Tema 8. Models d'Organització Territorial de l'Estat (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret constitucional I
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Models d’Organització territorial de l’Estat.    Estat ​ Unitari​ . → Institucions úniques per a tot l’estat.  Estat ​ compost ​ o descentralitzat. (No existeix un únic concepte de Estat Compost,  sinó que hi  ha diversos conceptes al món). ​ Característiques:  ● Dualitat d’Institucions​ , Hi ha unes institucions que només tenen competència en una  regió (Autonomia política→ Per mitja d’un parlament, escollit pels ciutadans) i  d’altres que tenen jurisdicció a tots els estats.   Per tant, hi ha dos elements de poder amb capacitat de fer lleis→ Estatals i Regionals.   ● Dualitat d’ordenaments​ , hi ha normes aplicables a la CCAA o a l’Estat.  ● Distribució de competències​ , assegurada amb un sistema jurisdiccional,  (Autonòmic→ TC pot decidir si una competència va a l’estat o a la CCAA, no decideix  lliurement en cada moment actuar en una matèria sense respectar la  Constitució).Òrgan jurisdiccional encarregat d’assegurar la distribució de les  competències.     Estats  Compostos  Estat federal,​  confederació → associació internacional d’estats independents. Els estats  membres mantenen la seva independència. En un estat federal, no estats independents.  Estat autonòmic  Proc. d’Aprovació  Constitució aprovada pel propi estat  Constitució i EEAA aprovats a les Corts Generals i a la CCAA en qüestió.  Contingut  Regulen les institucions pròpies // regulació dels drets de les persones més enllà dels que  es poden preveure a la CE dels EEUU.// La distribució de competències està a la CE dels  EEUU.   Segona Cambra  Participació dels Estats Constitutius en un estat federal→ 2ª cambra que ajuda a la  primera. Funcions:   ­ Funcions polítiques  ­ Reforma de la Constitució Federal (propi d’un estat federal, Aprovació o Reforma  necessitat de l’Aprovació dels Estats membre.)  ­ Cooperació a través de conferències que participen representants de la federació  per determinar diverses qüestions polítiques. (+ Estats membres, no només 2ª  cambra) + utilitzada als Estats de les autonomies.   El Senat (2ª cambra que ajuda al Congrés)   ­ Superrepresentació del que li toca en algunes províncies (donat que es selecciona  per nº milions de població)  ­ Poques competències específiques per a les autonomies.    Règim  d’oficialitat  Lingüística  Totes les llengües oficials en alguna part del territori, són oficials. En canvi, cada Estat  membre pot determinar la llengua oficial. Les institucions federals han de tenir com a  llengües oficials totes les que son oficials en alguna part del territori.  En la CCAA tindran una llengua Oficial (Institucions Catalanes regirà el Català)  Davant les institucions centrals, no serà el Català. Cadascuna té l’obligació de tenir les dues  llengües. Quan hi ha mes dispersió⇒ No administració perifèrica, si òrgans centrals oficials.   Nivell d’Org. dels  Tribunals  Dualitat d’organitzacions jurisdiccionals (tribunals federals i tribunals estatals.)  Només tribunals estatals, que formen part de l’estat. La seva organització està regulada per  lleis estatals, organització única per a tot l’estat.   Tributs Econòmics    No poder tributari. Tenen menys autonomia tributaria que els estats federals.      ­ ­ Matèria de ​ competències​  de CCAA (No estat)  El ​ sistema de govern​ , matèria de institucions i eleccions (Com el Parlament escollirà  President), seguidament en una llei i per reformar­la cal  l'autorització de les corts  generals. + Regulació àmplia dels Drets de les Persones.  ...Comentario de dcortesgon en 2016-04-28 22:58:26
El tema 9 ho pots tenir per aquest cap de setmana?