Pràctica 1 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Laboratori Integrat I
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 22/02/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica  1   HISTOLOGIA   PRÀCTICA  1:  Epiteli  i  tincions   1.Ronyó  de  conill/rata.  PAS-­‐Hematoxicilina.       Localitza   algun   corpuscle   renal   i   dibuixa   a   40X   l’epiteli   pla   simple   de   la   fulla   parietal   de   la   càpsula  de  Bowman.   Corpuscle  renal   Microvellositats   Glumèrol     Dibuixa  l’epiteli  cúbic  simple  dels  tubs  renal  seccionats  transversalment.   Quines  estructures  ha  tenyit  el  PAS?   -­‐El  PAS  ha  tenyit  les  microvellositats  presents  als  tubs  proximals  (pròxims  al  glumèrol)  de  la   cara  apical  de  l’epiteli                       1     Pràctica  1     2.  Intestí  prim  d’Amphiuma.  H-­‐E.   Dibuixa  a  40X  l’epiteli  prismàtic  simple.   Lumen   Intestí     Assenyala  les  microvellositats  de  l’epiteli.     -­‐Les  microvellositats  presents  en  aquest  epiteli  s’observen  com  una  estructura  difuminada   sobre  la  cèl·∙lula.  A  més  augments  observem  alguna  cèl·∙lula  caliciforme  (forma  de  copa,  gotes  a   la  part  apical  i  el  nucli  a  la  cara  basal).     2     Pràctica  1   40X       Cèl·∙lula     Caliciforme   Microvellositats                 3     Pràctica  1   3.  Llengua  de  Macacus/rata.  H-­‐E.   Busca  la  preparació  corresponent.  Observa  la  superfície  ventral  de  la  llengua  i  dibuixa  el   seu  epiteli  a  40X.     Assenyala  les  capes  apical  i  basal  d’aquest  epiteli.   De  quin  epiteli  es  tracta?   -­‐Epiteli  pla  estratificat.   (Papil·les gustatives) Part  ventral   4     Pràctica  1   4.Tràquea de Macacus/Canis. H-E Localitza l’epiteli de la tràquea i dibuixa’l a 40X.
  10X                       Assenyala  els  cilis  de  les  cèl·∙lules  epitelials  i  alguna  cèl·∙lula  caliciforme.   De  quin  epiteli  es  tracta?  Epiteli  pseudoestratificat.           5     Pràctica  1   5.Urèter/bufeta  urinària  de  Macacus.H-­‐E   Busca  la  preparació  corresponent.  Localitza  l’epiteli  i  dibuixa’l  a  40X.     Assenyala  alguna  cèl·∙lula  binucleada.       6     Pràctica  1   6.Pàncrees  de  Macacus.  H-­‐E.   Dibuixa  a  40X  un  illot  de  Langerhans  i  diversos  acins  serosos.     L’illot  de  Langerhans  està  format  per  glàndules  endocrines,  els  acins  serosos,  es  tenyeixen  més   rosa  i  són  els  que  es  troben  al  voltant  de  l’illot.   7     ...