EL GUIÓN INTERACTIVO (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A – M A R I A L Ó P E Z M O Y A EL GUIÓN INTERACTIVO – MOISÉS MAÑAS CARBONELL El guió és una part molt important d’un relat multimèdia. Guia les pautes i interaccions possibles entre els continguts (text, audio i vídeo) i l’usuari (disseny d’interacció).
Quan el volum de continguts interactius sigui molt elevat el guió passarà a ser imprescindible. És l’equivalent a l’storyboard.
En el cas que el volum o la complexitat de l’aplicació es crearan els anomenats microguions, que se centren específicament en les possibles interaccions de l’usuari amb els continguts. Aquests guions es creen per mitjà de diagrames de fluxes, i fan que amb un simple cop d’ull, els tècnics i creatius puguin desenvolupar les accions necessàries i dissenyades per aquell objecte.
Els guions han de ser clars i directes i amb ordres ben definides. Tot l’equip ha de ser capaç de comprendre el guió, per tant, es poden utilitzar els llenguatges universals o algun llenguatge propi però que tot l’equip conegui.
L’elaboració del guió i el microguió suposa la meitat de la feina en els objectes interactius. Sense ells, i sense claredat en els mateixos, la feina serà menys productiva per l’equip i estarà menys consensuada.
...