Examen Juny 2012 RESOLT (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub EXAMEN JIJN'f 20 r2.
Y; = />• + f,. >(.
�I : Giefic1�iJ .' (>1. Xi.
+ /31 x3 -1- ej ; 0 1 l'.!43 ( if\�ICept) fio /JL -t = 8.r �vt�/J � l'NfrUCC.\0 -0 i 0J5 i� -:. - GiGJ4 b) Yi -: Ho : p0 0 I \1�) -: 0 H1 = p. :f 0 * f (> I 0Ui<\ X1 • -0,0\SX .. • r\,,: \1 ' lfbl/ 0 , I ;"J. = 0 �A r= Jl J1, H� H.
fJ f°3IC �\1!a.Y g \c,..
hul'(\1+0.t cl ( C'r<l,?/ ej cke...,j IJ (3 L 'f 0 p-: 0 Ii� C J(Jftll'r(J.ry I L p= o,q1' fl I - o,014 X3 ] �o { d�o,os (I J O,'-¥ll /33 J rp: 0 11 13� Ji, H" lo. ?'!8'..tp�6.t\D (r c>mpte.>" 1-L tj) funC:,ci '' conf,n t ' 1::x: e_ \) Fu11tio .
ffll\Q{'I, e\J J.C � \el j5 .
.:r.c'l�'l. d?. 13, � C-o,zS(,1 o. t;o-:i J J el �nr d 101uei1 i�\etra.1 tta'ro-�{l\ el �S/. ck � \C\'ihb\e "cor' 1 -A � '( � -1 J r� o � ro c.ot1eluiu:i' VQ.� r1 /l)o , fJ Cai.
ct? vo.xl£L�\ef =9 conr uter>l C!ifte�\0 rpa.rdo.l , �hf teirt,@ le Cl["JteJ \&io;ob • t:f) }<.
i {?j ca.kuhr- d coef. & cao�\o..tw 6'l ,J,.
b'ri&: bl in¥ b._ l1ib�ri<f- �Le�)( t!fllJ J I P? 1to.iet1+ b-.
�� �(Jef mfJlKTiC-io-- (t. Id C{JI/ I · [x : � u;.
�lO: �reu10 C.GHi!'o.�io eni� "f1Hic.\.\ du� ANOV'Pt ; x� ) le rr1 A>/0-l��J leJ 2.
6"11� e\ fo.rtm.
t - t1 h'xe l'a \\)(o.\ )C , 1·a.�ce 1 1' o.ko.hi ek punts s · l4JI >-;i< = /1 + c(.
fH2L) ck \(A.
El r�ttor �lo.t al i;.rcar .
I• PLn, · 'Pa61. 1..
� tef idv5 �i�J) l de.
CDr�\a.Ct() X2 '><3 eur C reiio\i)l 0.) h_ J ><-i )(3 2.
Cex: t va.'<·,�lts x� l \ f'KOBLEMA fJx � � ef + j3J. ct' ) ..j.
e !J. I<.
I:, ;; z.
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub J{;y(lr�vino.t d pnrre.-.
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub Kl.t\oY ® �-va.1 ) 0 / 05 ===9 ().(<-E'V He 1trt, ro �\ � 110-vio.\ii flltie h•� ?�v .
e� a.ti 1U:Itf 0-. IeJ yo\,lctl,Olf.
Cs \cbtt"r� �(ll'Gi\tli � � 0'\J�j) "\I o- &.r..-e,,) <t\.r 0.\J01( <J.\gunl Y'O �('(I� .k \)'r,6._ ��o.. ·, ()..� A = .._ 12'\lO Y ,... ...
J' \lt'O.. o.\ho...
11, M5Q eMT MSQw B(A) :: -=- - a15 MSQ oroY (��:,�') " ...
0-A t; re e\1 ,. eik.c.tJ '� = 2 - o,s 2.
= 0115 ""SQfl - �SQ !',Cf\) :: � A b. 'r ei Rxe .
( 'P'POHl;MI:\ 3} o-) �iu � corte'o.c.�; 1 \v- � \e1 v�,to.rr Sl5n \l'O\\ dtf�lliJ .
c)- Lu lln ,ck.\ 0t\he..
QX'\ d?. ! 1'1. o-I '2. 0 o-.
2 ...