TEMA 3 1870-1914 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Historia Economica Contemporania
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 05/03/2015
Descargas 21
Subido por

Descripción

Sistema de tipus de canvi fixos basat en la convertibilitat en OR

Vista previa del texto

Tema 3.
Sistema de tipus de canvi fixos basat en la convertibilitat en OR Aquest Sistema de canvi Fixos generava mecanismes d’ajustament automàtics per corregir els desequilibris en la B.Pag tant si es tractava de desequilibris estructurals o bé cojunturals. (Mirar toxo) Estabilitat del Sistema Patró Or/Tc. Fixos GB-India / Argentina 1870-1914  Conjuntura econòmica expansiva a escala mundial  Polítiques econòmiques/socials que minimitzaven les pressions inflacionistes  Especial relació exterior de l’economia britànica  Baix creixement dels salaris Gran Bretanya i la India Productes diferenciats Gran poder de mercat ( poca competència) Pot fixar el preu Balança de pagaments sempre equilibrada per la seva posició creditora i per l’orientació de l’econmia i finances amb la seva colónia India:  La India era un mercat estratègic per la indústria de GB (ferrocarrils...) Generava més ingressos a GB que cualsevol altre colònia.
 Superàvits comercials de la India foren canalitzats cap a GB: pagaments anuals, impostos colonials, dividends, emissió excessiva de Consols a GB i la implantació del Patró Canvi-Or amb circulació de Rúpies de plata.
 La India facilitava així l’expansió internacional del sector financer britànic sense posar en perill les escasses reserves d’or del Banc d’Anglaterra ni la confiança en la lliura.
 Conflictes entre Govern Britànic i el Govern a la colònia que havia de lidiar tmb amb les elits locals.
La India Colonia 1770-1960 Era una colònia “especial privada” per la Companyia de les Índies Orientals qui tenia el monopoli del comerç hindú. El govern només posava l’exèrcit.
1858 Es desfà la companyia i es crea el Govern Britànic a la India. Eran pocs britànics a la colònia(700mil~~) pero comptaven amb la complicitat de moltes elits beneficiades de l’ocupació. 1876 Virregnat de Bering o Gran riquesa en espècies, cotó, lli... tots materials molt valorats a Europa o El cotó s’exportava en floca i es procesava a GB o País dividit en molts estats i províncies densament poblades amb estructura fiscal mongola o Per paliar el dèficit comercial amb India, GB decideix: 1. Potenciar/diversificar el comerç intrasiàtic, mantenir baixos els preus dels productes i salarisBaix valor de la Producció 2. Aranzels a la importació de la índia però no a les exportacions britàniques cap a la colònia 3. Implantació de la Propietat Privada o D’aquesta manera la India tenia Superàvit amb països asiàtics i dèficit amb GB. Aquest superàvit era desviat cap a GB! o Crisis de fam per economia més orientada a les EXP que no a la subsistencia de la població. (desigualtat, endeutament) o La rúpia es mantenia subvalorada per Consols britànics i patró canvi-or Argentina Tenia una economia especialitzada en la producció i exportació de matèries primeres i aliments; importadora de béns manufacturats, el que feia q esdevingués deutora neta(+int).Per tant, no tenia cap capacitat per influir en els preus dels productes que exportava/importava ni tampoc en el tipus d’interés.
Tot i això, no va va tenir desequilibris perquè la B. Comercial i de Capitals van ser favorables i les entrades d’or s’anaven atesorant. Fins~~1913 en què va patir el sector exportador i l’or va començar a sortir del país: els desequilibris en la B.Pag. van portar a les elits argentines a devaluar el peso argentino per intentar corregir la situació.
Inestabilitat del Model de Creixement S.XIX 1. L’or existent era insuficient per assegurar la convertibilitat de les divises Moltes economies van tendir a un sistema Patró Canvi-Or en què la Lliura fou moneda clau (India) 2. El sistema de canvis fixos funcionava pero era insostenible a llarg termini per aquelles economies deutores i especialitzades en MP i aliments: aquest mercat es saturava més facilment que el de manufactures limitant la capacitat del país per atraure inversions(Arg.) 3. Declivi industrial de GB va beneficiar USA i Alemanya i generava pressions als equilibris financers internacionals 4. El creixement nacional encara depenia del control d’amplies zones geogràfiques.
Procteccionisme i creixement del poder estatal.
...