TEMA 5 (16) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

AaHA (, {,{ )n¿ Pe'r eÉ-elü?!¿ ?¿* + (F" ?+.,.
§ * ur - @.rus*r' (. - (P^L'¿)?r .t 6,LtJut + t.{rAp ?áú ¡2 2( i6 {9 ,l Qg¿6¡éarl Aetm t¡,+) v¡ Srg.
ertoor'otcCI Vg3[+é,Y¿.tsut- t*rt65 .,.
0, u.r-t *- i[t'rnnn" I I árcrore § aefHA ( p' b'Q )t ' o¡ Hod*¡. *ta¿rceo§¡ PuuD ro{e$ro*: §f6ri $rl ul pro«í^ gytoci¡+ti "¿L+qcrioñot Ía tnfcgrct o holloglil drcrée b ¡{ , oo ¡¿rl h(<teor¡s.rrt c¿rtctclonCr¡l . €D 0o+ ccrrtgrltr cn cstoclooq¡l Cr'{e¡c.ncr'q¡.r* -to .ortqrtqntrned ' § ueg[d€b.
1ut Y¿ nr á $qu¡Jx AQ,HA t P, Q lS ee¡t te)!. t,t-Lt)Dyt Supotao cstcrcJonc¡r.r'.
Uar§crs ü ,Y+ ío r.ru prod,o io{c6rat {tordre § f (" .t tcg¡¡¿ít( 4a ot! trJ g éa .E laciohorr i uo Gs+rr¡¡ra AQ,IHA ( Pr¡, q lt ' - 0, Lt- ... - 0oLt" I tn-t"lPyr . § +tn-@,Lt- - @a u q'\ '.t 4xauplo {". ¡}ar 4, Vt oo = s rA§ tl¿ la - ,6', 1-t-ualYt 26 ola.clcrc-t¡,t , fP-+¿ trlg = ¡ 4-¡a) Yg á =¡¡? e5{crc,icno.r,f : (4-t4,ya L AetÉA l'l r-1, O l¿ trttm¡rrl ¿ '69cradar' dc rcicu{¡ I ( ¿- Éveu:pe L " Ter s: lz , V¡ oo "As [,t-L'ti¿Y1 0tL¿l ( {-L4l,Yr . A +os í¡ .arrctcJcrnuf - p¿rñ Ut = t -1 - L,. )O?o" á .o+oucrcu¡ FAF[-,1-L't¡Lyt AR?H4 lz L i .-u,.) L4 HA =Z , [ o, ?, ,, -_ z ],.
..
L4 [ + {z - @,rq - (dr. lq ...