Exercic 5.3: L'empresa AX (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 5.3. L’EMPRESA AX 1. Prepara el compte de resultats per cada un dels tres anys basat en el cost complet (Full cost). COMPTE RESULTATS FULL COST Ingressos - Cost de la venta Marge Brut industrial - Costos comercials + administratius BENEFICI Cost unitari 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 = ANY 1 ANY 2 ANY 3 200.000 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 100€/un. 240.000 € 136.000 € 104.000 € 52.000 € 52.000 € 120€/un. 240.000 € 144.000 € 96.000 € 52.000 € 44.000 € 120€/un. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠 2. Prepara el compte de resultats per cada un dels tres anys basat en el cost variable (Direct cost). COMPTE RESULTATS DIRECT COST ANY 1 ANY 2 ANY 3 Ingressos - Cost de la venta MC Industrial - Costos comercials variables MC - Costos fixes industrials - Costos fixes comercials + administratius BENEFICI Cost unitari 200.000 € 50.000 € 150.000 € 10.000 € 140.000 € 70.000 € 40.000 € 30.000 € 50€/un. 240.000 € 60.000 € 180.000 € 12.000 € 168.000 € 70.000 € 40.000 € 58.000 € 50€/un. 240.000 € 60.000 € 180.000 € 12.000 € 168.000 € 70.000 € 40.000 € 58.000 € 50€/un. 3. Prepara una reconciliació o explicació de la diferència en els beneficis obtinguts per cada any resultants de l’ús dels mètodes sol·licitats als apartats anteriors. BENEFICI SISTEMA COMPTABLE FULL COST DIRECT COST Diferència ANY 1 50.000 € 30.000 € 20.000 € ANY 2 52.000 € 58.000 € -14.000 € STOCKS ANY 3 44.000 € 58.000 € -6.000 € ANY 1 1.300.000 € 650.000 € 650.000 € ANY 2 0 € 0 € 0 € ANY 3 0 € 0 € 0 € A l’any 1, amb el Full Cost imputem tots els costos industrials al producte, inclosos els CIF (cosa que amb els Direct Cost no fem). És per això que el benefici és major amb Full Cost. 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 − 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 = 100 − 50 = 50€/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡. 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 = 50 · 400 = 20.000€ aquest cost que ha quedat al magatzem és la diferència de beneficis utilitzant un cot o l’altre. ...