TEMA 5 (9) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

r) ' Y+= 3*ut- ertaCiOnari o'l - ors ( \o, ¿) rr Y1 = "l *d6-dr<.r -o'S l-ds l < s-t "el rrc&l @r* PeU ,ó.
CO.t ARFA sersprc 'et=o'3 0r t ots ut_¿ sr30¿-r \ ¿ - / ,/ a 5.s ñ§ expU<¿l \=?t dc¡rán d¿l t + (¿' orBL -r @ +orsu¿) ug ú .r slo- qtútrex coud¡" c^'@{-tu\ i AFIiA [ar 4 ) - r¡ E[vrJ =€tYt-,]=É L ¡ t{Era$ga" t(a t ¿ ) ifts.dábtr = t 4- ot)ur" S.lff) \1 §.r.¡4.', *+d* & prer-usié {¿tá'Fs ' moc€ssos \$ e.srqciot¡AQ\S. \tcDEuS tilr-r€GQA-r§ L §Rthal i d'ordre. d s( , t\ó l¿rrt 'ltri¿(otrnent ret o ár, erb<ü+t¿ '@ lp' , erl 9o* ccnurdt r zzt't *rs-tacionari rd{{¿rtn+ot*n-t-(¿ -uTt:f E -"r+{Éra^^.p¿+. ,1\ . I a^ u\ -V¿ = !t ;-Y+a, Direm qre- ul¡ arv!-r¡¡! e¡*acioréri , ,' cstacjon¿r¿tls¡, qr¿ st¿6uJn Corn sabern, úur,lcargrr* la(tcrñ -lrc,batto¡ oü$ plo€s¡os é¡rrocü¡*l¿s a,l r§e§r¡§/ €¡l r¿,$+l{ cungü o dtbit. si no, §o eo¿íern olo{enir & -(ortrra" <¿rra¿+a ds scus coftEla€Fqrn€s & fo" gAs 1 de l4 tA?... }ta'tgetd &&v6 ,, 0o&Jrr hc^¡¿¡ gr\9ce!s6s qu¿ ¡otctaf vnerrt, rro siq4^¡r¡ e,:rfrscjóñcrrts Lda {el, t.i rna{ort'a A. §¡rl€tr ecotr?rof *{JrD Oó é" ro{acjiarcrrler¡ ). qu¡ eootsm *,r" " Sugoern qalretr( ?.4 9+ rro Ír5 €RHA o.rlad(,{)6¡i.
U{. t.t_L)"r*.
?erb, ( e,ql.
ori trta á e»{eclanrt i + IJO§crt/ t¿-ó¡ Y¿^ to\naf ,ur p.oót drcrdre " 4p u') tn*ljyt €)6¡jpie I y+ ,,o 6, o.rd*ffi|ffi: d€. ta TAS t rr\?.
dÉ =o=l,f ¡Éqrroi,y -- § t,.-§rL § fr elqu¿Yfra Aettt§ ( p,d, g) : -... -'0 qLl )ut 3t:"n+ac..o-rc¡ td¿ = (4-Ll?+ =Yt_7+_r t Ivncrq.r.eul grf. t o9ü ¿ i d.i{treoc§crr, r¡ariaAá I L ¿¡¡tarjonc*r' grocá da +roq^¿r cls *6'ri¡6§ FA? (¿-U\ Y+ cl nou _L)y¡ corttog(lxrnes t üJt p hAt4l < AQHA iü, t I 7+ ü - qe,iHA ( g,d, g, )= AetHA 10, r, I ) ta-L)Yl. ', §.* (¿*§,Llut + Un PoLlnuri <'gerOdar de ñf+o¡ds: qr*ta exernl\o: Aefu+ l,i,4,O ) ) tl- L) v+ --! + u¿ // [¿-u- 0u - óf )v¿ t*r= .t 1+- v---r-- $rr-, Y1 = Ya-1 + 0V+-r- Pv+-z+[*u+l/ ?r-y+-r (a_j é I *,i't'i.,.-¿ -r i *''r+,, (¿ - ór_ = tt ...