Instruccions R (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 1º curso
Asignatura Bioestadística
Profesor M.R.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Coses a saber: QUOTE (si va amb comes “ o ‘ o sense comes) PASOS Library (JGR) Header (1ª fila nom de les variables) JGR () Clicar Open Data (per obrir un fitxer) (treballar totes les dades en Text perquè el R no te modul d’Excel) Variable pot ser Factor (amb caràcters) o Integer (Entera, sense decimals) Es pot canviar a Double que posa 2 decimals de precisió Variable pot ser Factor (amb caràcters) o Integer (Entera, sense decimals) Es pot canviar a Double que posa 2 decimals de precisió Analysis - Descriptive (escollir variable) - Escollir estadistics de contrast (mean,SD,validN,quartils..etc) - Tornar a Analysis, Descriptive (estratificar la variable, hem d’escollir per quina variable volem estratificar-la.
- Plots Quick (escollir quin tipus de gràfic (plot) volem) - Inserir la variable que volem representar i es formarà el gràfic escollit - Plots, Quick o Simple Boxplot (Diagrama de caixes simple, inserir una variable) o Group Boxplot (Inserir dues variables) is () Nom del fitxer names(Nom del fitxer) Si vull fer histograma - hist (Nom del fitxer$variable) Si vull posar color a histograma (posar nom color o número o número:número) - hist (Nom del fitxer$variable, col=”blue”) - hist (Nom del fitxer$variable, col=”7”) - hist (Nom del fitxer$variable, col=1:6) Si vull crear una serie de números - Instrucció de crear una sèrie de números (Ex. 1:6) rnorm (distribucó normal) rnorm(N,mean,sd) true N dades a l’atzar (Exemple:) - rnomr(10,15,0.25) - Si vull fer la mitjana: mean (rnomr(10,15,0.25)) - Com + gran la mostra a l’atzar de la distribució normal +s’aproparà a la mitjana de la distribució normal.
Si vull Crear histograma de la mostra rnorm(1000000,15,0,25) - hist(rnorm(1000000,15,0,25)) ...

Tags: