Cas pràctic (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Patologia de l'Audició
Profesor D.L.
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 23/03/2015
Descargas 2

Vista previa del texto

PATOLOGIA Casos Pràctics (II).
CAS 1 - Pacient porta audiòfons – neurosensorial.
Proves:  Otoscopia: orella interna inspecció (aspecte de l’orella) + descartar sèrum, otoesclerosis, otorrea...
 Audiometria tonal i verbal  Impedanciomentria.
 Potencials evocats al tronc encefàlic.
Otoscopia i impedanciometria neural.
Proves realitzades despres: - Completa valoració foniàtrica i psicològica.
Sobre l’implant, benefici real ilimitacions, riscos cirurgia.
Escàner de la còclea. RNN cerebral.
Respostes d’IC després de valoració equip d’IC.
Expectatives adequades, motivació.
Final consentiment infant. Preparatiu.
CAS 2 - Dona de 32 anys CI elevat Secretària de direcció Té otoescleorsis progressiva Empitjorament auditiu progressiu Cap altre malaltia associada Porta audiòfon PREGUNTES: - Ha tingut altres malalties? Està embarassada? (otoesclerosis augmenta amb embaràs): Ha provat audiòfons? S’ha fet algun cop al cap o ha estat sotmès a canvis de pressió bruscos? Ha tingut un constipat o alguna otitis? Ha tingut supuració de l’orella? Té vertigen? Sent sorolls a l’orella? Pren algun ototòxic? VALOR OTOLÒGIC: - Inspecció. Otoscòpia. Impedancometira. NORMALS Audiometria tonal liminar: HNS bilateral moderada-severa.
Audiometria verbal: discrimina menys del 40% Se li recomana que s’adapti a la pròtesis auditiva i comprovar benefici de la mateixa.
Discriminació verbal superior al 70% amb l’audiòfon. No està indicat en aquell moment un implant coclear.
CAS 3 - Nena de 2 anys amb episodis d’otitis mitjana a causa d’un constipat.
Parla correcta a l’edat fins el moment actual.
CI = adequat per l’edat.
Presenta meningitis en un període d’otitis. Es recupera.
MOTIU DE CONSULTA  la mare està preocupada perquè no està molt atenta i sembla que no hi senti bé.
PREGUNTES: - Se li ha fet alguna prova? Respon als estímuls sonors? Presenta algun altre malaltia? S’ha pres algun ototòxic/aminoglucosids? Té antecedents familiars? Ha empitjorat la parla? A l’escola han donat algun avís? 1r pas. Valoració auditiva i del seu estat otològic.
2n pas. Entreteniment auditiu i del llenguatge.
Plantejament de IC.
Motivació familiar i entorn social i escola favorable.
CAS 4 - Home de 75 anys que presenta sordes progressiva bilateral.
MOTIU DE CONSULTA  perquè no hi sent bé.
PREGUNTES: - Pren aspirina (ototòxic)? NO Ha passat algun constipat? NO - S’ha donat algun cop al cap? NO Pateix alguna malaltia sistemàtica? SI. HTA, dislipèmia (problema de colesterol) i diabetis.
Sent soroll a l’orella? SI Ha portat audiòfon? NO.
VALORACIÓ OTOLOGICA: - Otoscòpia i impedianciometria. NORMAL.
Audiometria tonal liminar.
Verbal amb pròtesis ben adaptada en l’orella dreta.
NO CANDIDAT PER IMPLANT.
...

Tags: