Tema 11.1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema 11: El Paper de l’Estat en les Economies modernes Objectius i Instruments d’intervenció del Sector Públic en l’economia La intervenció del SP en l’economia: - Objectius: I.
Creació del marc legal que permet l’existència de mercats II.
Solucionar fallades de mercat III.
Millorar l’equitat de la distribució de recursos que genera el mercat IV.
Altres objectius: estabilitat i creixement - Instruments: o Regulacions (p. ex. Normes de contaminació, llei antitabac) o Finançar i/o produir béns i serveis (p. ex. Sanitat, atur) Finançament i producción pública: definicions o Finançament: un bé o servei està finançat públicament quan els fons utilitzats per la seva adquisició o producción provenen dels ingresos de l’Administració POWER POINT à dipositiva 18, concepte SACIETAT Productivitat marginal decreixent relacionada amb el cost marginal creixent (exemple biblioteca) Més cost, menys productivitat. Corba de costos marginals creixent. Tema 12: jocs estàtics amb información completa Facin el q facin els altres, segur que amb una (estrictament dominada) s’obté pitjor resultats. Si en l’equilibri de Nash una estrategia té tots els cercles és estrictament dominant. Resultats: EN = (B,D) à (6,6) Tema 13: Jocs Dinàmics amb Informació Completa Objectius - - En aquest tema tractarem els jocs dinàmics o Els jugadors preñen decisions de manera seqüencial o successiva o Reben els seus guanys o Els guanys depenen de la combinació d’accions que acaben d’elegir els jugadors Ens centrarem un en els jocs amb informació completa o Els jugadors coneixen les funcions de guanys A més, distingirem entre jocs dinàmics amb información: o Perfecta: a cada momento del joc, el jugador a qui li correspon decidir coneix la historia completa de totes les decisions preses fins al momento o Imperfecta: en algún momento del joc, el jugador a qui li correspon decidir no coneix tota la historia del joc 1. Introducció: representació dels jocs en forma extensiva Jocs en forma normal Caracterització del joc: - EL conjunt de jugadors El conjunt d’estratègies possibles de cada jugador (Si) Els guanys que corresponen a cada perfil estratègic (o funció de resultats) Jocs en Forma Extensiva Caracterització del joc - - Conjunt de jugadors o Quan ha de jugar cada jugador o El conjunt d’accions possibles de cada jugador quan li toca jugar o La información de la que disposa cada jugador quean li toca jugar Els guanys que correspoen a cada perfil estratègic En la forma Extensiva els jocs es representen en forma d’arbre de decisió Elements: - Nodes de decisió Enllaços o branques Nodes finals amb els guanys/resultats Propietats que s’han de satisfer - Únic predecesor No hi pot haver cicles Definicions bàsiques Jugadors: els individus que prenen decisions. Cada jugador tria les seves accions amb l’objectiu de maximitzar els seus guanys Accions: decisions que el jugador pot prendre. El conjunt d’accions descriu totes les alternatives disponibles dels jugadors Trajectòria: és la successió de jugades que els jugadors fan Estratègia: pla contigent complet (quina acció prendre cada cop que hagi de decidir?) És important l’ordre de presa de decisions? - - En mots casos sí o Avantatge per a qui juga primer o Avantatge per a qui juga segon En d’altres no Avantatge per a qui juga primer - Recuperem el joc de “Batalla de Sexes” però ara en la seva visió seqüencial ...