TEMA 8. MARKETING MIX (1ra part) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 4º curso
Asignatura Economia i Gestió de l'Empresa Agroalimentària
Profesor F.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 20/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ TEMA 8. MARKETING MIX (1ra part) Màrqueting mix Ara, el que es tracta és construir estratègies per arribar al consumidor.
El model de les 4C’s es basa en el què és el Màrqueting mix o en el model de les 4P’s. El model de les 4P’s és un instrument que utilitzen les empreses per a construir i connectar amb el client.
El màrqueting mix es basa en l’anàlisi del producte, el preu, la distribució i la comunicació.
Haurem d’analitzar cadascun d’aquests components per veure quines són les possibilitats de l’empres per construir canals de màrqueting per a connectar amb el client.
Model per a la gestió de les 4P’s • Producte Béns o serveis capaços de satisfer una necessitat o desig del consumidor. Els productes poden classificar-se segons la seva naturalesa en: productes de consum, industrials i serveis.
Si no satisfà una necessitat, no hi ha producte.
Atributs del producte: - Producte tangible: elements que permeten la identificació del producte i el reconeixement pel consumidor.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Per aconseguir un producte tangible és senzill. S’obtenen uns beneficis bàsics que seria el producte en si, després se li dóna un envàs, un estil, una marca i una qualitat.
- La Marca: signe o medi que serveixi per a distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa de productes o serveis idèntics o similars d’una altra empresa.
Estratègies de marca: o Marca única: la mateixa marca per a tots els productes encara que siguin diferents o Marques múltiples: diferents marques en una mateixa empresa. Estratègia oposada a l’anterior o Segones marques: marques pertanyents a empreses amb altres marques.
Es busca aconseguir arribar a segments de mercat diferents.
o Marca de distribuïdor: marques privades o marques blanques Producte augmentat: servei addicional i immaterial per al consumidor ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Cartera de productes/Gama de productes: oferta total de productes que té una empresa.
Composat per línies de productes i productes individuals.
Línia de productes  conjunt de productes relacionats entre si per satisfer un mateix tipus de necessitat.
Característiques: - Amplitud: quantes línies diferents té - Profunditat: quants productes tenen les línies - Longitud: és el número total de productes individuals - Consistència: quina relació existeix entre les diferents línies, a nivell de canals de venda...
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ L’amplitud de la gama seria de 3 línies de producte. Cada línia de producte satisfà una sèrie de necessitats particulars i cadascuna té una profunditat de línia.
Estratègia de nous productes: Creixement mitjançant: 1. Completar una línia de producte 2. Identificació d’una nova necessitat ...

Tags: