Epidemiologia (VI) - Mesures de freqüència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Epidemiologia (VI): Mesures de freqüència Mesures epidemiològic § Mesures de freqüència - Prevalença - Incidència § Mesures d’associació § Mesures d’impacte Mesures de freqüència § Succés: - Canvi - Nou cas de malaltia - Individu sà que desenvolupa un procés § Estatus: - Condició - Individu afectat per una malaltia específica Prevalença § Mesura de l’estatus, el fet d’estar afectat per una malaltia o condició en un moment determinat del temps.
§ És una proporció. Per tant, no té dimensions i el seu valor oscil·la entre 0 i 1, tot i que de vegades s’expressa com a percentatge.
§ És un indicador estàtic, que es refereix a un moment temporal.
§ La prevalença indica el pes o la abundància de l’esdeveniment que suporta una població susceptible.
§ En la prevalença influeix la velocitat d'aparició de l’esdeveniment i la seva durada.
- Prevalença instantània, puntual o momentània - Prevalença de període Prevalença instantània § Proporció d’individus en una població que tenen la malaltia en un instant específic del temps.
- Estimació de la probabilitat que té un individu d’estar malalt en un moment determinat del temps.
Prevalença de període § Proporció de persones que han presentat la malaltia en algun moment al llarg d’un període de temps determinat. En una població estable: - Probabilitat d’un individu de la població de ser cas en un període determinat.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Prevalença: exemples § Una unitat mòbil de salut es desplaça a les escoles per mesurar la pressió arterial als alumnes. En una escola de 500 alumnes, a l’inici del curs escolar 20 nens presenten xifres compatibles amb hipertensió arterial. El dia de la visita de la unitat mòbil tots els alumnes han assistit a l’escola. Quina és la prevalença d’hipertensió entre els alumnes d’aquesta escola a l’inici del curs? 20 hipertensos /500 alumnes = 0.04 (4%) § Al llarg del curs escolar 7 nens més són diagnosticats d’hipertensió arterial.
Considerant que l’alumnat és una població estable, quina és la prevalença de període per al curs escolar? 27 hipertensos /500 alumnes = 0.05 (5%) Prevalença: utilitat § § § § § Estudis epidemiològics de processos crònics; magnitud del problema.
Pressa de decisions clíniques.
Investigació.
Vigilància epidemiològica.
Planificació sanitària.
Incidència § Nombre de nous casos d’una malaltia que desenvolupen els individus d’una població a risc durant un interval de temps específic.
- Incidència acumulada - Taxa d'incidència o densitat d’incidència.
Risc § Probabilitat que una persona “sana” (no cas) presenti una determinada malaltia en un període de temps donat, condicionat perquè en aquest període l'individu no mori per una altra causa.
- Població a risc à conjunt de persones que no han presentat la malaltia o succés i que estan a risc de presentar-la.
- Temps a risc à temps que cada individu resta sense presentar l’esdeveniment, pel que està a risc de presenta’l.
Incidència acumulada § Proporció d’individus “sans” que desenvolupen la malaltia al llarg d’un període de temps determinat.
§ Mesura de pronòstic. Proporciona una estimació de la probabilitat o el risc de que un individu lliure d’una determinada malaltia la desenvolupi durant un període específic de temps.
§ Habitualment s’expressa en termes de percentatge.
§ Tots els individus a risc al principi del període han estat seguits durant l’interval de temps Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Incidència: exemples - Taxa d’atac à - Taxa d’atac secundària à Limitacions § Assumeix que tota la població a risc al principi de l’estudi, ha estat seguida durant tot el període.
§ La realitat és diferent: - Entrada dels individus en l’estudi en diferents moments.
- Pèrdues de seguiment.
- Esdeveniment a estudi es produeix en diferents moments segons els individus.
Per tant, individus diferent temps a risc.
Taxa d’incidència o densitat d’incidència § En el denominador és té en compte el temps en què cada individu ha participat en l’estudi.
§ El denominador és adequat a la història de la malaltia.
§ Relació entre el nombre de nous casos al llarg d’un període concret i la suma dels temps que cada individu ha estat a risc, és a dir, lliure de malaltia.
§ És una taxa perquè el denominador inclou unitat de temps; numerador i denominador són excloents.
§ Mesura de força instantània de l’ocurrència d’una malaltia (ocurrència de nous casos) § Cal sempre especificar la unitat de temps.
§ Expressa el potencial de canvi de l’estat de sà a l’estat de malalt en una població i en un període determinats.
Ex: - Durant 20 anys es va fer seguiment d’un grup de 10 dones postmenopàusiques per observar l’aparició de malaltia coronària. De les 10 dones en observació 1 ja estava diagnosticada de malaltia coronària a l’inici de l’estudi. Al final del període de seguiment, 6 dones estaven lliures de malaltia, una havia mort en un accident de trànsit als 4 anys de seguiment i altres 2 havien estats diagnosticades de malaltia coronària als 2 i 10 anys de seguiment respectivament.
Quina seria la incidència acumulada de malaltia coronària? IA = 2/9 = 0,22 ⇒ 22% durant els 20 anys de seguiment Quina seria la taxa d’incidència de malaltia coronària? Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Incidència: utilitat Estudi de relacions causals.
Prediccions del desenvolupament d’una condició.
Avaluació de mesures preventives.
Incidència acumulada en períodes curts, amb pocs canvis en el grup observat i en malalties de període de latència curt.
§ Densitat d’incidència en malalties cròniques o amb període de latència llarg.
§ § § § Relació prevalença – incidència P=IxD P à prevalença I à incidència D à durada Factors que modifiquen la prevalença Mesures de freqüència ...