Preparación examen de traumatologia (2012)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Traumatologia
Año del apunte 2012
Páginas 16
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

PROVES PER DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (9/11/12) VALORACIÓ D’UN PACIENT Història clínica Exploració detallada Estudi radiologic simple Estudi TAC Estudi ecografia Estudi resonància magnetic (RM) Gammagrafia (GGO) Estudis de laboratori: hemograma/ VSG I PCR (marcadors inflamatoris, ens informen de la presencia d’infecció) RADIOGRAFIA “Producció de contorns d’ imatges en una emulsió fotogràfica a través de l’ acció de radiacions ionitzants. La imatge és el resultat de la diferent captació de la radiació al seu pas a través de l’estructura que es radiografia.” És la prova de primera elecció per l’estudi de l’esquelet ossi.
Com a mínim s’hauran de demanar dues radiografíes: una anteroposterior i l’altre de 1 perfil.
Limitació: superposició en el mateix pla de moltes estructures.
Estructures que podem observar en la radiografia: ESTRUCTURES Negres Blaques PAS DE LA RADIACIÓ Passen totalment els rajos No passen els rajos EXEMPLES Pulmons Ós; la pròtesi encara més blanca conseqüència d’una major densitat Grises Passen parcialment els rajos Cartílag RX SISTÈMICA OSSOS Delimitar contorn- solucions de continuïtat (si hi ha fractura es perd aquesta continuitat) Deformitat Irregularitat Zones on hi ha menys densitat (exemple: osteoporosi, quistes…) Zones on hi ha major densitat (exemple: esclerosis) ARTICULACIONS CARTÍLAG DE CREIXEMENT (en nens) TEIXITS TOUS: Tumefaccions, calcificacions(més blanques) RADIOSCÒPIA TELEVISADA: visualitza en temps real i permet der radiografíes en qualsevol momento.
ALTRES RADIOGRAFIES: Rx digitals i ortopantomografia. Es realitzaran dues projeccions, una anteroposterior i l’altre obliqua.
TAC (tomografía axial computeritzada) Fonament: ús de radiacions ionitzants (igual que Rx però en més dosi) també és lessiva.
2 Substitueix  la placa per detectors electronics que converteixen Rx en senyal elèctrica.
Realitza talls d’un gruix determinat (1-20mm) en dirección perpendicular al pacient (axial, coronal, sagital). Es farà una reconstrucció multiplanar a través de la informació guardada de les absorcions de cada tall Contrast: per contrastar intestí (oral o rectal) i zones més vascularitzades TAC helicoidal: moviment continu del tub, a la vegada que es desplaça el pacient. Proporciona una imatge més precisa i té una alta especificitat per lesions òssies.
Ús en: Tumors Patologia en la columna vertebral Fractures complexes Ocupació o afectació ECOGRAFIA Atenuació del feix per reflexe de part del so al pasar per medis de diferent impedancia acústica. La velocitat de propagació del so depèn de la rigidesa i de la densitat del medi.
Impedància acústica: resistència de cada medi a la propagació del so Transductor: emisor+receptor 3 Ecogenicitat (capacitat dels teixits per reflexar els ultrasons): Cal utilizar gel de contacte transductor-pell perquè l’aire és un mal transmisor dels ultrasons.
Es tracta d’un mètode senzill, econòmic, innocu i acessible.
Útil per: Col·leccions i masses: presència d’acumulació de líquid generalment infecciós.
Les masses son quistes.
Vessament: presencia de líquid a l’articulació Inflamacions: sobretot a nivel de tendons Ruptures: sobretot a nivel de tendons RESSONÀNCIA MAGNÈTICA Generació d’un camp elèctric mitjançant un iman de mida gran i l’emissió d’ones de ràdio.
No irradia, tampoc és invasiva, és inocua, rápida i amb més ressolució, no és económica però té més especificitat per la valoració de parts toves.
Prova bàsica per: Estudis de lligaments i meniscs de genolls Patologia còfia dels rotadors Patologia lligaments i tebdons de turmell Tumors 4 Col·leccions en parts toves Patologia discal de la columna Diagnòstic de necrosis avascular Contraindicació: pròtesi de determinats metalls, marcapasos, implants coclears, determinades vàlvules cardíaques metàl·liques.
Es poden utilitzar contrastos.
GAMMAGRAFIA ÒSSIA (GGO) S’injecta un compost radioisotòpic amb afinitat òssia per via endovenosa.
Utilitat en: Fractures d’estrès Tumors ossis i procesos metastàsics Alteracions inflamatòries Processos infecciosos- osteomelitis aguda Com menys punts negres hi hagin millor.
