Tema 12 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 Tema 12: Els reptes actuals del directiu públic Providència - És una nomenclatura que ve de les Corts de Cadis - Serveix per indicar l’obertura d’un expedient Finançament dels ajuntaments - Transferències de l’Estat - Impostos: IBI (impost de béns immobles)/IAE (impost de l’activitat econòmica) IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) - Tasses Competències - Gestió de residus - Serveis socials - Habitatge - Seguretat (no es pot delegar en cap cas) Hi ha ajuntaments que tenen “competències impròpies” i aquestes, per tal que puguin funcionar, han de ser sostenibles i tenir els recursos per poder-les tirar endavant. Pels ajuntaments molts cops això és molt difícil de sostenir i han de demanar crèdits, endeutar-se, etc.
La llei ARSAL de l’any 2007 va significar una gran retallada de competències als ajuntaments que van passar a ser competències de la Generalitat, però aquesta no tenia diners per cobrir-ho tot.
A l’ajuntament hi ha 3 càrrecs que són funcionaris de l’Estat → les seves oposicions són diferents - Interventor → És una figura clau de control dins de l’ajuntament. Davant d’un cas de corrupció o malversació l’interventor ha de respondre amb el seu patrimoni personal. És per això que és difícil que es doni un cas de corrupció o de malversació.
- Secretari → controla que tot el que s’aprovi s’ajusti a la legalitat - Tresorer → Però, hi ha altres categories de personal: - Funcionari de carrera → s’hi accedeix fent oposicions i es subdivideixen per diferents categories en funcions del grau d’estudis.
o Interí → vas fent oposicions per accedir al càrrec. Ocupen places amb caràcter d’urgència.
o Definitiu Júlia Mumany Pesarrodona 2 - Funcionaris de l’Estat - Càrrecs laborals → amb un criteri d’empresa privada. Cada vegada n’hi ha menys - Càrrecs polítics → va amb funció del nombre d’habitants de cada municipi. Són escollits en les eleccions i duren el que dura una legislatura.
- Personal de confiança → va amb funció del nombre d’habitants de cada municipi. És un personal molt més vinculat al càrrec polític que no pas al meritocràtic, i això ocasiona que molts cops aquesta persona no estigui gaire preparar. Dura el que dura la legislatura.
- Directiu → aquell que executa funcions directives. Els municipis de més de 250.000habitants té aquest tipus de personal. Té el mateix règim de transparència que els polítics i és un càrrec meritocràtic.
Estatut del Treballador Públic Tipus d’administracions locals - Ajuntaments - Diputacions - Comarca - Àrea Metropolitana de Barcelona - Vegueria Tipus d’administracions supra- locals - Generalitat - Estat - UE (la majoria de les competències i de les lleis que s’aproven venen manades des d’Europa. Per exemple: La llei de transparència → implica que tots els actes i resolucions s’han de fer públics) ...