TEMA 8 - TRANSDUCCIÓ DE SENYALS VIA RAS (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Ampliació Biologia Cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 23/11/2014
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8 TRANSDUCCIÓ DE SENYALS VIA RAS 1. Introducció • transmissió de senyals⟶estacions centrals (=punts on poden convergir més d'una senyal procedent d'estímuls diferents) -rebem, modulen i transmeten els senyals • proteïna Ras = estació central -important en creixement i diferenciació -gen mutat en el 30% de tumors sòlids⟶Ras activa⟶proliferació descontrolada⟶càncer o tumor.
-trobem a Ras assoaciada a membrana per dos lípids, la podem activar amb receptors tyr kinasa o amb la proteïna G, cascades, proteïnes d'intercanvi o GAP -Ras és una GTPasa monomèrica (pot estar en forma de GTP o GDP), GEF i GAP dependent per activar-se⟶activació de les MAP kinases 2. regulació de Ras • GAP⟶n'hi ha 5 de ≠ (P120-GAP, neurofibromin,...) -Ras-GAP⟶ acceleren activitat GTPasa -mutacions a GAP⟶Ras constitutiva⟶càncer. Ja que el temps que tenim activada a Ras és excessiu, massa proliferació.
-té dominis SH, podem activar a GAP quan una proteïna transductora de senyals ens formi nous llocs de senyal que reconeguin SH3 o SH2 • GEF⟶mSos -sempre unida a un adaptador (Grb2) que s'uneix al domini Pro -intercanvi de nucleòtids ⟶ GDP a GTP.
Cada receptor es fosforila en un lloc diferent, per tant el lloc de reconeixament és diferent.
Senyal⟶activació de GEF⟶↑recanvi (GDP⟶GTP)⟶activació de Ras⟶hidròlisi de GTP ↓↓vel⟶necessitem GAP⟶senyal⟶activació de GAP⟶↑↑vel hidròlisi Quan hem hidrolitzat el GTP⟶inactivació de Ras⟶sol guardar-se en vesícules.
Ras-GTP⟶activa Ras-GDP⟶inactiva 3. Activació de Ras mSos i Grb2 sempre van juntes. mSos no es pot unir directament al receptor⟶necessita adaptador (Grb2), aporta dominis SH3 i SH2.
GEF=GEF+adaptador (mSos)←dimer Receptor a mb(tipus tirosin kinasa)⟶ GF⟶ receptor dimeritza⟶fosforilació creuada i fosforilació de residus de tirosina⟶unió proteïnes amb SH2 (presents a l'adaptador de la GEF)⟶la proteïna citosòlica es dirigeix a mb (no s'hi associa)⟶interacció amb Ras⟶intercanvi nucleòtids (GEF dóna GTP i Ras GDP) !El residu de la tirosina que es fosforila no sempre reconeixarà dominis SH2, pot reconèixer altres dominis (ex. PTB) Com que mSos no té cap domini per PTB⟶adaptador⟶Shc(adaptador amb domini PTB) Quan arriba una senyal⟶activació receptor⟶ s'activa GEFmSos⟶complex del citosol va a mb⟶fosforilació d'un nou residu de la proteïna adaptadora (Grb2) amb dominis SH2⟶formació d'un domini per Shc ⟶activació de Ras⟶intercanvi de nucleòtids.
ex. (igual que abans però ara la proteïna adaptadora és Drk⟶(proteïna diferent)⟶necessitem, un nou domini.
4. Proteïnes efectores de Ras -quan Ras està activada, la principal diana és RAF kinasa o MEK kinasa (via de les MAP kinases), quan actuen sobre aquestes acabaran fent entrar al nucli factors de transcripció⟶Jun ens donarà divisió cell.
També poden actuar sobre PI3-kinasa⟶PIP3⟶activació Akt kinasa⟶supervivència de la cell⟶no ens dóna apoptosi. o PIP3⟶activació de Rho/Rac⟶citoesquelet.
...Comentario de gtorressotodosos en 2014-11-24 11:03:43
No em deixa descarregar-lo! A algú més li ha passat?
Comentario de gtorressotodosos en 2014-11-24 23:14:40
he tornat a provar-ho per veure si era un problema puntual...pro directament no m'obre l'enllaç quan clico a descarregar... :(
Comentario de eriubugentcamps33 en 2014-11-24 14:11:19
El puc tornar a penjar si vol, de moment ningú havia dit res :S