Pràctica maquetes 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 17
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 154
Subido por

Descripción

Pràctica maquetes 1 realitzada el 15/3/16

Vista previa del texto

PRÀCTICA MAQUETES 1 (Grups 1/4): Identificació i localització de les principals subdivisions del sistema nerviós Part 1. Termes de referència Part 2. Observació d’un encèfal humà Part 3. Sistema ventricular Part 4. Parts del sistema nerviós Part 5. Medul·la espinal Part 6. Observació de seccions de medul·la espinal i d’encèfal amb el microscopi PART 1. Termes de referència 1. 1. Separa els dos hemisferis de la maqueta d’encèfal, i fixa’t en com es veu la cara medial de l’encèfal.
Quin tipus de tall has fet? Secció sagital medial http://aic-server4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Anatomy%20brain%20diagrams.htm Autor: Janet Fong. 2009 Nolte, J.; Angevine, Jr, J.B. (3ª edición, 2009). El Encéfalo humano en fotografías y esquemas. Barcelona: Elsevier España S.L.
PART 1. Termes de referència 1.2. Identifica la perspectiva des d'on es veuen les estructures de l’encèfal en la foto i en el dibuix, així com els termes de referència a nivell del prosencèfal (cervell) i del tronc de l’encèfal (on està la part dorsal, ventral, lateral, medial, etc).
Perspectiva sagital medial Doral Dorsal Frontal/ anterior Posterior /caudal Ventral Prosencèfal Nolte, J.; Angevine, Jr, J.B. (3ª edición, 2009). El Encéfalo humano en fotografías y esquemas. Barcelona: Elsevier España S.L.
Posterior Anterior Ventral Tronc de l’encèfal http://aic-server4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Anatomy%20brain%20diagrams.htm Autor: Janet Fong. 2009 PART 1. Termes de referència 1.3. Identifica la perspectiva des d'on es veuen les estructures en la foto i el dibuix, així com els termes de referència (on està la part dorsal, ventral, lateral, medial, etc).
Perspectiva ventral/basal Frontal/anterior Medial Lateral Caudal/ Posterior © 1999-2016, Rice University. licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.
Nolte, J.; Angevine, Jr, J.B. (3ª edición, 2009). El Encéfalo humano en fotografías y esquemas. Barcelona: Elsevier España S.L.
PART 1. Termes de referència 1.4. Identifica el tipus de secció i la perspectiva des d'on es veuen les estructures en la foto i el dibuix, així com els termes de referència (on està la part dorsal, ventral, lateral, medial, etc).
Secció coronal Dorsal Medial Lateral Ventral http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_human_cor onal_section.svg Autor: Patrick J. Lynch. 2006 http://www.neuroanatomy.ca/index.html ©2006-2016 Claudia Krebs - University of British Columbia PART 1. Termes de referència 1.5. Identifica el tipus de secció, així com els termes de referència (on està la part dorsal, ventral, lateral, medial, etc).
Secció horitzonal Lateral Anterior Medial Posterior http://www.neuroanatomy.ca/index.html ©2006-2016 Claudia Krebs - University of British Columbia «Gray748». Publicado bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray748.png#mediaviewer/File:Gray748.png.
Pots identificar plexes coroïdals en aquesta secció? PART 1. Termes de referència 1.6. Identifica el tipus de secció de les següents imatges obtingudes amb ressonància magnètica, així com els termes de referència (on està la part dorsal, ventral, lateral, medial, etc).
Secció sagital Anterior Dorsal Frontal Posterior Dorsal Ventral Lateral Medial Posterior Secció horitzonal Ventral Secció coronal Nolte, J.; Angevine, Jr, J.B. (3ª edición, 2009). El Encéfalo humano en fotografías y esquemas. Barcelona: Elsevier España S.L.
PART 2. Observació d’un encèfal humà 2.1. Observa les diferents seccions de l’encèfal humà real.
2.2. Compara´l amb l’encèfal de rata. Quines diferències destacaries? 2.3. Identifica les diferents parts del tronc de l’encèfal, el diencèfal, els hemisferis cerebrals i l’escorça cerebral.
2.4. Identifica els ventricles. Pots veure plexes coroïdals? 2.5. Intenta distingir entre substància blanca i substància grisa.
2.6. Recorda el sistema de meninges que envolta tot el SNC.
PART 3. Sistema ventricular 3.1. Desmunta les maquetes adients per tal de veure el sistema ventricular. Indica en el dibuix quins són els seus components. Explica què és el líquid cefaloraquidi, on se sintetitza i en quina direcció circula. Amb molta cura, torna a muntar la maqueta.
Ventricles laterals Tercer ventricle Aqüeducte de Silvio Quart ventricle http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_images_in_Gray's_Anatomy http://www.fotosearch.com/LIF114/sa302014/ sa302029 Ilustraciones médicas de LifeART Libres de Derechos Canal medul·lar PART 3. Sistema ventricular 3.2. Explica què és el líquid cefaloraquidi, on se sintetitza i indica en el dibuix en quina direcció circula.
El líquid cefaloraquidi es un filtrat del plasma sanguini que es troba a l’interior dels capil·lars.
El filtre el proporcionen les cèl·lules coroïdals/epitelials. Per tant, és un líquid similar al plasma sanguini però no és exactament igual.
La síntesis es duu a terme principalment en plexes coroïdals dels ventricles, que són unes estructures formades per una gran xarxa de capil·lars i rodejats de cèl·lules epitelials.
Circulació: http://www.fotosearch.com/LIF114/sa302014/ sa302029 Ilustraciones médicas de LifeART Libres de Derechos PART 4. Parts del sistema nerviós 4.1. Observa la maqueta de sistema nerviós. Respecte als components del sistema nerviós perifèric, omple els espais buits.
Defineix què són els ganglis i els nervis Gangli: Agrupació de somes neuronals en el SNP.
Nervi: Agrupacions d’axons en el SNP.
Neurones sensorials Somàtic Neurones motores SNP Neurones aferents Autònom Divisió simpàtica Neurones eferents Divisió parasimpàtica http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nervous_system_diagram-en.svg Autor: William Crochot (Medium69) PART 4. Parts del sistema nerviós 4.2. Indica quin tipus d’informació sensorial condueixen les neurones sensorials del sistema nerviós somàtic, i des d’on i fins a on la porten.
Les neurones sensorials porten informació al SNC. N’hi ha de dos tipus: • Exteroceptiva (de la pell) • Propioreceptiva (dels músculs, articulacions) Neurones sensorials Somàtic Neurones motores SNP Neurones aferents Autònom Divisió simpàtica Neurones eferents Divisió parasimpàtica http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nervous_system_diagram-en.svg Autor: William Crochot (Medium69) PART 5. Medul·la espinal 5.1. A partir de les maquetes i dels dibuixos corresponents, observa com està organitzada la medul·la espinal. : els nervis espinals, els ganglis espinals o de l’arrel dorsal, les banyes medul·lars, els segments medul·lars, etc.
Meninges que envolten a la medul·la espinal Medul·la espinal Nervi espinal Vèrtebra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blau sen_0822_SpinalCord.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ACDF_oblique_annotated_english.png Autor: Debivort PART 5. Medul·la espinal 5.1. A partir de les maquetes i dels dibuixos corresponents, observa com està organitzada la medul·la espinal. : els nervis espinals, els ganglis espinals o de l’arrel dorsal, les banyes medul·lars, els segments medul·lars, etc.
Seccions transversals Posterior (dorsal) Vèrtebra Medul·la espinal Arrel dorsal Substància blanca Gangli espinal Substància grisa Anterior (ventral) Nervi espinal https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spinal_cord_direv.png Arrel ventral Medul·la espinal Anterior (ventral) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medulla_spinalis_-_Section__English.svg#mediaviewer/File:Medulla_spinalis_-_Section_-_English.svg PART 5. Medul·la espinal 5.1. A partir de les maquetes i dels dibuixos corresponents, observa com està organitzada la medul·la espinal. : els nervis espinals, els ganglis espinals o de l’arrel dorsal, les banyes medul·lars, els segments medul·lars, etc.
Medul·la està organitzada en segments (metàmeres).
De cada segment surt un parell de nervis espinals (un cap a cada costat del cos).
Cada segment medul·lar innerva (controla per via nerviosa), mitjançant el seu parell de nervis espinals, una franja del cos.
http://aic-server4.aic.cuhk.edu.hk/web8/Dermatomes.htm Autor: Janet Fong. 2009 PART 6. Observació de seccions de medul·la espinal i d’encèfal amb el microscopi 6.1. Identifica en el microscopi i a les fotos: a.
els ganglis espinal, el cos vertebral, l’arrel dorsal, i les diferents parts d’un segment medul·lar: banyes dorsal i ventral, substància blanca (medul·la espinal de rata).
b.
L’organització cel·lular de la medul·la espinal (gat i rata) PART 6. Observació de seccions de medul·la espinal i d’encèfal amb el microscopi 6.2. Identifica en el microscopi i a la foto l’organització del teixit (substància grisa, substància blanca, ventricles, etc) en un tall sagital d’encèfal de rata ...