21.3 Trastorns hemorràgics: Fibrinolítics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 30/04/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 3. FÀRMACS FIBRINOLÍTICS O TROMBOLÍTICS La plasmina és l’enzim fibrinolític: converteix el coàgul de fibrina en fragments solubles. La plasmina es forma a partir d’un precursor inactiu: el plasminogen, que es pot trobar lliure o associat a fibrina formant part d’un coàgul.
El plasminogen associat a fibrina és activat més selectivament pel tPA (activador del plasminogen tissular). En teoria, un fibrinolític hauria d’activar el plasminogen associat a fibrina per tal de destruir els coàguls patològics, i no hauria d’afectar el plasminogen lliure, que actua sobre els processos normals de coagulació.
Un fibrinolític activa tant el plasminogen lliure com aquell associat a fibrina, causant un estat d’hiperfibrinolisi. Destrueix doncs el coàgul patològic (aquell format per fibrina+plasminogen) però també destrueix el coàgul fisiològic. En global, augmenten les hemorràgies sanguínies Un trombolític activa selectivament el plasminogen associat a fibrina i no tant el plasminogen lliure; per tant, no provoca tantes hemorràgies sanguínies. Són derivats del tPA ESTREPTOQUINASA Obtinguda de l’Streptococcus beta-hemolític. Per si sola no és activa: requereix formar un complex amb el plasminogen. El complex sí que pot convertir el plasminogen en plasmina Inconvenients • No pot convertir totes les molècules de plasminogen en plasmina: una part d’elles s’ha d’utilitzar per a formar el complex • Al ser produïda per un microorganisme, pot generar Ac que inactivin l’estreptoquinasa; també variabilitat en la resposta, reaccions al·lèrgiques i infeccions per Streptococcus • Produeix hipotensió per un augment de la bradicinina, que provoca en últim terme un augment de la creatinina UROCINASA Present en l’orina humana, no produeix tantes reaccions al·lèrgiques i s’obté per DNA recombinant. Aconsegueix convertir el plasminogen en plasmina per si sola, però no és tan eficaç com l’estreptoquinasa 10 de 11 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 tPA O ALTEPLASA Obtinguda a partir de RNA recombinant de l’alteplasa, que aconsegueix activar el plasminogen a plasmina ja que es multiplica per 400 en presència de fibrina.
- Activa més selectivament el plasminogen en forma de coàgul patològic - Presenta semivida plasmàtica baixa. Això ha obligat a sintetitzar derivats amb major semivida: reteplasa i tenecteplasa (admin IV ús exclusiu hospitalari; en trombosi i infart de miocardi) EFECTES ADVERSOS • Hemorràgies, especialment problemàtica la cerebral • Afecta 0.5-2% dels pacients tractats • Habitualment apareixen les primeres 24h • Mortalitat > 50% (!!!!) • Més freqüent amb l’alteplasa; també en > 65 anys, dones amb antecedents d’ictus, HTA > 160 mmHg, pes < 65 kg (dones) i < 80 kg (homes), i INR > 4 o TP > 24 s Antídots en cas d’hemorràgia cerebral: àcid tranexàmic i àcid aminocaproic. S’uneixen al plasminogen de la plasmina evitant que aquesta última s’uneixi a la fibrina del coàgul, i així intenten revertir l’efecte (inhibidors de la fibrinòlisi) APLICACIONS TERAPÈUTIQUES 1. Malaltia tromboembòlica venosa: trombosi venosa profunda (TEP) i embòlia pulmonar (EP) • Profilaxi • Heparines de BPM a dosis baies • NACOs: dabigatran, rivaroxaban, apixaban • Tractament • Heparines de BPM a dosi terapèutica i antivitamínics K: eviten l’extensió de la trombosi i possibles recidives • Rivaroxaban: evita l’extensió i recidives • Fibrinolítics: eliminen coàguls 2. Malaltia arterial perifèrica • Insuficiència renal crònica de les extremitats inferiors: AAS o clopidogrel per prevenir ictus o IM • Oclusió arterial aguda perifèrica: cirurgia, AAS i HNF 3. Malaltia cerebrovascular tromboembòlica • Tractament i prevenció secundaris: AAS o clopidogrel • Valvulopaties, pròtesis valvulars i fibril·lació auricular: prevenció primària amb antiagregants i anticoagulants que eviten embòlies CV 4. Teràpia antitrombòtica en cardiologia • Angina estable o inestable de pit: AAS • Si cal hospitalització (angina aguda) afegir HNF o HBPM per a evitar infart i mort • Infart agut de miocardi: fibrinolítics. La seva eficàcia baixa passades 6 hores Limitació en hemorràgies, especialment la cerebral 11 de 11 ...