02. Farmacologia de l'ansietat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 10/02/2016
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 2. FARMACOLOGIA DE L’ANSIETAT L’ansietat és un sentiment inmotivat de temor i incertesa, aprensió i tensió enfront d’una amenaça no identificada que compromet el funcionament de l’individu i implica una reducció de la llibertat personal.
L’ansietat normal és un mecanisme de defensa que ens permet adaptar a situacions contraries i de perill.
Hi ha un augment del to simpàtic en l’ansietat (taquicàrdia, tremolor, suor...) hi ha una descarrega adrenèrgica i a més hi ha alteració en els neurotransmissors, serotonina i dopamina, que estan controlats pel GABA.
L’ansiolisi seria qualsevol actuació que reduís la sensació d’incertesa sense disminució de les capacitats mentals o motores, per tant no és una sedació. Per tant en les BZD la dosi serà menor que en la sedació.
10/2/16 CLASSIFICACIÓ MODULADORS DEL RECEPTOR GABA A - Benzodiacepinas, vistes al tema 1 1 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes AGONISTES PARCIALS DEL RECEPTOR DE LA SEROTONINA 5-HTA BUSPIRONA I ANÀLEGS Son agonistes parcials del receptor 5HT1a, però també tenen acció sobre el receptor 5HT2a. Actua inhibint l’alliberament de serotonina, i aquesta es la base de l’activitat ansiolítica.
Té avantatges i desavantatges front a les benzodiazepines: - Desavantatges: no té un efecte immediat, sinó que l’activitat es nota a partir d’unes 2-3 setmanes. Això el situa en una 2a línia en el tractament de l’ansietat.
- Avantatges: no té tants efectes indesitjats, no provoca sedació, no presenta tolerància, dependència ni risc d’addicció.
ALTRES ANTIHISTAMÍNICS Hidroxicina o altres H1 ß BLOCADORS Si va acompanyada d’efectes simpaticomimètics (tremolor, suor...) Per tractar aquests símptomes fem servir beta-blocadors, el que s’usa més el propranolol. Vigilar amb hipotensors o asmàtics.
Una alternativa és la clonidina, un agonista alfa2, actua com a bloquejant adrenèrgic pq té un efecte pre-sinàptic.
ANTIDEPRESSIUS Tenen molt ús en ansietats cròniques. S’obté millor eficàcia en un tractament a mig-llarg termini. D’elecció si es crònic. Els més comuns son la imipramina, venlafaxina, clomipramina o ISRS.
2 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes També son eficaços en el tractament de determinades fòbies i en el trastorn obsessiu compulsiu. La seva acció ansiolítica triga unes 2 setmanes en aparèixer.
NEUROLÈPTICS DE 2A GENERACIÓ / ANTIPSICÒTICS Són fàrmacs molt efectius en la teràpia esquizofrènica, però estan lligats a molts efectes adversos. S’usen els de 2a generació pq tenen menys efectes secundaris. El més característic és la risperidona. Estarien en 3a línia i es donen a dosi més baixa que en el tractament de trastorns psicòtics.
FARMACOTERÀPIA DE L’ANSIETAT Mai trobarem a nivell crònic les benzodiazepines o la buspirona, ja que s’han realitzat estudis amb resultats contradictoris respecte al seu ús crònic.
FITOTERÀPIA La valeriana actua com a ansiolític i sedant lleu, degut als seus olis essencials, que potencien el GABA. Si el procés ansiós es lleu és d’elecció pq no té cap mena d’efecte advers o contraindicació.
3 ...