El Compte (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Contabilidad y Finanzas - 1º curso
Asignatura Comptabilitat Bàsica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

EL COMPTE És l’instrument de representació i mesura d’un element patrimonial, que capta la seva situació inicial i les diferents variacions que posteriorment si vagin produint.
El compte té dues parts: Deure(comptes d’actiu) i haver(comptes de passiu). Una recull els augments i l’altre les disminucions, segons el tipus de compte.
1 Compte Comptes d’actiu 2 Comptes de passiu En els comptes d’actiu el deure recollirà el valor inicial i els augments, en canvi l’haver les disminucions. En els comptes de passiu l’haver recollirà el valor inicial i els augments i el deure les disminucions.
Tecnicismes dels comptes: 1. Obtenir compte: Posar-li el nom 2. Deure, debitar o carregar un compte: Realitzar anotació en el deure.
3. Abonar, acreditar o descarregar: Realitzar anotació a l’haver.
4. Saldo d’un compte: Diferència entre deure i haver.
5. Liquidar: Calcular saldo 6. Saldar compte: anotar l’import del seu saldo en la part que suma menys: Si el saldo es deutor s’anota en l’havr, si el saldo és creditor s’anota en el deure.
7. Tancar compte: Sumar deure i haver després d’haver-lo saldat per tal que sumin igual.
8. Reobertura: Obrir-lo després d’haver-lo tancat.
LA PARTIDA DOBLE El mètode de la partida doble -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Enregistrar a la vegada les dues parts oposades que, com a mínim, hi ha en tot fet comptable.
Utilitzat en l’estudi de les variacions i del compte Significat i contingut del deure i l’haver del compte Balanç Principis bàsics 1. Com a mínim, sempre hi ha un deutor per l’import de la operació, i un creditor pel mateix import  No hi ha deutor sense creditor 2. Per tot fet comptable hi ha un raonament per saber qui és el deutor i qui el creditor  Deutor és qui rep i creditor qui lliura 3. En tot fet comptable s’ha de complir... Deure= Haver 4. La suma del deure de tots els comptes cal que sigui igual a la suma de l’haver de tots ls comptes  Suma Deure = Suma Haver Assentament Tècnica comptable bàsica que consisteix en recollir la informació de les transaccions econòmiques de forma sintetitzada i cronològicament en un llibre registre.
LLIBRE DIARI= ASSENTAMENTS LLIBRE MAJOR= COMPTES Balanç de comprovació o Balanç de sumes i saldos -­‐ -­‐ Serveix per comprovar que el pas de les anotacions del Llibre diari (assentaments) al Llibre major (comptes) ha estat fet correctament.
Verifica el compliment del quart principi bàsic de la partida doble Condicions 1. Les sumes del deure cal que siguin iguals a les sumes de l’haver.
2. Les sumes del deure i de l’haver cal que siguin iguals a les sumes del deure i de l’haver del Llibre diari.
3. Les sumes dels saldos deutors cal que siguin iguals a les dels saldos creditors.
...