TEMA 4 (3) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

rrn}kx6 .
29) Vo¿iánC¡e» mo.{cr¡icliq¡r-oO hq¡rr v(y+)=V(yt*",)< _o & sq *roi*t¡s f no de.pend'c de.\ {cr¡¡Ps & Pre,g^*sio @ , Vrn o, el gro át cl nro*<ix, v lY+) = Io vt " 3o.) Cooc"riücie» e¡rtra d^r¿.§ trculobtrrr abcr*6ri,e¡s úntco¡¡'en"I t & -lc¡¡rp8 *rrr,nscorregu* erdÉ. d: _e"_§/"gl (ov lY*,Y**)l -- cov (yt*.r, Yr+n,l ) = Ij Y ", ¡rrome¡¡ls &. pdmcr P Lg<tr (e{dr€ ho deferten d¿l t,rfE, hcvr¡ cl d¿ge¡ocJre d{- to. qucuü+aJ i {<¡r)Ps ü ? €§oo(or¡c-r"ie+oJ e*r :clr+{{ A Pcr¿tr é te.ro., +-}-üqttAFqn o &bit ll es*nlc'le'r '-' e§{ocioño*ig{ct* an É¿r.A+ cu¡Pt¡ 6 n tcor,$elo r+u¡b proc.€ss(¡§ €¡*ooa¡,+t§, eo-{ocloru,¡¡¡ en É¿n+rJ o^,,Du t rO. *t¡Ocf.ó Ctc¡¡.r*ocOrnelcr¿¡tá -tt¡Oc.d ¿ta.rftCCOVer.rd,nC,,o. to. -$r.Í\oiC d'o-r¿iOcnrteloc¡'ó SirngU ¡ +AS ) i funa{onar cr¿t iden*r'{r'cs -h¡ +ormá u§sics Fe¡^ ¡ 3r r [ó p¿LrCiOt ( f A§ ) ¡4 orf¡ ¡.3-6g¡¡errrS U.O.
procÁ Seoeraclfr e Yt ta r r,,.ució b'¿uTocóuAAitrucin Deoornie¡qe,rn curtacoucr-l.ic,rnoio. 't 'orde -f tüi) o te. co*o"ij,r,¿.'o. eu'*tc oocrléneo *ytt'a&a Pe¡ I Pulodes I ' Yi -- cov ( t cr-,*'abk^ vt, yt¡ ) = E [tvn - p)(Yt-! - lr) )f \ = cov lYt,Yt-t ( j=¡ euocrá d-..¡4¿ ) j=¿ t, =cov (yr,y+-¿) C cra:roco(9€Arqm<r'4 i t Ys. (ov(Ya,Y+-c) I i', t- trooCóvlY.rV..,)= ? ?nopiet51s $rq cornp tojr tc\ +unoií o 'cudocors¿¡u f=O -{e) lY5 l( ¡.
e!')Yi = CovtYt,Y*_¡l= cov(y, E'v+ti ,ll Qer clevnp le, e.¡be¡¡ c{te á^.^,"^ )' Y-j P-f F¿r- Proc¿ ¡4sF d.
áo/5 eo-toctS+tc¡ s '' €qnec,io Oér,S: r-Wié ,.
\¡ =460; T2¡3oor'tf -O, t+.O aq*¿¿s1ct in{orma<jó $e*re6l c\ Y¿,-.
horrrJd de s¿¿r¡.t'r e¿¡ {or d,iaenüftcar Yt= § +b,v+-rrut v' = \ * ",.1.r-r * 0.Y"-.* ut qa,r,f n ,e^ c\ pr.ocá grer har ...