Els protocols TCP i UDP, les seves similituds i diferencies. (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 10/06/2014
Descargas 0

Descripción

els protocols TCP i UDP, les seves similituds i diferencies.

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 3 A la sessió 3 hem après sobre els protocols TCP i UDP, les seves similituds i diferencies.
TCP i UDP són dos protocols de transport de nivell 4.
UDP és un protocol no orientat a connexió, per tant, orientat al usuari. És a dir quan una màquina A envia paquets a una màquina B, el flux és unidireccional. La transferència de dades és realitzada sense haver realitzat prèviament una connexió amb la màquina de destinació (màquina B), i el destinatari rebrà les dades sense enviar una confirmació a l'emissor (la màquina A). Això és degut a que l'encapsulació de dades enviada pel protocol UDP no permet transmetre la informació relacionada a l'emissor. Per això el destinatari no coneixerà l'emissor de les dades excepte la seva IP. Per aquest motiu el protocol UDP te una millor rendibilitat amb peticions curtes. (MULTICAST != BROADCAST != UNICAST). Multicast és un broadcast amb filtro o un unicast d’un grup l’UDP l’utilitza per no haver de fer moltes connexions.
Contràriament a UDP, el protocol TCP està orientat a connexió. Quan una màquina A envia dades a una màquina B, la màquina B és informada de l'arribada de dades, i confirma la seva bona recepció. Aquí intervé el control de dades que permet verificar la integritat de les dades transmeses. D'aquesta manera, si les dades rebudes són corruptes, el protocol TCP permet que els destinataris sol · licitin a l'emissor que tornin a enviar les dades corruptes, com per exemple amb la finestra lliscant que envia un número de seqüència i quan el receptor ha rebut bé la informació, envia el mateix número de ack que pertany a la seqüència.
Daniel Martinez Heredia PROTOCOL RARP El protocol RARP és un protocol de suport al nivell de xarxa que efectua la resolució de la direcció física a l'adreça S'encapsula en trames del nivell d'enllaç.
Quan una màquina que coneix la seva adreça física necessita conèixer la seva adreça IP , difon una trama que conté un paquet RARP Request a totes les màquines de la seva xarxa (broadcast) . Amb aquest paquet es sol · licita al servidor RARP que té la taula que relaciona adreces físiques i IP , li correspon a aquesta direcció física que responguin indicant la seva adreça IP . Això es dóna en els casos en què aquesta màquina no pot guardar la seva adreça IP , com màquines sense unitats de disc , pel que no poden generar i guardar aquestes taules que relacionen adreces físiques i IP de cada màquina de la xarxa a la qual pertanyen.
...