TEMA 1 (2) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

t¿5 se;.:i.e» ecoo§mi?c,ra -{<r¡e*'l r¡¡<: Y¿: cjqliti,LL{-ints-ka i 1xd { {'Dt '€a ) \-¡ ¿ istbri errcf-s, QaQdna fñe.§§ftf,.r. t'erro¡^ de c.
P,-<cJ cLáss iFtcgcid H&oDe\ be r¡,€LS ('{¿[crJctr¡'ct ás \o +,3. -taü s1.¿¿ 'cmc-4e*a <,EtUdi <Je rA h un¿t ¿(ció .
p¿<-sicctd H, r.t. Qtlo§fio;ktc'.s o Sr¡b@itrs I r,o u$tG+qer.\ (q. *.r¡e +!+cfd fo*ierm oñ eEi+ueI <e wQ'rcoü Qucr,n*i-t¿r{ic¿s,t, s'u;[-ie*ar .¿'s+'t¡nt t61 sir-]e {¿t"-§ffi}-0 á,,nilllsts kl»a9- a.rrio¡'sts trrriuor,,b,n{ de s.1 r norná¡ u*U'-tigrñ (q s-.r ) ffiCIy,t r€gfe»ó?¿ t mE+o<ir¡ n (} + dr1 ST -6.<to{\g¡Y|el-tfic'^ pclrCv.nEhnC¡ *,"(ü!!)P'*:; r."-tuüsts c-¡locl'sticc" tro ru rrr-k¡I ) "i{ sivi("> ) ST *é un ccr,ie't+ dieoQl!;ar¿js . i.rr a,;*¡qr¡o e$ k: ircl¿§ c¿l¿§ojq¡'q, E¿«r)ircrh 4 -riPuJs d¿ S-f t¡ne.
t:§ mojelr 1o/ñp s AL Dt .r. 4,6 ,€ r¡o \a ert ) 6vn§0.t's i Hocei ce O.YrdLf$S Cti.u¡lccr S"T ( T ¿ i3 pR€§ia?ó í A$¿tu§c?6 be L§ GpAc-?flT *indaro d:€e¡c¡¡*s' scja<.r-l ho ho¡¿rem d'crzvra0r'*¿a-t ' () uzorc §e rnárodo^' ccE(). si¿-re t vak V -¡r {er q¡.rr.n iq¡o p-ecricci PFll:'?ul qc.{añ epr-rcotctn ) A pdcr\ vro ho podc,v\n i <,vrc p " utiu+?€*n ) , c Jt:.
td'¡ '¡€ 2ó \4 , zot§ a zQ\6. 2Ot6, zC',f-l i -lari¡r¡ 2 *ráod¡¡ sen+r+ -Ta.re.m sttootadc¡rS §4j€!J¡¡, nqr ()- P¿L.
t v,"r., FedocE 2or6 ?€r{"c"g ft¿rjose r ,o*, zo,e \ V ,o* o- qr-rcmf-á p€-Lro cf4I) Ue./rr} al.K.i § BvT i ¡ñr:;s-i¡li,*i( \{ * ) V¿o r¿ rñfsíro eYrq W"^.1.* q¿,in :.-tá <Q "oL .(qs da§ l ¿ol¿ i 20rq .
ho ccro¡nrcrv, .* ha = ú,ec¡; * P'etilrcJd r<er!- CO¡nÉ-¿rn ü et o(\ , vniti¿¡ rn#ode. d) LiLt**ia-l+qo¡ Fr. cr. tu) f)rc-d-l'(c,tcrrs S is{<j'c,:Ptf V¿oi4 II .-- I i F1\i. - rx;..'lntrl+ uoilcr , 4 po<liccii.
ti ,o,s; zoi+ ^e1.1(§*.
jp6¿p5igcrwoer¿-t '€tns c¡ +rdooa l',o* d:'r f[1;; l,:ci-rrrt ert?il"tfl v¿or3 ¡e-tJceG.: wX,-.Sr-ftl! e.Q q4*¡¿ +(ñqLLi e"q p§€ e,--dicc-ri | 2oi6 qr-tc¿ ...