Temes 2, 3, 4 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Estructura de la Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 20/10/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: Actors Anunciants: persones físiques o jurídiques que dediquen una quantitat important de recursos a la publicitat Espanya 2013: 20 anunciants que aporten un 25,9% del total de la inversió controlada Infoadex ha fet públic un estudi anual de la inversió publicitària a Espanya. Aquest any, estudi de la inversió publicitària. 2014, que estudia la publicitat del 2013 -continguts 2012- canal plus França. Les guignols de l'Info --> Alain Afflelou. Ca un comunicat que anuncia que retira la publicitat pq no està acord amb el tractament donat als esportistes espanyols.
2011- La Noria (Telecinco) els anunciants treuen els anuncis per l'entrevista de la mare d'un nen acusat d'encobrir informació del cas Marta del Castillo EUA-Tabaqueres i revistes; Chrysler, anys 1990. Les empreses publicaven articles anunciant els perills del tabac i les tabaquers treien els anuncis.
-audiència: Dades Premsa (exemplars venuts / distribuïts) Organisme que s'encarrega de mirar quants exemplars es venen: informacion y control de publicaciones, SA El 50% d'accionistes de info y control son els diaris i les revistes.
Info y control té 3 àrees: -OJD (oficina de justificació (auditar, acreditar, certificar) de la Difusió) a traves d'auditoria acredita la difusió (o nombre d'exemplars venuts) dels exemplars de premsa -PGD (Publiczcionss Gratuitas Ejemplares Distribuibles) -OJD Interactiva Vozpopuli --> economia --> medios : Unidad editorial ultima...
Audiència (lectors, oients, espectadors...) L'organisme que fa estudis d'audiencia a Espanya es AIMC(Asociacion para la investigacion de Medios de Comunicacion, 1988-context de naixement de les TV privades). Està integrat pels anunciants i els mitjans de comunicacio Estudio General de Medios (EGM) - Enquestes individus a partir de 14 anys. La manera d'obtenir informació sobre audiència es preguntant a l'audiencia. Es fan des dels anys 60. De tot el conjunt de l'univers n'entrevistem una mostra representativa.
Mostra anual (tres onades) Catalunya: baròmetre de la comunicacio i la cultura (Fundació Audiències de la comunicacio i la Cultura) Des de 2013: EGM Baròmetre Catalunya (AIMC- Fundació) es basa en entrevistes en Individus de 14 anys o mes en mostres anuals de 3 onades. Tenen resums públics a Internet.
El sistema baròmetre i el sistema AIMC son pràcticament iguals Resultats d'audiencia sobre radio, premsa, Internet. També tele tot i que no s'utilitzen Audiència televisió Per televisió exclusivament, s'utilitzen sistemes on l'audiencia es manifesti de manera mes indirecta.
Kantar Media. Model que no fa entrevistes ni enquestes sinó que es audimetria (mesura de l'audiencia). Els audimetres son de 4 anys o mes. Es fan gràcies als audimetres, que son panels connectats al aparell receptor de televisió. Mostres representatives al llarg del temps: Espanya: 44.444.000 Mostra: 11.758 individus - 4.625 llars Catalunya: 7.061.000 Mostra: 1.337 individus - 530 llars 8/4/2014 TEMA 3 - mitjans escrits PREMSA Definició: publicacions periòdiques que surten en edicions amb el mateix títol (capçalera).
Tipologies: - Periodicitat (període de temps que hi ha entre una edició d'urna publicació i el següent, freqüència d'aparicio) 2 grans tipus: diaris i periòdics Diaris Periòdics Mínim 4 cops per setmana Menys de 4cops per setmana.
Altres periodicitats Tipus de diaris: matutins i vespertins Setmanaris / revistes Publicacions d'informació general (política,societat,esports......
) Periodicitat Continguts Altres publicacions periòdiques (ex: marca) - Continguts - Audiència A) àmbit geogràfic B) Sectors de població (edat: premsa infantil i juvenil, classe social, sexe, sectors professionals, ideologia - Pagament Pagament vs. Gratuïta - Altres criteris Premsa de qualitat (elits) vs. Premsa popular (de masses) Premsa - característiques -doble naturalesa: econòmica i cultural A) dimensió econòmica La premsa com a industria: Inversions Ocupació Consum matèries primeres Comercialització (publicitaria) Industria amb especificitats Producte: Vida econòmica Producció cara --> comercialització ràpida i eficaç (inventus) Demanda: Doble mercat: anunciants + exemplars Doble incidència de la crisi econòmica: cerca de noves estratègies Premsa diària a Espanya: "ambdós han disminuïda su inversion, en tempo o dedicacion los primeros, y de euros o econòmica los segundos (anunciantes), mostra do asi la vulnerabilidad de los resultados econòmicos de los diarios".
