TEMA 2 (7) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

*oll4:d¿r (nl Y ?-R€pjccró_5¡"1g $nobÉlS sÉNsE -r€Ns¿¡$c\A. máto§,€- zNGENu.
li\{tuE.
H¿-robc }€ Niro¡es ¡lo p+r¿luE-r§'t<§ PEP A xo o.uir €) Ereisi.stó !\¿-¡o\e se LAlr\-rsAUA \4i'rsAuqs t\¿4iLs, u¿rosé §€. L\§rLi<}Fí- LÉs o €xsó\.ÉNc\§LS"iitPLÉ.
aee'rEs ^r\§'§ i hi decrejx ol tt(Ltg Col fe*yS.
y .
=Áe t ^,-¡ o€i oel.G"l+i'¡ ( §upo¡pln qrJ! ta silte qr-r) \n*q3ncm d¿ ^(c\rroct ü.ddi4ñwer) 4 miaOc¡¡n I ( i€} 6! eñcrs{ür *fo¡¡:Uá -(<l¡-ie¡rn eulb ¿vruS wwv-¿{\' ógU*¡S @ rt.
e *,<os e^.odrci*c¡ .orn,ñ =r{GENu á oñ rob{odo d'entruc*t-rtL t¡c¿¿i«bo- qia- ccrts\sk¡x e^{ prcd,^c c+xL eI*üte err rrr p,erÍcl*e á\ l0.r&§. aA 'scrlcr tcda &[ ptV.ocb_ c.r,ñ*e.u,¿!aLc^ precttCuá S-¿r.ü : " fue, Br¡loclls t-I-)oslmo-0,e 9u t"o) = Y+'lbL peú<ld,ar: er(iTc\-rnos-fro.iu i:ucc»slL!,)----á §*t^t'6':".''::,.l Éi.e':sg tfelod€2 + tqq a \qqt lqq q zo§o Ve¡¡d¿r¡ -e tr 2R 34 ) 2()0 I 5 ¿oo¿ ?00 3 6 t a e &ne ñ-<d¡coc; ru f..
.sr¿Qcr . ..1l- dr .."'tt" , ,,,,i .Lo priroacc^ p+e-dtCc.'tí qJLa €A T.o{ {er { q-{jrr c¡,^§g {o ? p<^r.
Yrctq¡ = 5 I rqq 1 (¿\ = 6 o red¡cc-ló P¿," tqc{ } V rqgf t¿ l= t' P'edl«-6 P¿" tctqq Pqlod€. ¿xt¡cr-rrroxtrq0 Q.* r l,+ \ = 5 Prcdlccrür Per- zoo Z 9zoot 1z \ - 6 P-cdrcdC P¿^ 2oo3 'r gIffilqrr\ sE ?oO¿ r-ti¡-sA\lpr si\rPLE +iYcL q¿¡¿ d¿*\qel'x lcd pvedicc-.r'C @n ta. rnr+¡orna- &r¡\ á= ur', m)-ro "g. .! 'e> t-r-uc\crti r'ros-ir¿tü' uo§r:¡¿¡ d*- tc¡ sá-o-ie. e-rr e§ g*{o*T Lc\ Pvt d'rJcc'ró- *Lx& '' 5Yt tr EYr , ?er perÍod'> ro«¡s'x'cúl '4 i* t't ) = V = --4\-\J¡ i ulc \Dcc¿>5j Y-TLYnl - rñ§str¿É1 " Ptl p-lO C-: s r-l-cct T @ u. §€ LÉi I *rie.
p'-edicüd tcr.
l ...