5. Cronologies tema 5: formació i expansió de l’islam (2013)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Historia Medieval Universal
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 28/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Cronologies  tema  5:  formació  i  expansió  de  l’islam   s.  VI  à  Aràbia  preislàmica  (període  del  Yahiliyya)   s.VII  à  Irrupció  de  l’Islam   711  à  l’islam  abarcarà  des  de  l’Atlàntic  a  l’Índic     570  à  Neix  Mahoma   610-­‐632  à  anys  de  la    predicació   622  à  hègira,  els  musulmans  són  expulsats  de  la  Meca  i  marxen  a  Medina   630  à  cap  no  musulmà  podrà  entrar  ja  a  la  Meca   632  à  mor  Mahoma,  sense  successor     632-­‐661  à  Època  del  califat  perfecte,  dels  “califes  ben  guiats”   • • • • 632-­‐634  à  Abu  Bakr  (arriben  a  Palestina)   634-­‐644  à  Ummar     o 638  à  conquesta  de  Jerusalem  (d’Heracli)   o Síria,  Mesopotàmia,  part  de  Pèrsia,  part  d’Àsia  central,  Cirenaica  i  Cauques   644-­‐656  à  Utman   o Consolidació  de  les  anteriors  conquestes   656-­‐661  à  Ali   o 656  à  batalla  del  camell     661à  Mor  Ali  à  al  poder  Muawiyah  à  comença  dinastia  Omeya  à  primera  fitna  o  trencament  polític  de  l’islam   (xiïtes,  sunnites,  jarixites)     610-­‐750  à  expansió  sense  fre   750-­‐1050  à  estabilització  territorial  i  efervescència  cultural  i  contactes.  Persia  dirigeix  islam.  Desvetllament   d’Europa   661-­‐750  à  El  califat  omeia  (capital  a  Damasc)   • • • • 661-­‐680  à  Muawiya   Expansió  al  Nord  d’Àfrica,  P.Ibèrica,  Bizanci,  Àsia  menor  i  Central  (tot  finals  segle  VII  inicis  VIII.   730  à  comencen  els  símptomes  de  descomposició   747  à  Revolta  dels  descendents  d’Abul  Abbàs     750  -­‐  1055  à  El  califat  abbàssida  (capital  Bagdad)   • • • • • • • • • • • 750-­‐754  à  Abul  Abbàs   o 756-­‐788  à  Ab-­‐al-­‐Rahman  I  de  Còrdova  i  l’emitar  independent   786-­‐809  à  Harum  al-­‐Rashid   813-­‐833  à  Al-­‐Mamum   751  à  arriba  el  paper  y  l’administració  l’adoptà  el  799   s.  VIII  y  IX  à  Formació  de  les  quatre  grans  escoles  jurídiques  islàmiques  ortodoxes   Es  van  independitzant  territoris  (Al-­‐Àndalus,  Marroc,  Egipte,  Tunísia...)   Estructures  perses  més  que  àrabs   2ª  ½  s.  IX  à  comença  la  disgregació.     Al  X  à  Declivi  à  fatimites  al  Magreb,  Siria  i  Egipte,  Califat  cordovès,  visirs  es  fan  amb  l’exèrcit...   fraccionament  del  món  musulmà   Mitjan  segle  IX  à  es  van  creant  principats  xiïtes   2ª  ½  s.  X  à  bizantins  recuperen  territoris   ...

Tags: