t2 anatomia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 1º curso
Asignatura Anatomía y Fisiología
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/02/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

T2 Sistema Circulatori i Sistema nerviósAlejandra Benito Sistema Circulatori És un sistema de transport.
Elements que el composen:  Cor: és una bomba impulsora situada a la regió mediastínica o Mediastí. El cor és un òrgan tetracameral format per 2 aurícules (E i D) per on arriba la sang i 2 ventricles (E i D) per on surt la sang. No hi ha comunicació entre D i E.
 Vasos Sanguinis: o Surten del cor: són anomenats artèries  Arteria aorta: sang molt oxigenada  Arteria pulmonar: sang poc oxigenada o Arriben al cor: són anomenats venes  Venes caves: sang poc oxigenada  Venes pulmonars: sang molt oxigenada.
 Sang.
Esquema general de la circulació sanguínia  Circuit menor: la sang va del cor als pulmons. Surt del ventricle dret per l’arteria pulmonar ric en CO2 i arriba als pulmons on hi ha un intercanvi de gasos(CO2 O 2) gràcies als capil·lars pulmonars. La sang, ara rica en O2 retorna a l’aurícula esquerra.
 Circuit major: la sang va del cor cap a les diferents òrgans del cos. Comença el circuit al ventricle esquerra, on surt sang molt oxigenada per l’arteria aorta. Aquesta arriba als diferents òrgans del cos, on hi ha un intercanvi de gasos (O2 CO2) on es deixa O2 i es capta CO2, gràcies al capil·lars sistèmics. La sang arriba rica en CO2 a l’aurícula dreta a través de les venes cava.
Sistema Nerviós El sistema nerviós és un dels sistemes orgànics més complicats de l’organisme humà. És l’encarregat de controlar, amb el sistema endocrí les diverses activitats corporals. Els demes sistemes procuren el “benestar” del SN.
VOLUNTARI 1. Divisions del SN  Sistema nerviós de la vida de relació: ens permet relacionar-nos amb l’exterior.
o Sistema nerviós central  Encèfal: dins del crani  Medul·la espinal: dins la columna vertebral.
o Sistema nerviós perifèric: són prolongacions del sistema nerviós central  Nervis parells cranials: surten de l’encèfal nervi auditiu.
 Nervis raquidis: surten de la medul·la espinal.
1  Sistema nerviós autònom o Simpàtic: prepara a l’organisme per una emergència. Afavoreix l’acció exterior i disminueix el treball intern de l’organisme. S’assegura que hi hagi oxigen suficient en el cos, augmentant la freqüència respiratòria.
Augmenta la freqüència cardíaca i arterial. El perill o emergència, pot ser real o no.
o Parasimpàtic: Situa a l’organisme en repòs, conservant i intentant el restabliment de l’energia. Disminueix la f. Cardíaca, respiratòria, arterial.
Hi ha més acció sobre els òrgans interns.
NO VOLUNTARI T2 Sistema Circulatori i Sistema nerviósAlejandra Benito Sempre hi ha un equilibri entre els dos sistemes.
2 ...

Tags: