Tema 16 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Fitoteràpia
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 01/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

FITOTERÀPIA. CARDIOVASCULAR.
PATOLOGIES CARDIOVASCULARS: - Insuficiència cardíaca Trastorns del ritme Cardiopaties coronàries Arteriosclerosi Malaltia arterial oclusiva perifèrica Hipertensió arterial Insuficiència venosa TRASTORNS CARDÍACS:   Insuficiència cardíaca: situació en la que el cor no bombeja la sang suficient pels requeriments metabòlics els teixits.
Cardiopaties coronàries: deficient irrigació, nutrició i oxigenació del teixit cardíac. Generalment deguda a arteriosclerosi de les artèries coronàries.
o Asimptomàtiques o Angina de pit o Infart de miocardi INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LA NYHA (New York Heart Association):     Estadi 1: No hi ha limitacions. L’activitat física habitual no produeix fatiga excessiva, dispnea ni palpitacions.
Estadi 2: Lleugera limitació de l’activitat física. El malalt no presenta símptomes en repòs. L’activitat física habitual produeix fatiga, dispnea, palpitacions o angina.
Estadi 3: Limitació notable de l’activitat física. Malgrat que no hi hagi símptomes en repòs, aquests es manifesten amb nivells baixos d’activitat física.
Estadi 4: Incapacitat de desenvolupar cap activitat en absència de símptomes. Aquests apareixen fins i tot en repòs.
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA.
Teràpia basada en: - Economitzar el treball cardíac Més força de contracció del miocardi Millora la irrigació i oxigenació del miocardi Paràmetres d’activitat sobre el cor:      Inotropisme: Força de contracció Cronotropisme: Freqüència cardíaca Dromotropisme: Conducció de l’excitació Batmotropisme: Excitabilitat Irrigació miocàrdica: Oxigenació i nutrició del miocardi ESPINO BLANC. Crataegus sp. Summitat florida i fruit.
   Espècies: Crataegus laevigata ( = C. Oxyacantha), C. Monogyna, C. Pentagyna, C. Nigra, C. Azarolus.
Composició: Proantocianidines + Flavonoides Accions de la summitat i fruit d’espino blanc: o Inotropa +     o Dromotropa + o Batmotropa – o Millora la perfusió miocàrdica i el flux coronari o Augment de la tolerància miocàrdica a la deficiència d’oxigen en condicions d’hipòxia o Disminució de la resistència vascular perifèrica o Antiarrítmica o Millora general de la funció cardíaca Indicacions: o Estadis d’insuficiència cardíaca assimilables als estadis 1 i 2 de la classificació de la NYHA:  Insuficiència cardíaca incipient  Insuficiència cardíaca crònica per malaltia coronària  Formes lleus d’insuficiència miocàrdica o Sensació d’opressió en la zona cardíaca o Cor senil, que no necessita digitàlics o Arítmies dèbils Posologia: o Droga (summitat florida): 1 a 1,5g (3 o 4 vegades al dia) o Extracte hidroalcohòlic sec (6:1): 160 a 900 mg/dia Duració del tractament: mínim de 6 setmanes No s’han descrit riscs, interaccions ni contraindicacions.
HIPERTENSIÓ ARTERIAL: Pressió arterial per sobre de la normal.
HIPERTENSIÓ ARTERIAL. TRACTAMENT:    Normes higiènic – dietètiques: o Deixar el tabac o Disminuir el pes o Disminució el consum excessiu d’alcohol o Exercici físic o Disminució del consum de la sal o Augmentar el consum de fruita i verdures o Disminució del consum de greixos totals i saturats Etiològic (quan sigui possible) Farmacològic (fitoteràpia): o Antihipertensors o Coadjuvants:  Diürètics  Hipolipemiants ANTIHIPERTENSORS: 1) Bulbo d’all (Allium sativum L.): a. Components sofrats: aliína, al·licina, ajoens, vinilditiíns, sulfurs d’al·lil, metil i propil b. Activitat antihipertensora: i. Activitat vasodilatadora: augment de EDHF (factor hiperpolaritzant derivat de l’endoteli), augment de NO, augment de H2S ii. Activitat inhibidora de la ECA (pèptids de l’extracte aquós) Metaanàlisi amb pols d’all: o Metaanàlisi de Ried et al (2008): 25 estudis.
