Tema 2 (afegit) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Economia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 TEMA 2 – L’eficiència dels mercats L’economia del Benestar - Des de la demanda v Disposició a pagar: preu màxim que un comprador està disposat a pagar per un bé. Comprem un producte si el preu d’aquest és igual o inferior al que nosaltres estem disposats a pagar.
v Excedent del consumidor: Disposició a pagar – Allò que paguem realment. Perquè el resultat sigui positiu, la disposició a pagar ha de ser superior o igual al preu. à Comprem allò que ens surt a compte, és a dir, si el preu d’aquest és igual o inferior al que nosaltres estem disposats a pagar. Gràficament serà l’àrea que et quedi per sota de la corba de demanda i per sobre del preu.
v Taula de Demanda Comprador Disposició a pagar Paula 75€ Gerard 70€ Elisabeth 50€ Jordi 100€ Preu Quantitat [quanta gent està disposada a comprar-ho] 75<p≤100 1 à Jordi 70<p≤ 100 2à Jordi, Paula 50<p≤ 70 3 à Jordi, Paula, Gerard P>100€ 0 p≤ 50 4 à Jordi, Paula, Gerard, Elisabet v Corba de demanda: reflecteix la disposició dels consumidors a pagar pel producte. Ex: si utilitzem les dades anteriors: - Des de l’oferta v Cost de producció: preu mínim al qual un venedor està disposat a vendre un bé.
v L’excedent del productor: quantitat de diners que reben els productors – cost de producció. Si la quantitat de Júlia Mumany Pesarrodona 2 diners que rep és menor al cost que li costa produir, no estarà disposat a vendre perquè hi sortirà perdent.
v Taula d’oferta: Venedors Cost Manel 900€ Lidia 800€ Gemma 600€ Gabriel 500€ Preu [al que venen el producte] Quantitat [de persones que poden] p≥ 900 4 800≤p≥ 900 3 à Lidia, Gemma i Gabriel 600 ≤p<800 2 à Gemma i Gabriel 500≤ 𝑝 < 600 1 à Gabriel P<500 0 Aquesta taula ens mostra la situació contrària a la demanda.
v Corba d’oferta: reflecteix els costos de producció. L’excedent de producció serà l’àrea per sobre la corba S i per sota el preu Júlia Mumany Pesarrodona 3 v Excedent total: Excedent del consumidor + excedent del productor = disposició a pagar dels compradors – cost de producció venedors v Assignació maximitza l’excedent total, és a dir, la disposició a pagar ha de ser major al cost de producció. Si això és així, voldrà dir que maximitza l’eficiència.
v Punt d’equilibri: l’excedent total d’aquesta economia és el més gran possible.
L’excedent particular ha de ser el major possible, és a dir, el benefici ha de ser el major, per tal que l’excedent total de l’economia també sigui el major possible.
ELS IMPOSTOS - Desplacen lleugerament la corba de la demanda i de l’oferta.
- L’Estat és el generador d’aquests impostos.
Si no hi ha impostos, el preu que paga el comprador és el mateix que el que rep el venedor. L’Estat no intervé.
Si introduïm un impost, se’ns desplacen les corbes de la demanda i l’oferta, depenent de quin tipus d’impost sigui.
- Si grava als venedors afectarà a l’oferta - Si grava als compradors, afectarà a la demanda.
Ingressos fiscals: preu del impost * quantitat venuda Pèrdua irrecuperable d’eficiència degut a la introducció d’un impost: l’excedent del consumidor i del productor s’ha reduït i hi ha una part que se la queda l’estat i l’altra es perd perquè no se la queda ningú.
S’anomena una reducció d’excedent total de l’economia, i és aquesta pèrdua irrecuperable d’eficiència.
Júlia Mumany Pesarrodona 4 Corba de Laffen: els impostos en l’economia no poden ser molt alts perquè poden acabar convertint-te en desincentius i fa que l’activitat econòmica baixi. Així doncs, els impostos han de ser petits.
Però, si no tenim ingressos amb els impostos, com podem dur a terme les polítiques econòmiques de l’Estat i la redistribució de la riquesa? ...