Tema 24: Part i amenaça de part_Farmacologia i terapèutica 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Palmira Homedes Tema 24: Part i amenaça de part prematur Inducció al part La inducció al part és una tècnica que ca dirigida a desencadenar contraccions uterines abans del començament del part espontani.
És un procediment que està indicat quan els beneficis de finalitzar la gestació per la salut de la mare i el fetus són superiors que els de permetre que l’embaràs continuï.
Els fàrmacs utilitzats són: • • OXITOCINA POSTAGLANDINES OXITOXINA: és un pèptid de 9 aminoàcids que està secretada per la hipòfisi posterior. Presenta efectes sobre l’úter, tals com: • • • • Com a conseqüència de la pressió del fetus sobre el coll uterí, es produeix l0’alliberació de oxitocina que estimulada que augmenti el diàmetre del coll uterí.
Contracció uterina fisiològica (del fundus cap al coll de cèrvix) Augmenta el numero de receptors al llarg de l’embaràs i agafa el màxim de receptors en dates properes al part (ineficaç a partir de la setmana 20 de gestació) raó per la qual, la oxitocina a etapes prematures no es segrega i per tant, no és útil per induir l’avort.
No dilata el col de l’úter, només augmenta les contraccions.
La oxitocina segueix un feed-back positiu. A més, afavoreix la sortida de llet a nivell de la glàndula mamaria. Es veu estimulada per la succió del nadó.
OXITOCINA SINTÈTICA: S’administra per infusió intravenosa: s’inicia a dosis baixes i es va incrementant la dosi fins aconseguí l’activitat uterina suficient La resposta es produeix als 3-5 minuts de la seva administració. No obstant, es considera que la concentració plasmàtica estable s’aconsegueix als 20-30 minuts. Per tant, abans d’incrementar la dosis, esperarem a que s’hagi assolit aquesta concentració.
Cal vigilar la dosi i el balanç de líquids. S’ha d’evitar d’administració intravenosa de manera ràpida i sense diluir. No s’administra per bolus ja que pot produir una hipotensió severa.
Complicacions: • • • Hiperestimulació/ruptura uterina (a dosis elevades) Pèrdua del benestar del fetus Intoxicació hídrica: degut a que pot activar els receptors de la hormona antidiürètica.
Aquesta intoxicació provoca una disminució d’electròlits. En el cas del sodi, provoca una hiponatrèmia, que donarà convulsions.
Palmira Homedes Contraindicacions (extensibles a altres fàrmacs que indueixen el part): • • • Desproporció cefalopèlvica: hi ha una manca de proporcionalitat entre el cap del nadó i la pelvis de la mare per la qual cosa, el nadó no pot sortir de manera fisiològica.
Presentació anormal: el nadó ve de cul o d’esquena Historia de cesària: úter amb cicatrius que pot provocar una ruptura uterina Precaucions: • • No administrar amb prostaglandines. Espaiar l’administració com a mínim 6 hores.
Avaluar el benefici/risc en el pac de part prematur, part múltiple o dona multípara (més de 5 parts) PROSTAGLANDINES: presenten un efecte dual: dilatació i maduració cervical + efecte oxitòcic (contraccions).
• DINOPROTONA (PGE2): es pot administrar amb dues finalitats: o Inducció al part: Comprimits per via oral Infusió intravenosa o Preparació cervical (prèvia a inducció al part) Gel endocervical Dispositius d’alliberament vaginal Efectes adversos: aquests solen produir-se quan els fàrmacs s’usen per via sistèmica. per via oral hi ha baixa disponibilitat.
• • Nàusees, vòmits, febre, diarrea (absorció sistèmica) degut a que les prostaglandines produeixen contraccions a nivell de la musculatura gastrointestinal.
Hiperestimulació uterina (retirar l’administració del fàrmac) Contraindicacions: • • Circumstàncies que desaconsellen ús oxitòcics (presentació anòmala, desproporció pelvi-fetal, cesària prèvia, etc.) Administració simultània d’oxitocina Altres uterinotònics: METILERGOMETRINA: és un derivat ergotominic que provoquen una contracció no fisiològica.
Per tant, són contraccions que no ajuden a néixer el nadó. Raó per la qual aquest fàrmac no està dirigit en la inducció al part, sinó en el control de l’atonia i en les hemorràgies post-part. Ajuden a tornar l’úter a la seva posició fisiològica després del part.
S’administren per via intramuscular, per via intravenosa, per via subcutània i per via oral en forma de comprimits.
Efectes adversos: nàusees, cefalea, dolor abdominal, vasoconstricció perifèrica.
Contraindicat: contraindicat en el moment del part. S’administra a posteriori.
Palmira Homedes CARBETOCINA: és un anàleg de l’oxitocina usat en el control de l’atonia uterina post-cesàrea.
Amenaça de part prematur És un procés clínic que sense tractament podria conduir a un part abans de la setmana 37 de gestació. Fins a la setmana 37 és perillós l’embaràs. De la 37 ala 40 només serveixen per guanyar pes.
És un diagnòstic basat en l’aparició de contraccions uterines i en la presència de modificacions cervicals. El tractament: • • • Repòs Corticoides (estimulació maduració pulmonar fetal administrant corticoides a la mare) Tocolítics: amb l’objectiu de retardar el part un mínim de 24-48 hores, per tal d’arribar a un bon hospital ATOSIBAN: és un anàleg de l’oxitocina amb acció antagonista, que ha patit una modificació en els seus aminoàcids. Presenta un perfil de seguretat molt bo perquè produeix pocs efectes adversos a la mare i no té cap efecte sobre el fetus.
S’administra per via intravenosa (bolus inicial + infusió intravenosa 24-48 hores). No s’utilitza als EEUU, però si a USA.
Efectes adversos: escassos • • Nàusees, cefalea, taquicàrdia Perinatals: no Contraindicat quan la mare té algun tipus de malaltia.
Avantatges: eficaç, acció ràpida. Presenta efectes adversos mínims i sense impacte perinatal Inconvenient: preu elevat Agonistes β2: RITODRINA Aquest fàrmac produeix un efecte relaxant del múscul llis.
Efectes adversos: • • Taquicàrdia/arítmia, tremolor, nerviosisme, hiperglucèmia, alteracions tiroïdals, edema de pulmó, hiperglucèmia Perinatal: taquicàrdia i hipoglucèmia (ja que la mare té hiperglucèmia i produeix més insulina que crea al nen una hipoglucèmia).
Degut a efectes cardíacs, a EEUU no s’usa. A Europa s’ha retirat via oral (Espanya des 2013).
Només via intravenosa, màxim 48h, monitorització paràmetres cardiovasculars i bioquímics.
Contraindicacions: arítmies, malalties cardíaques, hipertiroïdisme, diabetis no controlada, hipertensió pulmonar.
Palmira Homedes Presenta un pitjor perfil de seguretat. A Europa es considera de segona o tercera línia. És un fàrmac barat. Si no hi ha contraindicacions i es fa un bon control, s’utilitza.
Antagonistes del calci: NIFEDIPINA És un antagonista del calci que bloqueja el canal de calc (evita l’entrada de calci) de manera que provoca una relaxació de la musculatura llisa dels vasos. Per tant, provoca vasodilatació.
S’administra per via oral en una solució de 5mg/ml (Nife.-par) Efectes adversos: • • Envermelliment facial, cefalea, vertigen, hipotensió transitòria Perinatal: no hi ha efectes adversos.
Contraindicacions: • • • Malaltia cardíaca (estenosi aòrtica, insuficiència cardíaca) Hipotensió severa, hipertiroïdisme Malaltia renal severa Avantatges: bon perfil de seguretat, facilitat d’administració orla, cost baix Vigilar amb la pressió arterial i la freqüència cardíaca materna. És te poca experiència amb aquets fàrmac com a tocolitic.
Altres tocolitics: SULFAT DE MAGNESI: presenta una acció no selectiva per l’úter (relaxant muscular no selectiu).
És important que les concentracions plasmàtiques no siguin molt elevades perquè e podria produir una aturada respiratòria i cardíaca.
S’administra per via intravenosa. S’utilitza als EEUU.
És un fàrmac perillós si s’acumula perquè pot provocar insuficiència renal. Raó per la qual està contraindicat en insuficiència renal.
INDOMETACINA: actua inhibint la síntesi de prostaglandines, indueixen la contracció i dilatació, podem treure un efecte tocolitic. S’administra per via oral o rectal.
Efectes adversos: • • Materns lleus: nàusees, pirosi Perinatal: tancament ductus, hipertensió pulmonar Evitar administra després de la setmana 32 i tractar menys de 72 hores. No està aprovat a Espanya amb aquest indicació.
...