Quadre resum pràctiques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

STAI Perspectiva Disposicional Autors Spielberg, Gorsuch Test, autoinforme i inventari Racionaldisposicional Tipus d’instrument Estratègia de construcció Objectiu (genèric) SSS Biològica, disposicional teòrica Eisenck i Eisenck Test, autoinforme i escala Racionalfactorial JAS EPQ NEO PI-R ZKPQ MMPI Aprenentatge Biològica disposicional Disposicional lèxica Biològica disposicional Model mèdic Jenkins, Zyzansky Test, autoinforme Eisenck i Eisenck McCrae i Costa Racionalfactorial Test, autoinforme i qüestionari Racionalfactorial Test, autoinforme i inventari Empíricafactorial Zuckerman, Kholman Test, autoinforme i inventari Racionalfactorial Hataway i McKinley Test, autoinforme i inventari Empíricafactorial Avalua personalitat normal Avalua psicopatologia N-Anx, Act, Impss,Sy.Agg Host, Infreqüència X i SD per gènere i edat 10 escales clíniques (2 de personalitat) i 4 de validesa Notes T i configuració de escales de validesa Mesurar ansietat (no mesura trastorn) Avaluació de percaça de sensacions Avalua el patró de conducta tipus A Avalua personalitat normal De què ens informa (específic) Ansietat tret i estat SSS total i: TAS,ES,DIS i BS PCTA i: S,J i H E,N,P i Lie Mesura els factors de personalitat normal N,E,O,A i C Com s’interpreta Centils i decatipus Comparar puntuació directa amb diferents mostres Puntuacions típiques normalitzades i centils Barems de x i SD segons gener Notes T i centils per gènere Avantatges -Diferencia ansietat tret d’ansietat estat -Bons correlats biològics -Relaciona trastorn físic i factor psicològic -Útil en recerca -Ràpid -Control aquiescència -Permet conèixer diferents factors conducta SS -Bona validesa discriminant Inconvenients -Ítems amb validesa aparent -No presenta escales de validesa -No diferencia aspectes cognitius, físics...
-Explica diferents factors PCTA -Perfil basic de personalitat -Perfil global de personalitat -Perfil global de personalitat -Bona validesa transcultural -Conté índexs de validesa -Escala de validesa -Excel·lent valor predictiu -Molt utilitzat en recerca -Bones propietats i adaptacions transculturals -Escales de validesa -No disposa de versió per a adolescents -No diagnòstic específic -Permet screening en primaria -No escales de validesa -Només treballadors -Ítems amb validesa aparent -L’original és molt llarg -No útil en clínica -Correlació lenta i feixuga -P: baixa consistència interna -No control aquiescència -No tots els factors tenen bona validesa predictiva -No totes les dimensions tenen bona fiabilitat Recerca, esports i conductes de risc Clínica i recerca -Primer instrument objectiu de diagnòstic psiquiàtric -Ítems sense validesa aparent -Model psiquiàtric antiquat -No descripció per trets -És molt llarg -El subjecte confon AE i AR.
Camps d’aplicació Clínica i recerca Clínica, recerca i selecció de personal Clínica, recerca i selecció de personal Clínica, recerca i selecció de personal Clínica i recerca ...