Parcial 1 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 2º curso
Asignatura Economia Sector Aeri
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 01/11/2014
Descargas 15
Subido por

Descripción

Preguntes del Primer i Según parcial.

Vista previa del texto

ECONOMIA DEL TRANSPORT AERI 1. Expliqueu què significa que un mercat és inelàstic respecte el preu. En el cas del transport aeri, analitzeu quins segments de mercat es poden distingir segons l’elasticitat preu de la demanda.
2. Expliqueu el concepte d’elasticitat renda de la demanda de transport del Regne Unit utilitza un valor de l’elasticitat renda igual a 1,5;quines implicacions tindria aquesta elasticitat si es preveu que el creixement de la renda en els propers anys se situarà a l’entorn del 2%.
3. Una companyia aèria vol fer una predicció de la demanda pels propers 5 anys.
Discutiu quin tipus de model de predicció de la demanda seria el més adequat i quines són les variables per les que hauria de tenir informació per tal de fer una predicció acurada (cal tenir en compte els diferents tipus de variables que influeixen la demanda).
4. Expliqueu el concepte de valor del temps en transport i argumenteu perquè el valor d’un estalvi de temps en hores de lleure és inferior al valor d’un estalvi de temps en hores de treball. Com mesuraríeu el valor d’un estalvi de temps en hores de treball?.
5. Definiu els conceptes d’economies d’escala i d’economies de densitat a partir d’una funció de costos. Quin tipus d’economies existeixen per les companyies de transport aeri?.
6. A partir d’una funció de costos (o alternativament, d’una funció de producció), expliqueu què significa que una empresa tingui rendiments d’escala creixents, constants o decreixents.
7. Expliqueu l’estructura dels costos d’un empresa de transport aeri i distingir entre directes i indirectes, fixos i variables.
8. Definiu tres mesures de l’output per les empreses de transport aeri i expliqueu les diferents formes alternatives per mesurar la productivitat.
9. Quines són les principals diferències en els costos d’una companyia tradicional respecte una low-cost?.
10. Coneixent les característiques de la demanda i costos del transport aeri, en quins segments de mercat penseu que les companyies low-cost poden competir amb les companyies tradicionals?.
...