Problemes Electronica (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Electrónica de Telecomunicación - 3º curso
Asignatura Electronica de transmisors i recpetors
Año del apunte 2015
Páginas 12
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg Problemes Ques es lo que hay que hacer para resolver filtros: -ESPECIFICACIONES: Teneis que hacer un filtro que a un freq x tiene un att x banda de passo x ... te dicen como es el filtro: Psso alto P. Bajo P.BANDA RECHAZO Solo sabemos resolver passo bajo, i ademas es un passo bajo con una freq de corte de 1 . Tengo que transformar todo lo que me hayan contado a un passo bajo de 1. La freq de las especif la e de pasar a la freq del paso bajo.
Una vez con las especificaciones trabajamos con las tablas. Con eso encontramos el orden , a partir de las especif que tenemos, una vez se el orden y el tipo de filtro me dan una sèrie de impedàncies normalizadas, 1. Dissenyar un filtre passa-baixos tipus Butterworth amb una freqüència de tall de 1 GHz, d'ordre N=3. Comparar el resultat amb la resposta d'un filtre Chebyshev de 3 dB 1 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg d'arrissat, del mateix ordre. Considerar R0=50Ω Como se el orden tengo que encontrar las impedàncies normalizadas del filtro en la tabla.
Orden 3 pues : G1 = 1 ,g2=2,g3=1,g4=1 2 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg Las 2 formas són validas Para encontrar la inductància L. WC ES FREQUENCIA DE CORTE EN RADIANSSSS!!!!! L1=L2=( 1/1GHz*2*pi)*50*1=7,96nH L1=L2=7,96Nh C1=( 1/1GHz*2*pi)*(2/50)= 6,37pF C1=6,37pF -----------------------------------------------------------------------C1=C2=3,18pF C1=( 1/1GHz*2*pi)*(1/50)= 3,18pF L1=15,92nH L1=( 1/1GHz*2*pi)*50*2=15,92nH Compara la resposta d’aquest filtre amb un tchevicheff amb un riçat de 3 dbs G1=g3=3,3487 G2=0,7117 Por lo tanto : L1=L2=( 1/1GHz*2*pi)*50*3,3487=26,65nH L1=L2=26,65nH C1=( 1/1GHz*2*pi)*( 0,7117/50)= 2,265pF C1=2,265pF 3 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg O C1=C2=10,65pF L1=5,66Nh 2. Implementar un filtre passa-alts a una freqüència de tall de 2 GHz, impedància 50Ω, i pérdues per inserció de 20 dB a 1.2 GHz. L'arrissat a la banda de pas ha de ser de 0.5 dB. Quantes etapes caldrien en un filtre Buttetworth per aconseguir unes especificacions similars pel que fa al nivell d'atenuació? Ω= 2*pi * 2x10^9/ 2*pi*1,2x10^9= 2/1,2=1,6 Per a veure el nivel faig W que es 1,6-1 = 0,6 per tant a 20dbs i 0,6 graficament veiem que es nivel 5, es fa 1,6 -1 perque ho diu a sota la grafica.
A la tabla: G1=g5 =1,7058 G2=g4=1,2296 G3=2,5408 4 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg C= 1/gi*wc*Ro*Ωc L=Ro/gi*wc*Ωc C1=C3=0,933Pf C2=0,626Pf L1=L2=3,23nH 3. Dissenyar un filtre passa-banda de 0.5 dB d'arrissat a la banda de pas, amb freqüèneia central de 1 GHz i amplada de banda del 10%, amb una atenuació de 50 dB a 1.4 Ghz.
Prendre R0=50Ω 5 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg FBW=10%=0,1 = 1/0,1(1,4/1 – 1/1,4)=6,58 Orden 3 por lo tanto G1=g3= 1,5963 6 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg G2=1,0967 Ls = g1 * Ro Ωc/FBW*Wo=127,03nH Cs = 1/g1 * FBW/Ro* Ωc*Wo=0,199pF Lp=1/g2 * FBW*Ro/ Ωc*Wo=0,725nH Cp = g2 * Ωc/ FBW*Wo=34,91pF 1/sqrt(Ls*Cs)=1/sqrt(Lp*Cp)=Wo 4. Dissenyar un filtre passa-baixos per fabricar amb línia de transmissió microstrip amb les especificacions següents: fc=6 GHz ; ordre 3 ; R0=50Ω, arrissat 3 dB, tipus Chebyshev.
7 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg Orden 3 G1=g3=3,3487 G2=0,7117 Attenuacion a 12 GHz 30 dB ZL I ZH O ME LA DAN O COJO VALORES GENERALES QUE ESTAN DENTRO DE ESTOS VALORES BlL= ZL/Zo *g2 = 10/50 * 0,7117 = 0,149 rad (8,15grados) BlH=Zo/ZH *g1 = 50/150 *3,3487=1,116rad (63,95grados) En este caso no se puede ya que: Siempre <45grados cuanto mas pequeño mas exacto.
Invertimos el orden BlL= ZL/Zo *g1 = 10/50 * 3,3487= 0,6697(38,37 grados) BlH=Zo/ZH *g2 = 50/150 *0,7117= 0,237 (13,56grados) 8 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg 5. Dissenyar un filtre passa-baixos "stepped impedance" amb una freqüència de tall de 2 GHz i R0=50Ω.Utilitzar una resposta Butterworth amb N=5. Prendre Z1=10Ω i Zh=150Ω.
Bl1=Bl5= 0,206(11,8g) Bl2=Bl4= 0,323rad(18,54g) Bl3=0,661rad(38,19g) 6. Dissenyar un filtre passa-baixos amb tecnologia stripline realitzat amb seccions d'alta baixa impedància amb una freqüència de tall de 1.5 GHz i que presenti una atenuació de 30 dB a 3 GHz. L’arrissat a la banda de pas és de 0.5 dB i la impedància d'entrada i sortida de R0=50Ω.
9 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg 10 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg N=5 G1=g5=1,7058 G2=g4=1,2296 G3=2,5408 b= altura del sustrato B*l1=Bl5= ZL/Z0 *g1=0,41rad(23,95g) B*l2=Bl4=Zo/ZH *g2=0,615rad(35,22rad) B*l3= Zl/Zo*g3=0,61(34,9g) B=2 * pi* f/C *sqrt(Er) Constante de fase de la linia de transmisión B = w sqrt (Eo*mo)*sqrt(Er) B= 1,5*2*pi x10^9 /3x10^8 *sqrt(3,8)=61,24m^-1 L1=l5=6,69mm L2=l4=10,04mm L3=9,96mm 7 11 Problemes Electronica de transmisors i receptors AlexRg Vamos a butterwoth cojemos el valor de los components I listo G1=g4= g2=g3= 1,8478 0,7654 Aremos un rechazo banda 𝑆1 [ 𝑃1[ 𝑅𝑜 ∗ 𝑔1 = 0,244𝐻 𝑊𝑜 1 1 𝐶𝑠1 = ∗ = 11,55𝑝𝐹 𝐹𝐵𝑊 ∗ Ω𝑐 ∗ 𝑅𝑜 ∗ 𝑤𝑜 𝑔1 𝑅𝑜 1 𝐿𝑝1 = ∗ = 0,765𝐻 𝐹𝐵𝑊 ∗ Ω𝑜 ∗ 𝑤𝑐 𝑔2 𝑔2 𝐶𝑝2 = 𝐹𝐵𝑊 ∗ Ω𝑜 ∗ = 0,37𝑝𝐹 𝑅𝑜 𝑤𝑐 𝐿𝑠1 = 𝐹𝐵𝑊 ∗ Ω𝑐 ∗ 12 ...