Tema 4: Productivitat, costos laborals, CLU (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia Sectorial
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 05/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4 4.1 PRODUCTIVITAT: VAB/L Quan parlem de productivitat ens referim a productivitat del treball: VAB/L.
Històricament la nostra industria tenia una productivitat molt inferior a la productivitat de les industries dels països europeus.
Aquesta inferioritat en la productivitat del treball a mesura que es va produir la industrialització va anar retallant distàncies amb la productivitat europea. L’any 95 sobre el valor 100, la productivitat del treball en la industria espanyola era 97.
Durant la llarga expansió econòmica (2007) la productivitat de treball en la industria espanyola en relació a la de la zona euro havia baixat de 97 a 84. Entre la segona meitat dels 90 i fins al 2013 la industria espanyola perd moltes posicions en aquesta variable tan decisiva per a la competitivitat que és la productivitat. Per tant, en la mesura que es produeix aquesta divergència, podem dir que això perjudica la productivitat de la industria espanyola.
A partir de 2008 i fins 2013 parlem de gran recessió i com sabem, coincideixen 3 grans crisis: la crisi financera, la mobiliària i la de l’euro. El diagnòstic que es fa de l’economia espanyola en el 2008, es que aquesta industria i l’economia espanyola en general, ha perdut competitivitat i això provoca una disminució en la seva capacitat per créixer i per crear ocupació.
Històricament, quan l’economia espanyola perdia competitivitat es recuperava amb una devaluació de la moneda, però desprès d’haver-se creat l’euro, l’economia espanyola havia perdut competitivitat, de manera notable, a causa de les seves taxes d’inflació superiors a las de la zona euro. I aquesta pèrdua de competitivitat no la podia recuperar. Per tant, per recuperar competitivitat, la política econòmica a Espanya ha hagut de fer una devaluació interna. Totes aquestes mesures d’ajust i de devaluació interna han tingut una conseqüència en forma de millora de productivitat. De manera que l’any 2013 la productivitat es situava en 91 sobre el valor 100 de la productivitat del treball de la UE. Però aquesta recuperació no ha significat tornar als nivells pròxims a 100 que teníem a mitjans dels 90.
L’interrogant que hi ha és si això és només una recuperació temporal lligat als ajustos de plantilla tant forts que hi ha hagut a les empreses. O si aquí hi ha recuperació de la productivitat més sòlida, més sostenible en el temps, en el sentit que les empreses hagin millorat la seva posició, la seva actitud, la seva utilització del factor tecnològic, la seva dotació en capital humà, etc.
4.2 ELS COSTOS LABORALS (REMUNERACIONS PER ASSALARIAT): W/L Històricament aquestes remuneracions per assalariat en la industria espanyola en relació als valors promitjos de la remuneració de la industria europea, doncs eren notablement inferiors. En un procés d’industrialització que comença en els 60 i amb una industria que té un relatiu bon comportament fins a començament dels anys 2000, els nivells salarials a Espanya han anat incrementant-se. I aquest increment per les remuneracions salarials havia anat aproximant les remuneracions del treball a la industria espanyola a les de industria europea. A mitjans dels 90 sobre un valor 100 de la industria europea, les remuneracions per assalariats a Espanya havien pujat a 77 i veníem de nivells substancialment inferiors.
Durant la llarga expansió, hi ha un factor que frena a Espanya o hauria d’haver frenat i és la gran immigració que es produeix des de mitjans dels 90 fins a finals de la primera dècada dels 2.000. Això actua en un sentit moderador dels creixements salarials, de manera que a l’any 2007 havíem arribat a 84.
Durant la gran recessió i amb la devaluació interna aquesta tendència històrica es trenca i en el 2013, la situació és la mateixa que la de l’any 2007: 84. Per tant, els sacrificis laborals no han servit, ja que s’ha quedat igual.
4.3 COSTOS LABORALS UNITARIS: CLU = W/VAB És un indicador de competitivitat molt important. De manera que el que passi amb els CLU és molt important alhora d’establir un diagnòstic sobre l’evolució de la competitivitat d’aquella empresa.
Els nostres CLU en el passat, respecte a la zona euro eren substancialment inferiors: A l’any 95 teníem un valor 80 respecte els 100 de la UE. Per tant fins 2002 l’industria espanyola és bastant competitiva respecte la zona euro.
Durant la llarga expansió, els nostres costos laborals per treballador i l’evolució de la productivitat és dolenta, per tant els CLU al final d’aquesta expansió donen un valor 100 zona euro i 100 industria espanyola, per primera vegada, els CLU perden l’avantatge que sempre havíem tingut. Per tant, aquest és un indicador claríssim de competitivitat.
Per tant, la recuperació de la industria, havia de passar per la millora del seu CLU. I això ha succeït ja que l’any 2013 els CLU es situaven a 93. Durant aquests anys recupera competitivitat, però sense recuperar l’avantatge que teníem a mitjans dels 90.
...

Tags: