Tema 1 - El Medi Ambient (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Salut Ambiental
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 8

Vista previa del texto

Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental 1. Medi ambient i Salut  Desenvolupament sostenible.
 Educació Ambiental.
 Contaminació, malaltia i medi ambient.
 Relacions Dosi - Temps d’Exposició - Resposta.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE És aquell Sistema que permet desenvolupar-nos, créixer sense comprometre’s i sense posar en entre dit les generacions futures. És l’extracció de recursos per tal de que les generacions següents puguin fer-ne ús. Això s’aconsegueix amb l’equilibri entre relacions de les activitats humanes, com es desenvolupa i com protegeix el medi ambient.
Aquest desenvolupament sostenible es possible gràcies al consum de recursos natural i l’actitud envers el medi ambient.
Consideracions ecològiques a l’hora de:  Formular i aplicar polítiques econòmiques.
 Desenvolupar processos productius.
 Comportament Individual  PRESA DE DECISIONS. (Això comporta un canvi en la societat no molt ràpid).
EDUCACIÓ AMBIENTAL / EDUCACIÓ PER LA SALUT Són uns passos senzills i jeràrquics.
1r. Adquisició de nou coneixement  Aprendre, Ensenyar...
2n. Canvi de valors i Canvi d’actitutds  Actitud personal i atribució de valors d’importància.
1 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental 3r. Canvi de comportaments  Quan assimilo pas 1 i 2, és quan li donem importància i modifiquem els nostres valors i això comporta un canvi d’actitud perquè n’hi ha una PREDISPOSICIÓ.
(*) Per poder produir una proacció ambiental (actuar a favor de) hem d’assimilar els tres passos per tal d’aconseguir un canvi de comportament. (Creixement de coneixement + Canvi de valors = Canvi de Comportament) En l’educació els canvis són EFECTIUS però lents (aprox. 20 anys). Si es fa bé una campanya de Salut Ambiental entren a formar part de la nostra CULTURA.
Ex: Cinturó de Seguretat o Radars.
A vegades cal combinar mètodes i recordatoris  Ex: Cas Cinturó Multes.
 Ex: Velocitat elevada Radars.
CONTAMINACIÓ, MALALTIA I MEDI AMBIENT Factors ambientals causants de molèsties o danys en la salut humana: - Agents biològics: Microorganismes, paràsits, virus  Per contacte amb un objecte contaminat, inoculació, ingestió, inhalació...
- Agents Físics: Energies, RX, microones, augment o disminució de la Tª, infrarojos, UV.
- Agents Químics: Pols, aerosols, líquids, fums  Ingestió, Inhalació, Contacte...
Efectes pol·luents o contaminants:  Per toxicitat directa sobre l’organisme individual  Inhalació, ingestió, inoculació...
 Per alteració del medi ambient i ecosistema.
2 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental Relació Causa – Efecte És molt complexa i no sempre és directament proporcional. No vol dir que a + tòxic més danys  No sempre serà així.
Situació actual al món en l’àmbit de la salut  Gran part dels casos de càncer de còlon i pulmó són per exposició a contaminants orgànics persistents.
 Existència al medi ambient de més de 100.000 substàncies químiques contaminants que poden afectar la salut.
 El 70% de les ciutats europees tenen nivells de contaminació atmosfèrica superiors al recomanat.
 Cada any moren 3 milions de persones per causes relacionades amb la contaminació.
Relació patologia humana i contaminació - Riscos associats al Desenv.
Insostenible  Aire  Dificultats respiratòries, asma, càncer de pulmó, al·lèrgies respiratòries, bronquitis crònica...
 Aigua  Disenteries, salmonel·losis, còlera, Hep-A, Saturnisme (Plom), Càncer, Intoxicacions...
 Nuclear  Càncers, Alteracions Genètiques, Lesions tissulars...
 Plaguicides  Intoxicacions agudes i cròniques, tumors hepàtics, trastorns hormonals, SQM (Sensibilitat Química Múltiple)...
 Entorn Psicosocial  Presbiacúsia, Estrès, violència i agressivitat...
RELACIONS DOSI – TEMPS D’EXPOSICIÓ – RESPOSTA  Exposició Aguda – Resposta Aguda  És evident i fàcil de demostrar.
 Exposició Aguda - Resposta Crònica  És molt difícil de demostrar. Ex: Exposició a RX i al cap de 20 anys és molt difícil esbrinar la causa. És fàcil de demostrar si li passa a molta gent junta com Fukushima.
3 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental  Exposició Crònica – Resposta Aguda  Fàcil demostrar. Ex: una persona que fuma i a l’hivern i agafa una bronquitis.
 Exposició Crònica – Resposta Crònica  Fàcil de demostrar. Ex: Una persona fuma i agafa un càncer de pulmó.
4 ...