FRACTURES GENERALITATS (16/11/12) EXPLORACIÓ FÍSICA 5 OBSERVACIÓ: Tumefacció: localitzada o difusa Hematoma Canvi de color (envermelliment no és propi de fractures) Deformitat Atròfia muscular PALPACIÓ Mirem punts de dolor Augment de la temperatura MOBILITZACIÓ: Pèrdua de la mobilitat Impotència funcional Força muscular SENSIBILITAT FRACTURES Hematoma important: descartar afectació vascular.
Mobilitat: acitva i passiva, si no pot moure activament hem de pensar que hi ha un bloqueig articular.
Deformitat fixa en flexió: la fractura no les provoca No mou perquè no pot o per dolor, és a dir, el dolor l’impedeix moure o no hi ha resposta quan dóna la ordre.
Pèrdua de la mobilitat complerta: artrodesi (IQ): la pròtesi de genoll infectada, no hi ha articulació en la radiografia) i anquilosi (patología) S’han de realitzar com a mínim dues projeccions, no hem d’acceptar una sola radiografia com a bona.
Fractura: pèrdua de continuïtat de la substància òssia. Trobem dos tipus: oberta (risc d’infecció) i tancada Luxació: pèrdua completa de la congruencia articular Subluxació: pèrdua incompleta de la congruencia articular, és propia de la 6 gent amb inestabilitat o molta laxitud.
CAUSES DE LES FRACTURES Traumatisme (directe o indirecte) Fractures per fatiga: microtraumatismes repetits Fractures arrancament Fractures patològiques: produides per una debilitat, disminució de la massa òssia (ex. Metàstasi) TIPUS DE FRACTURES Fisura: no desplaçament dels fragments. A vegades és de difícil detecció en radiografíes (projeccions obliqües o Rx als 7-10 dies) Fractures en nens: tenen l’ós més elàstic, será necessària una inmobilització de 3-4 setmanes de mitjana igual que en l’adult. En trobem dos tipus pròpies en nens: Fractures de tija verda: incurvació al costat contrari de la força causant Fractura en rodet: aixafament de l’ós Fractures simples, poden ser: Transversals Obliques Espirals 7  Fractures conminutes o multifragmentaries Definició “Mecanismes lesionals”: conèixer com ha caigut el pacient pot orientar-nos en el tipus de fractura abans de veure-ho a la prova diagnòstica.
DESCRIPCIÓ DE LA FRACTURA Nivell, trobem diferents criteris: Divisió anatómica d’un ós llarg: epífisi, metàfisi, diàfisi Segons fratures especifiques: trocánter, còtil Divisió en terços: un terç proximal, un terç mig i un terç distal Epònims: ex. Fractura de Colles, Jones… Deformitat 8 Desplaçament Angulació Rotació axial Fractures obertes: classificació Gustilo Lessions epifisàries (cartílag de creixement): classificació de salter y harris ERRORS DE DIAGNÒSTIC Persona gran que no s’aguanta dreta: descartar fractura del coll de fémur.
Fractura de calcani: descartar fractura de columna i de calcani contralateral Esquinç de turmell: descartar una fractura del cinquè metatarsià.
Si un conductor té una fractura a la ròtula o al fémur per impacte és necessari descartar una fractura de maluc.
Si la persona està inconscient cal demanar Rx de les cervicals, tórax i pelvis.
FRACTURES DE L’EXTREMITAT SUPERIOR Fractura de clavícula Fractura del cos de l’escàpula Fractura del coll de l’escàpula Fractura de l’extrem proximal de l’húmer Fractura diafisària de l’húmer Fractura a l’extrem distal de l’húmer A l’ epicòndil A l’epitròclea Supracondílea Paleta humeral Còndil humeral Fractura del cap del radi 9 Fractura de l’olècranon FRACTURA DE LA CLAVÍCULA Mecanisme de la lessió: generalment per caigudes sobre l’extremitat superior, és a dir, es fracturarà de manera indirecta.
Clínica: dolor i deformitat Diagnòstic: Rx anteroposterior posterosuperior-ECM de l’espatlla Tractament:  i al será fragment medial majoritàriament conservador, de 4 a 5 setmanes excepte els nens que serà de 2 a 3 setmanes.
Aquest inlourà: 8 de guarisme Velpeau Cabestrell Complicacions: Consolidació en una mala posición Compressió al plexe braquial Afectacions vasculars En el tractament quirúrgic es realitzarà mitjançant osteosíntesi, plaques i cargols es durà a terme en els següents casos: Fractura oberta Lessió vascular associada Gran desplaçament- lessió cutània 10 Fractura del terc distal del coll de l’escàpula Retard de la consolidació FRACTURA DEL COLL DE L’ESCÀPULA Mecanisme de la lessió: lessió traumàtica directa Tractament: generalment conservador, en cas d’estar molt angulada la fractura es durà a terme tractament quirúrgic així com si hi ha una afectació amb incongruencia de la glenoides.
FRACTURA DE L’EXTREM PROXIMAL DE L’HÚMER Mecanisme de la lessió: classificació de Neer i l’AO Clínica: dolor, deformitat, hematoma de Hennequin (hematoma a la cara interna del braç i externa del tòrax) Diagnòstic: Rx en dues projeccions: de front i de perfil.
Tractament: és necessària una pròtesi Complicacions: limitació de la mobilitat, es precisa fisioteràpia inmediata.
FRACTURA DIAFISÀRIA DE L’HÚMER Mecanisme de la lessió: pot ser per traumatisme directe o indirecte.
1/3 superior: fragment proximal en aducció per tracció del pectoral major.
11 1/3 mig: fragment proximal en abducció per tracció del  deltoides.
Clínica: dolor, deformitat i impotencia funcional.
Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral Tractament; Majoritariament conservador Fèrula en U+ cabestrell: en fractures simples i aïllades.
Guix penjant de Cadwell: en fractues espiroides i obliqües llargues.
*En una fractura transversa no es posarà mai un guix penjant Quirúrgic: es fixarà mitjançant una placa, clau IM bloquejat, clau d’ Ender, Rush i agulles de K (hackenthal, a la imatge de la dreta).
Complicacions: Pseudoartrosi: sobretot a la fractura del terc mig Paràlisi del nervi radial: recuperació a partir de 6-8 setmanes EMG diagnòstic i control evolutiu 12 Més  freqüent en fractures obliqües del terç distal (Guix penjant de Cadwell) (Clau d’Ender) FRACTURA DE L’EXTREM DISTAL DE L’HÚMER EPICÒNDIL Mecanisme de la lessió: traumatisme directe pero aducció forçada del colze: tracció LLE.
Clínica: dolor, tumefacció i impotencia funcional.
Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral del colze.
Tractament: guix braquiopalmar durant tres setmanes. En cas d’haver-hi desplaçament es farà una reducció oberta i fixació amb agulles K.
EPITRÒCLEA  Mecanisme de la lessió: traumatise directe. Contracció brusca dels flexors del braç, abducció forçada del colze- tracció LLI  Clínica: dolor, tumefacció i impotencia funcional. També pot donar-se compressió del nervi cubital amb recuperació en 3-6 setmanes de la seva totalitat.
Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral del colze.
 Tractament: guix braquiopalmar durant tres setmanes. En cas d’haver-hi desplaçament es farà una reducció oberta i fixació amb agulles K.
SUPRACONDÍLIA Mecanisme de la lessió: caiguda sobre la mà en extenssió. Pic als 8 anys.
Clínica: dolor, tumefacció, deformitat i impotencia funcional.
13 Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral del colze.
Complicacions: lessió de l’arteria humeral.
 Tractament: en nens reducció oberta sota anestèsia general; valoració vascular prèvia; fixació interna amb dues agulles de K.
PALETA HUMERAL  Mecanisme de la lessió: alta energia en gent jove, solen ser fractures intraarticulars (traç de fractura que es troba a l’articualació).
Pràcticament sempre estan desplaçades i amb una alta conminució.
Clínica: dolor, tumefacció, deformitat i impotencia funcional.
Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral del colze.
 Tractament: en cas de ser desplaçades el tractament será quirúrgic, fent una reducció oberta anatómica i osteosíntesi amb dues plaques. A la gent gran amb osteoporosi i conminució és necessària una pròtesi de colze.
CÒNDIL HUMERAL Fractura de Hanh- Steithal Fractura kocher-lörenz Complicacions: rigidesa, absència de consolidació, artrosi postraumática, neuropatia cubital, migració de les agulles K.
FRACTURA DEL CAP DEL RADI  Mecanisme de la lessió: caigudes sobre la palma de la mà.
 Clínica: dolor i impotencia funcional.
 Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral del colze.
 Classificació de mason  Tractament: 14  No desplaçades: férula de guix Desplaçades: tractament quirúrgic Tipus II: osteosíntesi amb visos Tipus III: extirpació cap o pròtesi cap del radi metàl·lica.
 Complicacions: pèrdia de la mobilitat, inestabilitat longitudinal de l’avantbraç amb migració proximal del radi.
*Fractura luxació d’Essex-Lopresti (imatge de la dreta) FRACTURA DE L’OLÈCRANON Mecanisme de lessió: caiguda sobre la punta del colze o per tracció del tríceps.
15 Clínica: dolor i impotencia funcional.
 Diagnòstic: Rx anteroposterior i lateral.
Tractament: Desplaçades: guix No desplaçades: la majoria quirúrgic Cerclatge mecànic Si hi ha conminució es posa una placa d’olècranon 16 ...