Tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Fisiologia Humana
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 0

Vista previa del texto

Fisiologia Humana 2n Medicina UPF-UAB 13-01-2016 FISIOLOGIA HUMANA TEMA 3- Organització general de l’aparell circulatori 1. Generalitats de l’aparell circulatori Aparell circulatori: Circuit unidireccional que porta la sang per un camí específic i assegura la distribució sistemàtica de gasos, nutrients, molècules senyalitzadores i elements de rebuig.
Trobem tres tipus de tubs: VASOS (sistema de tubs tancats) APARELL CARDIOVASCULAR aparell circulatori complex i eficient Tubs de distribució (artèries) Tubs d’intercanvi (capil·lars Tubs recol·lectors (venes) COR (bomba) SANG (medi de distribució) 7.200 L sang/dia Cèl·lules Plasma Vista la quantitat de sang diària que es transporta, es demostra que el cor com a bomba té molta força, de la mateixa manera que els tubs i els vasos.
2. Substàncies transportades en la sang En al sang es transporten moltes substancies diferents: § De totes elles la més important és l’oxigen: − Objectiu dels nostre organisme à evitar que el cervell es quedi sense oxigen (hipòxia).
− Després de trobar-se durant més de 5 minuts en un estat d’hipòxia à entrem en estat vegetatiu.
− Quan el motiu de la hipòxia és que el cor deixa de bategar à cal tenir desfibril·ladors accessibles per tal d’evitar els 5 minuts d’hipòxia.
§ La sang també permet l’intercanvi de substàncies entre els cèl·lules de l’organisme: − Substancies de rebuig − De forma més important à intercanvi de components dels sistema immunitari − El mateix succeeix amb les hormones i els nutrients.
§ La sang també transporta substàncies que abandonen el cos: substancies de rebuig metabòlic, calor i CO2.
2. Artèries i venes La direcció de la circulació és UNIDIRECCIONAL ! controlada per vàlvules que impossibiliten el reflux de la sang: Cor à Artèries à Capil·lars à Venes à Cor Excepció: els sistemes porta, que són dos sistemes de capil·lars en sèrie unint vasos del mateix tipus (artèria-artèria o vena-vena).
Tenim tres sistemes porta en l’organisme: hepàtic, renal i hipofisiari.
Distingim entre: " Artèries ! porten sang oxigenada del cor als teixits. Surten del cor " Venes ! retornen la sang pobra en oxigen dels teixits cap al cor. Entren al cor Excepció: en la circulació pulmonar les concentracions d’oxigen són al revés, és a dir, la sang de les artèries es pobra en oxigen mentre que la sang de les venes és rica en oxigen.
  TIPUS DE CIRCULACIÓ En el nostre organisme hi ha tres circulacions principals: Ø Circulació pulmonar: sang desoxigenada bombejada pel ventricle dret cap als pulmons.
Venes cava – Cor dret – A. Pulmonar – Pulmons – V.
Pulmonar Ø Circulació sistèmica: sang oxigenada bombejada pel ventricle esquerre cap a la resta del cos.
Vena pulmonar – Cor esquerre – A. Aorta – Cos – Venes cava Ø Circulació coronària: rellevant dins de la circulació sistèmica, sang oxigenada que irriga el cor.
Vena pulmonar – Cor esquerre – A. Aorta – Cor – Vena coronària (sinus coronari) 2. Vasos sanguinis: tipus i composició TIPUS Ø Artèries: transporten sang a elevades pressions i gran velocitat cap als teixits. Presenten una paret muscular gruixuda però elàstica.
Ø Arterioles: vasos de control de flux. Presenten una forta paret muscular amb esfínters per tal de regular el flux de sang cap als capil·lars.
Ø Capil·lars: són una zona d’intercanvi. Presenten parets molt primes amb porus permeables.
Ø Vènula: Reben la sang que prové dels capil·lars. Presenten vàlvules que ajuden a lluitar contra la gravetat.
Ø Venes: Transporten la sang a baixes pressions cap al cor. Presenten parets musculars primes i elàstiques. Serveixen com a reservori de sang.
COMPOSICIÓ Ø Endoteli: capa de cèl·lules que actua no només com a barrera física sinó també en la senyalització paracrina que regula el creixement dels vasos, l’absorció i la pressió arterial.
Tots els tipus de vasos presenten endoteli, és la capa més interna, en contacte amb la sang.
Ø Túnica íntima: endoteli + teixit connectiu elàstic.
El teixit connectiu elàstic es troba en aquells vasos amb capacitat de distensió (bàsicament artèries i venes), de manera que permet canviar el diàmetre dels vasos.
Ø Musculatura llisa: composta per capes circulars i en espiral en estat de contracció parcial constant (to muscular). Les substàncies que influeixen sobre el to (neurotransmissors, hormones, substàncies paracrines) s’anomenen substàncies vasoactives.
Principalment present en artèries i en menor grau en arterioles i venes.
Ø Teixit connectiu fibrós: proporciona rigidesa al vas.
Recobreix els vasos més grans (artèries i venes, i en menor grau vènules) i els protegeix.
3. Distribució sanguínia i distensibilitat vascular Distensibilitat vascular = característica dels vasos sanguinis que permet que els canvis en la pressió arterial siguin menors, de manera que si augmenta la pressió es produeix una dilatació del vas i disminueix las resistència. Com a conseqüència, augmenta el flux sanguini que hi circula.
DISTENSIBILITAT VASCULAR = canvi de volum / (canvi de pressió · volum inicial) Degut a aquesta característica, parlem d’una distribució desigual de la sang al llarg de tot l’organisme à no tota la sang viatja cap al cor deixant la resta del cos sense sang: - Venes = reservori sanguini (contenen un 64% de la sang). Que puguin captar i emmagatzemar sang te a veure amb la seva capacitat de distensibilitat.
- Arteries = contenen un 13% de la sang degut a que també tenen la capacitat de distensió, però en menor grau respecte de les venes.
  De manera que les venes són de 6 a 10 cops més distensibles que les artèries. A la mateixa pressió acumularan de 6 a 10 cops més sang que les artèries.
És per això que en la distribució sanguínia la sang es troba en venes i en menor grau en artèries.
4. Principis bàsics de circulació La funció de la circulació consisteix en transportar nutrients, eliminar material de rebuig, transportar hormones i altres molècules de senyalització, i mantenir un ambient òptim dels líquids del cos.
TEORIA DE LA FUNCIÓ CIRCULATÒRIA § El flux sanguini dels teixits es controla en funció de les necessitats específiques o generals d’aquests.
Exemple: alpinistes que perden dits/extremitats per congelació à quan tenim fred necessitem protegirnos.
Hipotèrmia à principal objectiu és protegir els òrgans vitals = cervell. Això implica mantenir-lo oxigenat.
Aquest procés es duu a terme mitjançant una vasoconstricció perifèrica per assegurar el flux cerebral à provocant la reducció de reg sanguini en aquelles zones “menys necessàries”, és a dir, les extremitats.
§ El flux sanguini total (despesa cardíaca o volum minut) està controlat per la suma de tots els fluxes tissulars locals (retorn venós) à És a dir, el flux sanguini total és la sang que prové de tots els òrgans del cos.
§ La pressió arterial està regulada tan pel control del flux sanguini local (resistència perifèrica) com pel control de la despesa cardíaca.
...