7. PRINCIPIS PER LA CONSTRUCCIÓ D'ortesis (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets PRINCIPIS PER LA CONSTRUCCIÓ D’ORTESIS 1. Ossos de la ma 2. Àrees vulnerables  Cap dels metacarpians  Superfície palmar del dit gros i índex / barra en “C”  Punta dels dits  Superfície dorsal de les falanges proximals (barra de lumbricals)  Apòfisis estiloides radial i cubital  Centre de la ma  Base de la eminència tenar  Base del metacarpià del dit gros 3. Alineament dels dits i altres estructures La fèrula ha de mantenir una correcta alineació dels dits i de totes les estructures 4. Eixos de la ma 5. Estructura fibrosa  Aponeurosis (capes de tendons plans i amples) palmar superficial  Aponeurosis palmar profunda  Aponeurosis dorsals TO en l’Adult Mar Busquets 6. Funcions de l’esquelet fibrós  Estabilitat  Fixació de la pell  Contenció de les estructures de la ma  Direcció dels tendons 7. Arcs de la ma a) Arc longitudinal : Va des de la punta dels dits fins al canell (eix del dit i la seva continuació amb l’eix del braç) b) Arc oblic : Segueix una direcció diagonal a través de la ma, quan el dit gros s’oposa amb els últims tres dits.
c) Arc distal transvers o metacarpià : Aquest arc permet realitzar una presa polidigital d) Arc proximal transvers o carpià : Ubicat sobre la cara palmar del carp i permet la concavitat.
8. Estructura fibrosa L’estructura fibrosa de la palma de la ma i la punta dels dits contribueix al agafar i les prensions.
9. Pell de la ma Superfície palmar Superfície dorsal Pell gruixuda encara que no molt flexible, Pell fina i mòbil, procura llibertat per la però amb un sistema de plecs que permet flexió i la extensió.
la flexió i el moviment.
10. Circulació Evitar confeccionar fèrules apretades per prevenir problemes en la circulació de la ma.
11. Plecs palmars Marquen els contorns i límits de la fèrula. Permeten la mobilitat lliure de les articulacions.
1. Plec palmar digital 2. Plec proximal i distal palmar 3. Plec tenar 4. Plec del canell 5. Plec interfalàngic palmar i distal TO en l’Adult Mar Busquets 12. Centre anatòmic de la ma Es localitza a l’altura del cap del tercer metacarpià.
13. Lligaments colaterals Articulació MCF en extensió Possibilitat de mobilitat lateral del dit Articulació MCF en flexió Impossibilitat de mobilitat lateral del dit Conseqüències durant la flexió de IF:  Del descentrament de la inserció del lligament lateral  Del augment del cap del metacarpià en la seva part palmar 14. Doble obliqüitat 1ª : Al canell (plec del canell) 2ª : A l’articulació MCF (plec palmar distal) * El costat radial és més alt i més distal que el cubital 15. Conceptes fonamentals ANATOMIA – CINESIOLOGIA – BIOMECÀNICA El TO ha de conèixer les interrelacions que existeixen entre aquestes tres des de la normalitat per després analitzar des de la disfunció davant la presència d’una lesió o malaltia.
16. Posició de deformitat L’edema es localitza generalment en el dors de la ma i produeix una deformitat predictible que presentarà:  Canell en extensió  MCF hiperexteses  IF flexionades  Dit gros adduït 17. Correcció de la posició de deformitat en posició de seguretat     Canell en extensió entre 20 – 30 º MCF en flexió màxima entre 70 – 90º IF en extensió o semiflexió 2-5º Dit gros alineat amb l’índex. Si comença una hiperextensió MCF col·locar immediatament en posició de seguretat (flexió MCF  70 - 90º) TO en l’Adult Mar Busquets 18. Principis biomecànics Pressió i fricció  Pot haver-hi dues categories de fèrules Tres punts de pressió Pressió circumferencial Funcionen per forces recíproques amb la Per ajuntar segments ossis adjacents.
força mitja dirigida per oposició amb les La força recíproca mitja es troba absent dues forces finals.
19. Necrosis per pressió Major risc en les fèrules de tres punts, en el punt d’aplicació de la força recíproca mitja.
Les forces de les fèrules circumferencials es dissipen equitativament sobre dues o més superfícies.
20. Pressió i fricció La pressió i la fricció poden reduir-se incrementant l’àrea de superfície de la fèrula i assegurant la seva solució de continuïtat sobre el membre.
21. Tracció Les traccions han de ser perpendiculars a l’eix longitudinal del dit.
22. Principis mecànics     Reducció de pressió i fricció (ample, cantons) Immobilització o forces d’estabilització (aproximació a un angle de 90º) Forces d’immobilització (angle de 90º perpendicular a l’eix) Magnitud de les forces de mobilització (en una articulació flexible només per posicionar el segment; en articulació rígida NO excedeix el límit de seguretat) ...