Tema 3. Trastorns de l'ansietat (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicopatologia infantil i juvenil
Año del apunte 2013
Páginas 8
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 1
Subido por

Descripción

Sistemes de resposta
Pors evolutives
Fòbia específica
Fòbia social
Fòbia escolar
Tr. ansietat separació (TAS)
Tr. ansietat generalitzada
TEPT
TOC

Vista previa del texto

TEMA 3. TRASTORNS DE L’ANSIETAT L’ansietat és una emoció que apareix quan la persona percep un perill, sigui aquest real o no. També és una resposta normal i adaptativa que apareix per protegir-nos d’una certa amenaça.
L’ansietat és una resposta emocional complexa, potencialment adaptativa i té diferents fenòmens, és a dir, que quan apareix aquesta amenaça hi ha una reacció biològica i defensiva.
3 sistemes de resposta: • Psicofisiològiques Respostes electrotèrmiques: ens suen més les mans i més humides, és un increment de les funcions orgàniques; Respostes cardiovasculars: augment de les palpitacions, pressió arterial i pulsacions; Altres tipus de respostes: augment del to muscular, ens podem tornar vermells, podem tenir la sensació d’ofegar-nos.
• Motores: impedir, posposar o interrompre la interacció amb els estímuls que ens provoquen angoixa Respostes d’evitació: evito fer aquesta tasca per que no m’aparegui la ansietat; Resposta d’escapament: marxem abans de que la resposta d’ansietat es desencadeni; Respostes alterades: apareixen quan ens obliguen a estar davant de la situació d’ansietat, ens pot provocar tremolors, bloqueig, tics, etc.
• Cognitives: pensaments o imatges que relacionem amb la situació que ens provoca ansietat o fòbia - Abans de que passi aquesta situació ja percebem els estímuls com amenaçadors.
- Ens avaluem a nosaltres mateixos negativament davant d’aquesta situació (no seré capaç de) - Ruminacions d’evitació o escapada - Expectatives de dolor (si veig un gat segur que em farà mal) Avaluem l’ansietat a partir d’inventaris d’ansietat com...
- STAIC: avalua si aquesta ansietat és transitòria o permanent.
- CMAS-R A l’hora d’avaluar hem de tenir en compte que: 1. El problema provoqui molt malestar al nen i al seu entorn proper 2. Que sigui permanent 3. Que dificulti aprendre, relacionar-se i tenir una vida normalitzada.
L’ansietat en el desenvolupament PORS EVOLUTIVES EDAT TEMORS MÉS FREQÜENTS 0-1 anys E intensos i desconeguts / Persones estranyes 2-4 anys Animals. Tempestes 4-6 anys Foscor, bruixes, fantasmes. Catàstrofes. Separació dels pares.
6-9 anys Mal físic. Fer el ridícul.
9-12 anys Accidents i malalties. Mal rendiment escolar. Conflicte entre els pares.
18-18 anys Relacions interpersonals. Pèrdua de l’autoestima.
Els tr. d’ansietat són i es classifiquen: • Tr. fòbics o Fòbies especifiques o Fòbia escolar (APA considera TAS) o Fòbia social • Tr. d’ansietat o Tr. d’ansietat de separació (TAS) o Tr. d’ansietat generalitzada TAG) o Tr. per estrès posttraumàtic (TEPT) o Tr. Obsessiu Compulsiu (TOC) FÒBIA ESPECÍFICA Criteris diagnòstics DSM-IV-TR A) Por excessiva i persistent davant la presència o l’anticipació d’un objecte o situació específica B) Resposta immediata de malestar C) La persona reconeix que la por és irracional (nens no) D) La situació s’evita o es suporta amb un intens malestar E) Malestar, deteriorament o interferència F) Durada de 6 mesos (com a mínim) G) No s’explica millor per un altre trastorn Tipus de FE Estímuls fòbics Inici Animal Gossos, gats, rates, serps, aranyes, escarabats, etc.
Segona infància Segona infància Ambiental Tempestes, llampecs, precipicis, aigua, etc.
Sang-injeccionsmal Sang, ferides, injeccions, dentista, cirurgia, etc.
Situacional Transport públic, túnels, ponts, ascensors, avions, etc.
Altres Sorolls forts, persones disfressades, ennuegament, espais, etc.
Principi edat adulta Segona infància Infància Edat adulta Infància Edat adulta Hi ha molts tipus de fòbia, com per exemple - Agorafòbia Aguafòbia Altures Aigua - Aracnofòbia Aranyes Cinofòbia Gossos - Claustrofòbia Llocs tancats Fotofòbia Llum Hematofòbia Sang Hipofòbia Cavalls Insectofòbia Insectes Nictofòbia Foscor Nosofòbia Malaltia Odontofòbia Intervencions dentals Ofiofòbia Serps Ornitofòbia Ocells Pirofòbia Foc Tanatofòbia Mort Zoofòbia Animals FÒBIA SOCIAL Els criteris diagnòstics DSM-IV-TR són molt similars als de la fòbia específica.
A) Por acusada per una o més situacions socials en les que s’exposa a l’avaluació dels altres Nens: Relacionals normals amb la família sempre B) Exposició provoca R immediata d’ansietat.
Nens: plor, rebequeries, inhibició, retraïment davant no familiars C) Reconeixement por irracionals.
Nens no.
D) Respostes d’evitació, malestar i/o ansietat intensa.
E) Malestar, deteriorament, interferència.
F) Mínim 6 mesos (si l’inici és abans dels 18 anys) G) No és degut a efectes de substàncies, malaltia o altres tr. Mentals H) Si hi ha malaltia o TM, el criteri A) no està relacionat.
Repercussions de la FS, entre d’altres...
• • • • • • Causa malestar, patiment Deteriora o Baix rendiment escolar o Baix funcionament social Afecte al dsv. De les HHSS Afecta al dsv. Socioemocional Predisposa a tr. Futurs Predisposa a pèrdua d’oportunitat futures FÒBIA ESCOLAR Diagnòstic diferencial de la FE Si la component principal és l’ansietat de separació Diagnosticar TAS Si la component principal és l’ansietat social cal Diagnosticar Fòbia Social Restringir el diagnòstic de Fòbia Escolar només quan l’E ansiògen sigui un aspecte específic del context escolar (com una fòbia expecífica situacional).
Criteris diagnòstics DSM-IV-TR (en negreta, diferències amb F. específica) A) Por excessiva i persistent davant la presència o l’anticipació d’un E relacionat amb Escola B) C) D) E) F) G) Resposta immediata de malestar La persona reconeix que la por és irracional (nens no) Rebuig a anar o entrar a l’escola o grans rebequeries si se l’obliga Deteriorament del rendiment i/o malestar Durada de 6 mesos (com a mínim) No s’explica millor per un altre T Característiques 1) Físiques mal de panxa, mal de cap, ganes de vomitar, 2) Cognitives por al càstig, als professors, a fer el ridícul, al baix rendiment acadèmic 3) Conductuals Queixes, rebequeries 4) Emocionals Pors i aferrament molt fort a la figura de vinculació Quan el nen torna a casa després de l’escola, “li han passat tots els mals”.
Tipus de pors escolars: • Al fracàs escolar (al rendiment acadèmic pobre, a les sancions de pares i mares...) + cognitiu • Al malestar físic (por a la por, a patir les molèsties físiques típiques de la reacció de por com mal de panxa o mal de cap) + físic • Por social (a les act. Realitzades en públic com llegir en veu alta o sortir a la pissarra) + conductual • Ansietat anticipatòria (en els moments previs a l’entrada a l’escola) + emocional TR. ANSIETAT SEPARACIÓ (TAS) Reacció d’ansietat excessiva davant la separació de la llar i les persones vinculades.
Sistemes de protecció primitiu.
Quan creix i s’emancipa, aquesta ansietat es tradueix en pors més específiques.
Criteris DSM-IV-TR A) Ansietat excessiva o inapropiada (dev), separació llar o persones vinculades a 3 o més circumstàncies de les següents: (1) Malestar excessiu quan es produeix una separació o s’anticipa (2) Preocupació persistent per la pèrdua o dany de les figures de vinculació (3) Por a que un esdeveniment el separi d’una figura vinculada (4) Resistència a anar a l’escola o altres per por a la separació (5) Resistència a romandre a casa sols o amb figures no vinculades (6) Resistència a anar a dormir sense una figura vinculada. Resistència a anar a dormir fora de casa (7) Malson repetits amb temàtica de separació (8) Queixes de símptomes físics quan s’anticipa una separació B) Durada mínima de 4 setmanes C) Inici anterior als 18 anys D) Malestar o deteriorament E) No TGS, psicosi o TAA (adol. i adults) TR. ANSIETAT GENERALITZADA Preocupació variada (no especifica), excessiva, poc realista.
• Esdeveniments futurs (malalties, accident, separació) • Catàstrofes (guerra nuclear, terratrèmol...) • Puntualitat • Rendiment (escolar, personal, esportiu...) • Seguretat personal • Avaluació social Persistent (mínim 6 mesos) No centrada en una situació específica Criteris DSM-IV-TR A) Ansietat o preocupació excessives Durant al menys 6 mesos Àmplia gama d’esdeveniments o activitats (rendiment escolar, laboral, esportiu...) B) Difícil de controlar aquest estat constant de preocupació C) 3 o més dels següents símptomes (nens 1): • Inquietud o impaciencia • Fatiganilitat fàcil • Dificultat per concentrar-se • Dificultat per deixar la ment en blanc • Irritabilitat • Tensió muscular • Alteracions del son o Dificultat per conciliar-lo o mantenir-lo o Son no reparador D) El centre del criteri A) o la preocupació no es limita als símptomes d’un altre T de l’eix (FS, TOC...) E) Malestar, deteriorament F) No substància ni malaltia Diagnòstic diferencial d’altres tr. d’ansietat • FE (a EE específics) • FS (a passar-ho malament en públic • TAS (exclusiva a la separació) • TOC (a contreure una malaltia) • TEPT (no es diagnostica TAG en el transcurs d’un TEPT) TEPT Per poder parlar de TEPT, a diferència d’altres tr, cal 1) Exposició a un esdeveniment traumàtic 2) Reexperimentació persistent 3) Evitació d’estímuls associats TEPT en adults: • Reactivitat disminuïda al món extern (anestèsia emocional) o Buit emocional (inexistent abans del trauma) o Sensació d’estar desvinculat i allunyat dels altres o Anhedònia (pèrdua d’interès per activitats que abans eren plaenteres) o Incapacitat per sentir emocions (especialment amor i tendresa) • • • • Augment de l’activació no present abans del trauma o Dificultat per iniciar i mantenir el son o Malsons recurrents durant els quals es reviu l’esdeveniment o Hipervigilància o Resposta d’ensurt augmentada Dificultats per concentrar-se o per acabar tasques Agressivitat / Irritabilitat / Por a perdre el control Explosions inesperades de conducta agressiva (Casos greus) Clínica del TEPT en nens: • Tendència a reviure l’esdeveniment a través del joc • Conducta regressiva molt marcada o Pèrdua d’habilitats ja adquirides (enuresi secundària, l'ha controlada però la deixa de controlar per un fet) o Retorn a etapes ja superades (p.e., tornar a dormir amb els pares) • Tr. Cognitius o Identificació retrospectiva de presagis de l’esdeveniment o Alguns nens diuen que havien somiat que això passaria o “Elaboració de profecies” (creuen poden predir futur desagradable) • Mutisme selectiu o rebuix a parlar del trauma • Sons pertorbadors o malsons sobre el trauma o En nens grans es generalitzen Malsons generalitzats sobre monstres, amenaces de mort...
• Símptomes físics (mal de panxa, mal de cap...) • Anhedònia • Manca de manifestacions afectives • Símptomes de depressió i ansietat Criteris DSM-IV-TR: A) La persona ha estat exposada a un esdeveniment traumàtic en que ha passat 1 i 2: 1) La persona experimenta, presencia o li expliquen un/s esdeveniment/s que impliquen: • Perill real • Amenaça de mort o de lesions serioses • Amenaça per la pròpia integritat física o per la dels altres 2) La persona respon amb terror, desesperació o horror intens En nens: agitació o conducta desorganitzada intensa B) L’esdeveniment traumàtic s’experimenta de forma persistent mitjançant un o més de les formes següents: (1) En nens grans: records recurrents de l’esdv.
En nens petits: joc repetitiu amb aspectes del trauma (2) Somnis terrorífics sense contingut reconeixible (3) La persona actua o sent com si l’edv. es donés de nou En nens petits: escenificacions de l’esdeveniment traumàtic (4) Malestar psicològic intens en exposars-se a estímuls (interns o externs) que simbolitzin aspectes de l’esdeveniment traumàtic (5) Respostes fisiològiques en exposar-se a estímuls (interns o externs) que simbolitzin o recordin l’esdeveniment traumàtic.
C) Evitació persistent d’estímuls associats al trauma i afebliment de la reactivitat general (absent anteriorment) iniciada per 3 o més dels següents símptomes: (1) Esforços per evitar pensaments, sentiments o converses relacionades amb l’esdeveniment.
(2) Esforços per evitar activitats, indrets i gent que activin records de l’esdeveniment.
(3) Incapacitat per recordar un aspecte important de l’esdeveniment (4) Disminució important de l’interés o de la participació en activitats significatives.
(5) Sensació de desvinculació i distanciament envers els altres.
(6) Restricció, disminució de la vida afectiva (p.e. incapacitat per sentir amor) (7) Sensació de que la seva vida no durarà tant com per arribar a adult D) Símptomes persistents d’augment de l’activació (absents anteriorment) indicats per dos o més dels següents: (1) Dificultat per iniciar o conciliar el son (2) Irritabilitat o atacs d’ira (3) Dificultats de concentració (4) Hipervigilància (5) Resposta de sobresalt augmentada E) Durada de les pertorbacions (B, C i D) > un mes F) Malestar clínicament significatiu o deteriorament social, escolar o laboral important.
Descripció i tipus TEPT: Agut (Símptomes < 3 mesos) o Crònic (Símptomes +3 mesos). Si és agut, segons DSM diagnostiquem Trastorn per Estrès Agut (entre 2 dies i 4 setmanes i es dóna les 4 setmanes després del succés) Almenys 6 mesos entre el succés i l’inici dels símptomes = TEPT d’inici demorat 2 tipus de TEPT: 1. Tipus I Un únic succés traumàtic com inundació, assassinat, accident de trànsit, etc.
2. Tipus II Diversos traumes successius o un trauma perllongat com maltractaments, abús sexual, camps concentrats, etc.
TOC Símptomes principals A) Presència d’obsessions i compulsions Obsessions: 1. Pensaments idees o imatges repetitives, egodistòniques 2. No són simples preocupacions intrusives (involuntàries) i ...