ous a terra. Els ous presenten una forma més arrodonida i són més grans que els d’ascaris. Els ous embrionen al terra i, quan són ingerits per altres gossos o gats, el cicle es tanca.
Els humans ens podem parasitar pels ous (per exemple, als parcs on els nens petits juguen amb la sorra, cap la possibilitat que un gos hagi defecat).
L’ou es trenca en el budell prim i la larva surt però no pot seguir el seu cicle biològic, ja que, no l’hoste no és un gos ni un gat. La larva queda deambulant però MAI esdevindrà un adult. S’anomena larva migran visceral.
Aquesta parasitosi en humans presenta el següent quadre simptomatològic: - Febre - Anorèxia 3. Trichuris trichiura L’ou madura fora de l’home. Mentre està al terra, dins l’ou es va creant l’embrió, que serà la forma infestant.
Quan l’home ingereix l’ou embrionat, aquest arriba al seu budell gruixut, es trenca i surten mascles i femelles que donaran lloc a nous ous. Aquests ous s’excreten amb les femtes i es tanca el cicle.
Aquesta parasitosi presenta simptomatologia: diarrees, flatulències, anorèxia, no produeix febre… 4. Anisakis spp Els adults els trobem parasitant mamífers marins. Els ous surten amb les femtes dels mamífers marins i estan a l’aigua. Mentre està a l’aigua, dins l’ou es va formant la larva fins que l’ou queda embrionat.
Un cop embrionat, l’ou es trenca dins l’aigua i surt una larva que té vida lliure (és a dir, pot anar on vulgui). Aquesta larva (larva L3) és aliment per crustacis que la ingereixen. Un cop a dins del crustaci, les larves són capaces de travessar el seu sistema digestiu i internalitzar-se a la musculatura del mateix. A la vegada, els crustacis són aliment pels peixos i cefalòpodes que ingereixen els paràsits esdevenen adults i es tanca el cicle.
L’home no és hoste per les larves, és a dir, les larves mai esdevindran adultes dins l’home, però quan menjem crustacis o peixos crus o pocs fets (que tenen els adults) la larva arriba al nostre budell, migra i és capaç d’enquistar-se a la nostra musculatura.
5. Trichinella spiralis Les rates i altres ratolins estan parasitats habitualment. A la musculatura d’aquests animals trobem larves enquistades. Les rates es menjen altres rates mortes (ja que són carnívores), un cop les rates menjen els cadàvers, de les larves s’origienen mascles i femelles que generen més larves i, aquestes, migren a la musculatura i s’enquisten.
Els porcs són omnívors, per tant, també són capaços de menjar cadàvers de rates infestades.
Si un porc menja una rata morta, s’infesta. Les larves enquistades arriben al budell del porc, allà generen mascles i femelles que produiran més larves que seran capaces de viatjar al múscul i enquistar-se. Per tant si l’home menja carn de porc crua o poc feta, el paràsit por arribar a parasitar l’home.
Quan ingerim les larves, aquestes arriben al nostre budell prim i donen lloc a mascles i femelles de trichinella que són capaces de travessar la paret del budell i, mitjançant el torrent sanguini, poden arribar al múscul, enquistar-se i generar la trichinosis.
...