Anantomia del sistema nerviós autónom (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia Humana II
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 18/09/2014
Descargas 23

Vista previa del texto

Anatomia del SNA.
1. Generalitats.
Les principals funcions dels sistema nerviós autònom es basen en el control de la homeòstasi del medi intern; el control de hormones, ions, vísceres, etc. És un sistema que innerva a una sèrie d’òrgans, estructures inconsistents, com les vísceres, la musculatura llisa i les glàndules de secreció. Aquest es divideix en: - - Porció central: situada a nivell del hipotàlem (porta el control), del tronc de l’encèfal (en nuclis parasimpàtics) i medul·la espinal (origen de neurones simpàtiques i parasimpàtiques).
Porció perifèrica: viatja a traves dels nervi cranials i espinals. (ex. Nervi facial, a part d’innervar els músculs voluntaris de la cara també innerva inconscientment la glàndula lacrimal) 2. Divisió del sistema nerviós autònom.
2.1. Simpàtic.
Constitueix la porció més gran del sistema nerviós autònom. Aquest prepara l’organisme per l’emergència de tal manera que disminueix el treball intern de l’organisme. S’origina només a la medul·la espinal, només en els segments de T1 a L2-L3.
2.2. Parasimpàtic.
Conserva i restableix l’energia. De manera que situa l’organisme en repòs. S’origina a nivell de l’encèfal (tronc encefàlic) i medul·lar (nivell sacre).
2.3. Diferències.
El recorregut dels sistemes és del sistema nerviós central al gangli autònom mitjançant les neurones postganglionars.
- - El simpàtic a nivell de la medul·la, passa per un gangli (a prop de l’origen de les neurones preganglionars) i arriba al òrgan diana. És a dir la neurona preganglionar és més petita que la neurona postganglionar.
El parasimpàtic a nivell de l’encèfal, va al gangli (a prop del òrgan diana) i d’allà a l’òrgan diana. De tal manera que les neurones preganglionars són més grans que els neurones postganglionars.
...