Tema 4. Sistemes de recuperació d'informació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 4. SISTEMES DE RECUPERACIÓ D’INFORMACIÓ.
Un sistema de recuperació d’informació és el conjunt de tècniques o operacions múltiples i consecutives destinades a l’extracció d’una col·lecció de documents o de la memòria d’un sistema d’elements informàtics, dades, referencies documentals i documents primaris que responen a determinades necessitats dels usuaris.
 Fases dels sistemes de recuperació - Entrada -Anàlisis de documents -Perfil del document -Memòria passiva -Memòria activa -Sol·licitud d’informació -Recuperació 1. Entrada Documents primaris que han estat seleccionats (han passat un filtre) per entrar al sistema. Els documents estan condicionats per les necessitats concretes dels usuaris tant reals com potencials.
2. Anàlisis de documents Són les operacions que es necessiten i es fan en el document i en el seu contingut per localitzar-lo davant de qualsevol necessitat de l’usuari.
“ Estructuren els documents” Tipus d’anàlisis: - Extern: Identifica de cada document primari característiques descriptives o físiques. És a dir: Títol, autor, institució a la qual pertany, revista que està publicada, volum, fascicle, pàgines, paraules clau, nombre de referències bibliogràfiques.
- Intern: Pretén identificar el conjunt d’informació o el contingut informatiu del document, el que implica dues fases d’estudi: Anàlisi conceptual: Es pregunta el sistema de quina matèria és.
(fisioteràpia, medicina etc) Temàtica: Busca el tema del que tracta (massatge, rehabilitació) 3. Perfil del document Correspon a les dades o termes expressat en llenguatge natural i que ara són expressats en llenguatge documental segons les normes que estableix el propi sistema de recuperació d’informació.
4. Memòria Passiva: Trobem documents originals Activa: Representada per una col·lecció de documents secundaris: llistats, fitxes de biblioteques...
5. Sol·licitud d’informació - L’usuari planteja la necessitat d’informació en forma oral o escrita.
- L’usuari a través del documentalista o bibliotecari centra el tema; ho analitzem per a veure exactament quin tipus d’informació necessitem i on la podem localitzar.
- Paraules claus 6. Recuperació -L’estratègia de recerca compara el que demanem amb el sistema - Si no coincideix ens dona totes aquelles que coincideixen -Si no coincideix, no ens cal, valorar errors.
- La recerca finalitza quan tenim el que necessitàvem.
...