Conclusió: efecte hipotensió principalment en pacients amb hipertensió diastòlica >90 mg Hg i sistòlica > 140 mg Hg.
o Metaanàlisi de Reinhart et al (2008): 10 estudis. Conclusions:  No efecte en persones normotenses  Reducció de la pressió sanguínia en pacients amb elevada pressió sistòlica 2) Fulla d’olivo (Olea europaea L.): a. Components: Oleuropeòsid, oleòsid, hidroxitirosol. El hidroxitirosol és el principal metabòlit de la oleuropeïna en l’organisme.
b. Accions: i. Antihipertensora: vasodilactació, inhibició de la ECA, antagonisme del calci.
ii. Hipolipemiant: disminució TG, disminució del colesterol, disminució de LDL, augment de HDL.
Assaig clínic en pacients hipertensos. Disseny: o o o o o o o Assaig aleatoritzat a doble cec, front a captropil 162 pacients (de 232) amb HTA de grau 1 van completar l’estudi Dosis diària:  Extracte hidroalcohòlic sec (5,3:1) de fulla d’olivo (20% oleuropeïna): 2 x500 mg  Captopril: 2 x 12,5 mg (2 x 25 mg, en cas que sigui necessari) Duració: 4 setmanes (període d’inclusió: sols dieta + placebo) + 8 setmanes de tractament Paràmetre primari: pressió arterial sistòlic a la 8º setmana Altres paràmetres: evolució de la pressió arterial sistòlica i diastòlica; evolució del perfil lipídic.
Resultats:  A les 8 setmanes, reducció significativa de la HTA sistòlica i la HTA diastòlica en ambdós grups.
 L’extracte d’olivo resulta IGUAL D’EFICAÇ que el captopril en pacients amb HTA de grau 1  A les 8 setmanes, reducció significativa de la trigliceridèmia per l’extracte de fulla d’olivo, però no pel captopril.
INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA (IVC): insuficiència de les vàlvules venoses.
Els primers símptomes:        Fatiga i pesadesa de cames Edema de les cames Parestèsia Prurito Dolor Calambres nocturns Dilatacions venoses Síndrome prevaricós.
INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA. VARIUS I HEMORROIDES.
  Varius: dilatacions irregulars i permanents de les venes superficials, especialment de les cames.
Hemorroides: varius de la regió ano – rectal. Pot ser: internes, externes o mixtes.
Després dels primers símptomes: - Augmenten les dilatacions venoses: varius Edema Induració Pigmentació Úlcera varicosa INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA. TRACTAMENT:     Esclerosament o cirurgia en cas de varius desenvolupades Evitar l’ortostatisme i mantenir períodes de descans amb les cames aixecades Mesures compressives Farmacològic  Fitoteràpia: o Antiedematosos, venotònics i protectors de la paret vascular, antioxidants.
o Coadjuvants:  Diürètics (edema)  Laxants (hemorroides) INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA. TRACTAMENT. OBJECTIUS: 1) 2) 3) 4) 5) Alleujar l’edema existent Prevenció de l’edema al reduir la permeabilitat vascular Reducció de l’estasi sanguini a l’augmentar el to venós Inhibició de l’activitat dels enzims lisosomals Neutralització dels processos inflamatoris i escleròtics FITOTERÀPIA DE LA IVC. PRINCIPS ACTIUS VEGETALS: 1. Saponines a. Llavors de castaó de Indias (Aesculum hippocastanum) i escina b. Rizoma de rusc (Ruscus aculeatus) c. Centella (centella asiàtica) 2. Proantocianidines a. Proantocianidines oligomèriques de la fulla i la llavor de raïm (Vitis vinífera) b. Fulla d’hamamelis (Hamamelis virginiana) c. Extracte de l’escorça de pi marítim (Pinus pinaster) (Pycnogenol®) 3. Flavonoides i antocianòsids: a. Rutòsid (= rutina) b. Diosmina c. Hesperidina – metilchalcona d. Fulla de ginkgo (Ginkgo biloba) e. Fulla de vid vermella (Vitis vinífera) f. Antocianòsids del mirtil (Vaccinium myrtillus) 4. Cumarines: a. Summitat de melilot (Melilotus officinalis, M. Altissimus) b. Escorça de castany d’Índies (Aesculus hippocastanum) ESCINA.
      Origen: Barreja de saponines triterpèniques obtingudes dels cotiledonis de la llavor fresca del castany d’Indies. Castany d’Índies (Aesculus hippocastanum) (Hipocastanàcees) Accions: o Antiedematosa o Venotònica o Disminució de la permeabilitat capil·lar o Augment de la resistència capil·lar o Antioxidant Mecanismes: o Inhibició de la síntesi de prostaglandines (COX) o Reducció de l’activitat enzimàtica lisosòmica o Catabolisme reduït dels mucopolisacàrids tissulars o Reducció de l’activitat mieloperoxidasa i de la migració de neutròfils o Reducció de la viscositat sanguínia o Antagonista de receptors 5 – HT1 i 5 – HT2 Indicacions: o Insuficiència venosa crònica de les extremitats inferiors i les seves manifestacions funcionals:  Pesadesa  Inflamació  Dolor  Calambres nocturns  Sensació de formigueig o Estasis venosa, tractament conservatiu d’estats variciosos o Edemes (cerebral, quirúrgic, posttraumàtic) Posologia: o Via oral: dosis mitjana diària  50 – 150 mg d’escina o la quantitat equivalent d’extractes que la contiguin, normalment repartit en vàries dosis o Aplicació tòpica: gels amb un 2% d’escina Efectes adversos: o Incidència: 0,6 – 3% (assaigs clínics) o Principalment molèsties gastrointestinals o Ocasionalment:  Vertigen i mal de cap  Prurito després de l’administració oral  Dermatitis de contacte després aplicació tòpica FULLA DE VID VERMELLA. Vid vermella (Vitis vinífera L.  varietat “teinturiers”). (Vitis viniferae folium).
  Composició: o Proantocianidines (4%) o Flavonoides (3,5%) o Antocians (0,1 – 1,5%) Accions: o Acció protectora de l’endoteli venós o Activitat anti – hialuronidasa  o Augment de la resistència capil·lar Indicacions: o Tractament simptomàtic dels problemes relacionats amb les afeccions varicoses, com dolor i pesadesa de cames o Tractament simptomàtic de la IVC en estadis 1 i 2 segons Widmer (extracte sec amb una RDE 4 – 7:1) CLASSIFICACIÓ DE WIDMER PELS ESTADIS DE LA IVC: 1. Venes subcutànies dilatades, corona phlebectatica paraplantaris, edema 2. Lesions tròfiques (dermatitis, dermatolipo-esclersis, atròfia blanca) 3. Úlcera en la cama, activa o cicatritzada   Posologia: o Ús intern:  Extracte aquós sec (RED 4 – 7:1): 360 – 720 mg/dia  Droga vegetal: 10g en infusió, 2 – 4 vegades al dia o Ús tòpic:  Extracte tou (RDE 4 – 6:1): 282 mg/10 g crema Seguretat: o No s’han descrit interaccions, contraindicacions ni restriccions a la duració del tractament.
o Efectes secundaris: ocasionalment, molèsties gastrointestinals lleus.
PROANTOCANIDINES. FULLA D’HAMAMELIS: Hamamelis virginiana L.
   Composició: o Tanins i polifenols relacionats:  Proantocianidines: de tipus procianidina i prodelfinidina  Catequines:  (+) Catequina  Galat de (-) epicatequina  (-) Epigalocatequina  (+) Galocatequina  Galotanins: Hamamelitanino (en poca quantitat) o Altres:  Flavonoides  Oli essencial  Àcids fenols Accions: o Venotònica o Antiinflamatòria o Astringent o Hemostàtica Indicacions: o Via oral: tractament simptomàtic IVC o Via tòpica: hemorroides FRUIT DE MIRTIL FRESC. Origen: mirtil (Vaccinium myrtillus).
 Composició: antocianòsids (0,5%)   Accions: o Augment de la resistència capil·lar o Disminució de la fragilitat i permeabilitat capil·lar o Millora de la microcirculació o Efecte antioxidant o Antiagregant plaquetari Indicacions: o Prevenció i tractament de trastorns hemorràgics per fragilitat capil·lar o Venopaties ANTOCIANÒSIDS DEL MIRTIL: Assaig clínic: insuficiència venosa en cames: extracte sec purificat de fruit de mirtil, amb un 36% d’antocianòsids, en insuficiència venosa de les cames.
Disseny:     Cec simple front a placebo Nombre de pacients: 60 Duració: 30 dies Dosis: 480 mg/dia d’extracte sec purificat de fruit de mirtil, amb un 36% d’antocianòsids.
Assaig clínic: hemorroides en embarassades: extracte sec purificat de fruit de mirtil, amb un 36% d’antocianòsids, en embarassades amb insuficiència venosa en les cames i fase aguda d’hemorroides.
Disseny:    Nombre de pacients: 51 Duració 90 dies Dosis: 130 – 320 mg/dia d’extracte sec purificat de fruit de mirtil, amb un 36% d’antocianòsids ...