Repàs formulació inorgànica (noms propis) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química General i Inorgànica
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 8
Subido por

Descripción

Exercicis de repàs de les espècies amb noms propis de formulació inorgànica. Inclou un exercici de passar de fórmula a nom, un altre de passar de nom a fórmula i les respostes.

Vista previa del texto

Breca QUÍMICA GENERAL I INORGÀNICA Repàs de compostos amb noms propis Anomena les espècies següents: Formula les espècies següents: Hg22+ Catió dimercuri (2+) O2+ Catió dioxigen (1+) H3O+ Oxoni PH4+ Fosfoni AsH4+ Arsoni SbH4+ Estiboni O2- Ió Hiperòxid O3- Ió ozònid S22- Ió disulfur (2-) N 3- Azidur o trinitrur (-1) BH3 Borà PbH4 Plumbà SnH4 Estannà SiH4 Silà GeH4 Germà H2Te Tel·là AsH3 Arsina PH3 Fosfina N 2H 4 Hidrazina SbH3 Estibina B2H6 Diborà Ge4H10 Tetragermà H2Se3 Triselà Si5H12 Pentasilà P2H4 Difosfina/Difosfà Sn2H6 Diestannà OF2 Difluorur d’oxigen HS- Hidrogensulfur I3- Triiodur NH2- Amidur NH2- Imidur C22- Acetilur H3BO3 Àcid ortobòric H3PO4 Àcid ortofosfòric H4SiO4 Àcid ortosilícic H5IO6 Àcid ortoperiòdic Breca Anomena les espècies següents: Formula les espècies següents: H6TeO6 Àcid ortotel·lúric (HBO2)n Àcid metabòric (HPO3)n Àcid metafosfòric (H2SiO3)n Àcid metasilícic H2SO5 Àcid peroxomonsulfúric H2S2O8 Àcid peroxodisulfúric HNO4 Àcid peroxonítric H2S2O3 Àcid tiosulfúric H3PO2S2 Àc ditiofosfòric H2CS3 Àcid tritiocarbònic ...

Tags: