Neurotransmissor: Els neuropèptids (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Profesor M.T.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 12/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ELS NEUROPEPTIDS L’altre grup de neurotransmissors es el dels neuropèptids. Cal destacar o ens hem de fixar entre la diferencia entre aquests i els altres NT. Un pèptid es una cadena d’aminoàcids i aquesta característica fa que la mida sigui mes gran que la resta de NT.(cadena d’aminoàcids). Aquesta característica implica també diferencies en la seva síntesi, les proteïnes se sintetitzen el Reticle endoplasmàtic Rugós on trobem els ribosomes, per tant la síntesi d’aquests neuropèptids comença en el soma.
Aquestes cadenes d’aminoàcids s’emmagatzemen en l’aparell de golgi, i en aquest aparell de golgi hi comences algunes modificacions de la cadena, primer es modifiquen a nivell de l’aparell de golgi, es formen unes vesícules que es van modificant fins arribar a alliberar-se. Primer es modifiquen les cadenes d’aminoàcids i després es modifiquen en les vesícules per formar el neuropèptid.
Es troben àmpliament distribuïts però en baixes concentracions perquè són molt potents.
Les neurones que alliberen neuropèptids es troben distribuïts, no estan localitzats en un sol lloc. Majoritàriament s’alliberen juntament amb aquest neurotransmissor i normalment poden modular la l’efecte del neurotransmissor.
A més tenim que la inactivació es molt lenta i per això els neuropèptids tenen efectes mes duradors, de quina manera? Tenim uns enzims, peptidases, per tant per degradació enzimàtica. I les peptidases fan aquesta acció.
Tot això es relaciona amb el fet de que els seus efectes i la seva durada és més llarga. Per tant, són més potents.
Tenim dos tipus de neuropèptids, dues grans famílies: els pèptids opioides i es diuen així perquè s’uneixen al mateix receptor on actua l’opi i els seus derivats (heroïna, codeïna...). I aquestes es classifiquen en tres tipus: dinorfines, encefalines i endorfines. Tot aquest sistema dels pèptids opioides estan relacionat amb processos de l’addicció, la situació en la que s’allibera endorfines es relaciona amb el reforçament (el principal és la dopamina però també aquest).
És obvi que està relacionat amb l’analgèsia.
Per últim hi ha un altre tipus que son els pèptids no opioides que a nivell funcional no tenen a veure amb l’altre. Comparteixen l’estructura de la molècula però no d ela funció.
Substancia p Control motor i dolor Colecistoquinina (cck)  Senyal de sacietat, ansietat i emocions CRF i ACTH  Respostes d’estrès Son neuropèptids però cada una te els seus receptors i cadascuna fa la seva funció.
OXID NITRIC (POTENCIACIO A LLARG TERMINI)  Es un gas que també porta un missatge però el que te d’especial es que es sintetitza en el moment que ha de transmetre el missatge i és retrògrad ja que porta el missatge d ela post a la presinàptica.
DUBTES Un augment de calci provoca l’alliberació de l’òxid nítric per les membranes i aquest pot anar a avisar a la neurona presinàptica. És a dir, és una substancia que sintetitza la post i que té afectes sobre la presinàptica a més també en la potenciació a llarg termini ja que allibera més informació, potencia la seva eficàcia.
A més no hi ha reserves de l’òxid nítric ja que és un gas que pot travessar les membranes.
...

Tags: