1. Pediatria (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 4º curso
Asignatura Fisioteràpia del cicle vital 1
Profesor A.S.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 01/11/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Introducció

Vista previa del texto

PEDIATRIA   INTRODUCCIÓ   -­‐ -­‐ -­‐ Conèixer  el  món  de  la  Pediatria  des  de  l’enfoc  de  la  Fisioteràpia.   Tenir  nocions  bàsiques  del  desenvolupament  del  nen  sa,  per  poder  entendre  la  patologia.   Aprofundir  en  el  tractament  de  fisioteràpia  pròpiament  dit.   OBJECTIUS  DE  LA  FISIOTERÀPIA  INFANTIL   -­‐ -­‐ -­‐ Conèixer  el  desenvolupament  del  nen/a  amb  totes  les  característiques  pròpies  de  la  infantesa.   Conèixer  les  patologies  més  freqüents  que  poden  presentar  els  infants  i  el  tractament  de   fisioteràpia  més  adient  en  cada  cas.   Prevenir  les  possibles  complicacions  posteriors.     Per  aconseguir 1.  Màxima  qualitat  de  vida 2.  Màxima  adaptació  a  l'entorn  familiar  i   social La  fisioteràpia  infantil  o  pediàtrica  inclou  un  conjunt  de  tècniques  que  beneficien  tant  als  nadons  amb   problemes  greus  de  salut  com  als  nens  sans.   INDICACIONS  DE  LA  FISIOTERÀPIA  EN  PEDIATRIA   Patologies  congènites  –  Patologies  adquirides.   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Afeccions  neurològiques.   Afeccions  ortopèdiques.   Afeccions  respiratòries.   Problemes  psicomotors.   INDICACIONS  DE  LA  FISIOTERÀPIA  INFANTIL   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Fisioteràpia  respiratòria.   o Infeccions  respiratòries  (bronquiolitis,  pneumònia,  asma...),  en  prematurs...   Neurofisioteràpia.   o Dany  cerebral,  síndromes...   Fisioteràpia  traumatològica.   o Torticoli,  deformitats  vertebrals  congènites....   En  nens  sans.   o Còlics,  irritabilitat,  plor...  amb  massatge  infantil.   SECTORS  IMPLICATS  EN  L’ATENCIÓ  A  LA  INFÀNCIA   És  molt  important  la  PREVENCIÓ  i  la  DETECCIÓ  PRECOÇ  de  les  patologies  infantils  mitjançant  la   SANITAT   BENESTAR  SOCIAL   EDUCACIÓ   PROFESSIONALS   POBLACIÓ  INFANTIL  A TESA   FAMÍLIES   promoció  de  la  salut  individual  i  comunitària  i  els  CRIBATGES.   ÉS  MOLT  IMPORTANT  INCIDIR,  SI  CAL,  EN  ELS  PRIMERS  MESOS  DE  VIDA  DE  L’INFANT.   DIFERENTS  ÀMBITS  D’INTERVENCIÓ   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ CDIAP.   EAP.   o Serveis  públics  d’atenció  psicopedagògica,  des  dels  3  anys  fins  els  6  anys.   Escola  ordinària.   Escola  d’educació  especial.   o Fins  els  18  –  20  anys.  Desprès  fan  tallers  ocupacionals.   Tractament  domiciliari.   Tractament  ambulatori.   o Rehabilitació  desprès  d’anar  a  l’escola.   Hospitalari.   Centres  privats  d0hipoteràpia,  hidroteràpia,  estimulació  sensorial...   EN  EL  TRACTAMENT  DE  FISIOTERÀPIA  INFANTIL  CAL  TENIR  PRESENT  ELEMENTS   DIFERENCIADORS  DEL  TRACTAMENT  A MB  L’ADULT.     ...