Sessió 12 - Característiques generals del projecte 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Instal·lacions 1
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

SESSIÓ 12 – CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE 2 – FORMA COMPACITAT És la relació entre la superfície exterior de l’edifici i el seu volum LUMÍNIC +COMPACTE - LLUM A L’INTERIOR ACÚSTIC +COMPACTE - EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC +COMPACTE - CONSERVA CONDICIONS EXTERIORS - EXPOSICIÓ RADIACIÓ SOLAR - GUANYS TÈRMICS POROSITAT Ens dóna la relació entre el volum buit i el ple de l’edifici. 1/6 part del volum és un pati.
LUMÍNIC +POROSITAT + LLUM A L’INTERIOR ACÚSTIC + POROSITAT + EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC + POROSITAT + PÈRDUES TÈRMIQUES + EXPOSICIÓ RADIACIÓ SOLAR + VENTILACIÓ ESBELTESA Proporció general d’un edifici respecte a la seva alçada LUMÍNIC +ESBELTESA DIFERENTS RESPECTE L’ALÇADA ACÚSTIC + ESBELTESA - SOROLL PLANTES SUPERIORS TÈRMIC + ESBELTESA + ESTRATIFICACIÓ + EXPOSICIÓ AL VENT PELL ASSENTAMENT Grau de contacte de la superfície de la pell amb el terreny LUMÍNIC +ASSENTAMENT - LLUM A L’INTERIOR ACÚSTIC + ASSENTAMENT - EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC + ASSENTAMENT +INÈRCIA TÈRMICA - RADIACIÓ SOLAR + HUMITAT ADOSSAMENT Grau de contacte de la superfície de la pell exterior amb altres edi ficacions LUMÍNIC - ADOSSAMENT + LLUM ACÚSTIC - ADOSSAMENT - EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN + ADOSSAMENT + SOROLL VEÏNS TÈRMIC - ADOSSAMENT + EXPOSICIÓ CONDICIONS EXTERIORS + RADIACIÓ SOLAR + VENTILACIÓ (- HUMITAT) + ADOSSAMENT + ESTABILITAT Tª PESANTOR Relaciona la massa respecte a la superfície de façana i depèn de la composició constructiva LUMÍNIC LA PESANTOR NO INFLUEIX EN LA QUANTITAT DE LLUM QUE ENTRA A DINS DE L’EDIFI CI ACÚSTIC +MASSA + AÏLLANT ACÚSTIC TÈRMIC + MASSA + INÈRCIA TÈRMICA + AÏLLAMENT TÈRMIC TRANSPARÈNCIA Relació entre superfície de vidre respecte a superfície de façana i pas de radiació solar LUMÍNIC + TRANSPARENT + LLUM A L’INTERIOR ACÚSTIC + TRANSPARENT + EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC + TRANSPARENT + RADIACIÓ (EFECTE HIVERNACLE) PERFORACIÓ Grau de pas de l’aire a través de la pell de l’edifici LUMÍNIC +PERFORACIÓ + LLUM A L’INTERIOR ACÚSTIC + PERFORACIÓ + EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC + PERFORACIÓ + PÈRDUES TÈRMIQUES + EXPOSICIÓ RADIACIÓ SOLAR + VENTILACIÓ - HUMITAT AÏLLAMENT Resistència de la pell al pas de la calor per conducció LUMÍNIC L’ AÏLLAMENT NO INFLUEIX EN LA QUANTITAT DE LLUM QUE ENTRA A DINS DE L’EDIFICI ACÚSTIC +AÏLLAMENT - EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC +AÏLLAMENT - PÈRDUES TÈRMIQUES TERSURA Proporció d’elements sortints a la façana LUMÍNIC DEPÈN DEL VOLUM + LLUM - LLUM PER ELEMENTS D’OMBRA ACÚSTIC + SUPERFÍCIE DE PELL + EXPOSICIÓ AL SOROLL EXTERN TÈRMIC + SUPERFÍCIE DE PELL + RADIACIÓ SOLAR + ELEMENTS VOLUM ELEMENTS D’OMBRA TEXTURA Acabat de la pell, rugositat LUMÍNIC +RUGÒS + REFLEXIÓ O ABSORVENT ACÚSTIC +RUGÒS + REFLEXIÓ O ABSORVENT TÈRMIC LA TEXTURA NO INFLUEIX TERMICAMENT COLOR És el color de la pell LUMÍNIC INFLUÈNCIA DEL COLOR EDIFICIS DEL DAVANT ACÚSTIC EL COLOR NO INFLUEIX ACÚSTICAMENT TÈRMIC +FOSC + ABSORCIÓ RADIACIÓ SOLAR - CLARA + REFLEXIÓ RADIACIÓ SOLAR ...