Presó Puig de les Basses (Figueres) (2014)

Otro Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Psicologia criminal
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 22/01/2015
Descargas 10
Subido por

Descripción

Conferència d'una psicòloga de la presó "Puig de les Basses" de Figueres

Vista previa del texto

Psicologia criminal Xerrada psicòloga presó de Figueres 1. El context penitenciari Article 10 del Reglament Penitenciari:  Art. 10.1: per establiment o centre Penitenciari s’entén una entitat arquitectònica, administrativa i funcional amb organització pròpia.
 Art. 10.2: Els establiments han d’estar formats per unitats, mòduls i departaments que facilitin la distribució i separació dels interns.
Presó Puig de les Basses: té 7 mòduls: departaments homes, dones, infermeria, psiquiatria, etc.
• • • 2 mòduls: toxicòmens 2 mòduls: delictes violents 2 mòduls: genèrics (ex: condemnes curtes) Hi ha teories que diuen que es millor fer mòduls amb diversitat de problemàtiques.
2. Art. 2: Finalitat de l’activitat penitenciaria L’activitat penitenciaria té com a finalitat la reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures de seguretat privatives de llibertat, i també retenció i custodia dels detinguts, presos (encara no han passat per judici) i penats (els que ja han passat per judici), i l’assistència social dels interns, alliberats i dels seus familiars.
3. Art. 3: Principi Art. 3.3: El principi inspirador del compliment de les penes i mesures de seguretat privatives de llibertat és la consideració que l’intern és subjecte de... FALTA El pres només té el dret de la llibertat anul·lat, tots els altres drets constitucionals la presó els hi ha de garantir.
4. “Filosofia” Puig de les basses 1. Importància de la perspectiva de gènere: tenir en compte tant a les necessitats dels homes com de les dones.
2. Tractament a la població jove: orientació laboral, estudis, etc.
3. Resolució de conflictes: aprendre a dialogat, donar l’intern protagonisme en la resolució de conflicte, etc.
4. Plena ocupació dels interns/internes: amb interès productius.
5. Participació dels interns en la vida del Centre Penitenciari.
6. TIC’S a l’abast de tothom: èmfasis a temes informàtics.
7. Activitat esportiva com a eina d’intervenció.
8. Atenció i treball a famílies: només reben a les famílies els treballadors socials.
9. Projecció a l’entorn.
Psicologia criminal 5. Equip multidisciplinar           Coordinador Psicòleg Educador Metge Treballador social Docent Jurista/criminòleg Monitor ocupacional Monitor esportiu Cap d’unitat 6. Funcions: • • • • • • Elaborar el programa de Tractament Anàlisis dels problemes i demandes dels interns Proposta de la programació d’activitats Proposta de reducció, ajornament o suspensió de sancions Atendre a peticions i queixes dels interns Avaluar els objectius assolits en l’execució dels programes de Tractament 7. Composició Equip de Tractament        Psicòleg Jurista Treballadors socials 2 educadors Docents Pedagog Monitors A tots els mòduls 8. Funcions de l’Equip de Tractament • • • Observació directe Entrevistes d’ingrés i de seguiment Classificació: Classificar es reunir-se per decidir que fer amb aquell intern, en funció de les perspectives laborals, del reconeixement o no del delicte, si te una toxicologia activa i està decidit a deixar-ho. Un cop penat, i el centre ha rebut la sentencia del jutjat, tenen dos mesos per classificar-los. Cada sis mesos es fa la revisió de grau, per determinar si se’l canvi de grau.
o o 1r grau: problemes conductuals a dins la presó. Grau restringit. (ex: baralles, agressions a funcionaris) 2n grau (Règim ordinari): fan vida dins de presó i no poden sortir si no tenen permís.
Psicologia criminal 3r grau (Règim obert): són aquelles condemnes inferiors a 5 anys (condemnes curtes), primaris delictivament, activitats dels fets, que hi hagi voluntat reparadora.
Realització d’informes: jutge, expedients disciplinaris, classificació.
Elaboració i realització de les activitats Intervenció psicològica (psicòlegs) Informació jurídica (juristes) Intervenció social (Treballadors socials) o • • • • • 3r grau: és obligatori anar a dormir al centre.