Noves estratègies: "la bajada de los ingresos publicitàrios ha impulsado una nueva estrategia de fidelizacion de los lectores, que se extiende por toda Europa, la vents de otros productos asociados al periodico (pelis, música, etc) que ha generado nuevas vias de ingreso al tiempo..." B) dimensió cultural Servei: Informació Formació: coneixements + valors Entreteniment Pluralisme i opinió pública Empresa periodística - grup multimèdia / grup de comunicacio Vocento, Prisa, Unidad editorial, planeta, editorial prensa Iberica, Godó, Zeta, Joy, Corporación Voz...
Catalunya Hermes comunicacions (El Punt Avui) Edició de premsa periòdica ARA SL.
Grup Segre Grups de comunicacio - Editorial Premsa Iberica (Orígens: Illes Canàries, 1978; Epi, 1984; subhasta MCSE) Propietat: família Moll Ingressos: 248 milions d'€ Premsa regional: diaris i setmanaris, distribució, arts gràfiques, edició de llibres, mitjans audiovisuals, Internet.
Dimensió internacional: Editorial Allison & Busby (Regne Unit), T'he Adelaide Review (mensual, Austràlia) Diaris: 16: Diari de Girona, Regió 7, Levante-EMV, Informacion, Diario de Mallorca...
Radio: radio diario - ibiza, Mallorca, Canàries, intervalencia Televisió: TDT local: Levante TV, informacion TV, televisió de Manresa Productores: minifalda, S'Esclop, ...
- alta concentració Espanya: 84'5% Catalunya: Grupo Godó (44'8%) i Zeta Premsa - organització Redacció Producció de contingut Recollida i elaboració d'informació. Fonts Tractament de la informació (mise en page) Organització jerarquitzada Premsa - Mercat Practica voluntària:Lliurament 22/4/2014 fonts de referencia Premsa diària - Tendències • Disminució de capçaleres Espanya 2001 : 136 2007 : 140 2008 : 139 2012 : 113 Causes: Tancament i conversió a digital • Baixada de la difusió i de la inversió publicitaria Difusió estimada (AEDE) 2001: 4.274.323exemplars (disfusio mitjana:nombre d'exemplars sumant tots els exemplars que els diaris venen cada dia i dividit pel nombre de dies del mes) 2012: 3.008.257 Índex de difusió (per cada x habitants es venen x exemplars) 2001: 102 exemplars / UE: 208 2012: 64 exemplars per cada 1000 habitants/ mitjana UE: 140 Navarra: 117, País Basc: 100, Cantàbria: 86, Catalunya: 72, Madrid: 64 Inversió publicitaria Disminució dels ingressos publicitaris i de L'Ocupació publicitaria Creixement de la inversió en premsa digital però sense compensar-ho (Malgrat l'augment en inversió publicitaria a Internet, no es compensen les pèrdues) Espanya, 2012: 731.000.000€ (2007-12: -60% aprox.) Respostes 2011: acords amb empreses de compra col.lectiva amb descomptes: la Vanguardia - LetsBonus El Periodico - Groupalia el País - Planeo Acords per a la contractació conjunta de publicitat Gener 2013: Unidad Editorial + Prensa ibèrica + Zeta; Unidad de Medios Digitales.
Comercialització conjunta publicitat digital d'Abast estatal.
6/5/2014 Examen Radio de format: grau en la quals identifica un segment de l'audiencia el qual ... Publicitat.
Freemium: accés lliure via registre obert a un nombre de textos al mes. Gratis amb registre.
Tema 4 - Televisió Últim mitja de la comunicacio de masses a aparèixer. 4rt mcm: anys 1930; post IIGM, desenvolupament molt ràpid (Gb, alemanya..) Anys 1960-...: mitja dominant en el sistema comunicatiu.
- penetració vida quotidiana - Mitja d'entreteniment: tots els continguts - Altres mitjans ORGANITZACIÓ (Revisió) Transmissió per ones --> espectre Regulació: Estat + Organismes internacionals Intervenció reguladora de l'Estat (Tema 2: actors-estat) Freqüències: explotació publica i explotació privada (Duopoli) Televisió per ones (via hertziana) 1a fase TV: TV (analògica) repetidors (xarxa terrestre) per a cobertura estatal Limitacions: Nombre emissores Econòmica Territorial (continents) Finançament EUA-publicitat EUR- ingressos públics/cànon (gran bretanya) Internacionalització: Entre TV (Eurovision, UER): Limitació: continental Satelit (1960...) intercontinental 1980...: satelits de difusió directa --> TV per satelit; directament a l'audiencia; difusió internacional + canals (generalistes i especialitzats) Introducció lenta 1994, EUA: televisió digital per satelit Finançament: subscripció i/o pagament per visió (pay per view) Localització --> TV per cable Complement de la xarxa terrestre EUA, 1940...; EUR, 1980... (Vilada, 1983) + canals, + qualitat, + cost; concentració de població Abonament Desenvolupament desigual ...