Llibertat condicional: dorms a casa teva, només t’has de presentar a la presó x temps.
Art 100.2 Reglament Penitenciari: permet que interns condemnats en 2n grau puguin sortir per estudiar o fer alguna activitat.
9. EL PMOC (Programa marc orientació curricular) Cada intern que entra a presó s’ha de conduir-lo cap a un itinerari. Cada itinerari està composat per activitats. Tot intern a de fer l’itinerari estàndard, pot ser que hagi de fer l’estàndard i després un específic.
Estableix 7 itineraris: 1. Estàndard: habilitats socials, reestructuració cognitiva, autoestima, educació emocional, autocontrol emocional, desenvolupament del pensament...
2. Associat a conductes additives: a. Drogodependència b. Alcoholisme c. Altres conductes additives 3. Associat a les conductes violentes: a. Violència sexual b. Contra les persones c. Violència de gènere d. Delictes de trànsit 4. Associat a l’origen sociocultural 5. Associat al procés de sortides a l’exterior 6. Associat a la salut mental 7. Associat a la discapacitat intel·lectual 10. EL PIT (Programa individual de tractament) És un programa informàtic que surt l’àrea penal-criminològica, l’àrea personal, l’àrea institucional, l’àrea ocupacional i laboral, l’àrea socio-familiar, l’itinerari de rehabilitació.
Són tots aquells objectius i activitats per programar allò que creuen que li falta al pres.
11. SAM (Sistema d’Avaluació i Motivació)  Sorgeix de la necessitat d’unificar els criteris d’intervenció a tots els CP de Catalunya.
Psicologia criminal  El CP actual va eliminar les redempcions per treball, per la qual cosa des de la DGSPiR, es va crear un sistema per ajudar a motivar l’intern cap a la implicació en el seu programa de tractament.
 Sistema que regula el règim de vida de l’intern tant en situació de preventiu com de penat.
 El funcionari de vigilància hi té un paper rellevant que afectarà al regim de vida de l’intern, podent valorar no solament les condicions negatives, sinó també les conductes positives habituals o excepcionals d’un intern.
CONCEPTE: És un programa que permet avaluar de manera continuada l’evolució de l’intern pel que fa al seu tractament, per tal de poder-li assignar els guanys FALTA Activitas principals Àrea d'activitats Activitas complementàries Conductes positives SAM Àrea conducta Àrea sortides  La revisió es fa per trimestres naturals  En funció del nivell es pot accedir a uns guanys associats aaal nivell corresponent.
o A curt i mig termini (més trucades, comunicacions, etc.) o A llarg termini (avançament llibertat condicional, proposta d’indult parcial, etc.)  Si un intern està sancionat en PPAR i assistia habitualment a les activitats principals pot continuar assistint-hi 12. RISCANVI És una escala de valoració i gestió de risc de: • • • • Violència auto-dirigida: molts s’autolesionen Violència intra-institucional: violència dins del mòdul, contra els altres o contra un mateix.
Reincidència violenta Trencament de condemna Psicologia criminal Objectiu: • • • • • Millorar les prediccions individualitzades del risc de violència futura + Protocol·litzar les decisions pronòstiques + Reduir al màxim els errors pronòstics + Garantir la transparència de les decisions + Facilitar la intervenció pel canvi, adequant-la a les característiques individuals del risc de cada intern Resum objectius de la valoració de risc: • • • • • Prendre decisions adequades Augmentar el rigor i la transparència de els decisions Protegir les víctimes i als seus béns Gestió de seguretat Prevenció de la violència 13. Model teòric • • • • Marc teòric cognitivo-conductual: programes de tractament congnitus-conductuals Psicologia de l’aprenentatge social Psicologia ambiental Altres: marc sistèmic, marc teòric humanista, PNL, Gestalt, etc.
14. Tècniques recomandes Direcció General (Departament de Serveis Penitenciaris): • • Maneig de contingències: maneig e les conseqüències negatives i reiterada de reforços.
Tècniques pel maneig de l’ansietat: relaxació muscular progressiva, tècniques de respiració controlada.
15. Metodologia • • • • Sessions grupals Documents escrits Discussió / debat Mitjans audiovisuals ...